Rada naukowa

Przewodniczący: Piotr Uziębło (Polska)

Członkowie:

 • Marek Chmaj (Polska)
 • Tímea Drinóczi (Brazylia)
 • Jan Filip (Czechy)
 • Iván Halász (Węgry)
 • Jerzy Jaskiernia (Polska)
 • Agnė Juškevičiūtė-Vilienė (Litwa)
 • Tomáš Majerčák (Słowacja)
 • Gabriella Mangione (Włochy)
 • Tomasz Milej (Kenia)
 • Maja Nastić (Serbia)
 • Jānis Pleps (Łotwa)
 • Thomas Schmitz (Indonezja)
 • Oleksandr Skrypniuk (Ukraina)
 • Miruna Tudorascu (Rumunia)
 • Murat Tumay (Turcja)
 • Marcin Wiącek (Polska)
 • Bernd Wieser (Niemcy)
 • Mustafa Yasan (Turcja)

Komitet redakcyjny

 • Redaktor naczelny: Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Zastępca redaktora naczelnego: Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
 • Sekretarz: Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik

Redaktorzy tematyczni:

 • organy władzy publicznej: Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Anna Frankiewicz-Bodynek (Uniwersytet Opolski)
 • systemy praw i wolności człowieka: Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), Krzysztof Wygoda (Uniwersytet Wrocławski)
 • władza sądownicza: Marcin Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Agnieszka Gajda (Uniwersytet Gdański)
 • władza wykonawcza: Przemysław Mijal (Uniwersytet Szczeciński), Jerzy Rychlik
 • integracja europejska: Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski), Ilona Grądzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • systemy konstytucyjne: Krzysztof Eckhardt (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa), Krzysztof Prokop (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
 • systemy polityczne: Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski), Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • samorząd terytorialny: Artur Olechno (Uniwersytet w Białymstoku), Anna Chorążewska (Uniwersytet Śląski)
 • systemy rządów: Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski),
 • prawo parlamentarne: Andrzej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Piotr Czarny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • systemy wyborcze: Konrad Składowski (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy działów „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”

I. Artykuły:

 • Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski)
 • Anna Frankiewicz-Bodynek (Uniwersytet Opolski)
 • Agnieszka Gajda (Universytet Gdański)
 • Andrzej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

II. Sprawozdania, Recenzje: 

 • Małgorzata Lorencka (Uniwersytet Śląski)
 • Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

III. Glosy:

 • Piotr Czarny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Artur Olechno (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Krzysztof Wygoda (Uniwersytet Wrocławski)

IV. Kronika Naukowa:

 • Przemysław Mijal (Izba Radców Prawnych - Szczecin)
 • Jerzy Rychlik (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)

Redaktor językowy: Szymon Gumienik

Redaktor statystyczny: Agnieszka Jeran

Redaktor techniczny: Paweł Kucypera

Projekt okładki: Krzysztof Galus

Korekta: Zespół

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart