Author: Jarosław Piątek
Institution: University of Szczecin (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 118-131
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017208
PDF: ppsy/46-2/ppsy2017208.pdf

Privatisation of security did not appear in the process of revolution. Under conditions of deepening international relations, as well as integration and globalisation processes, security of the state, as well as other entities, is subject to a number of dependencies. The article casts some doubt on how much states are prepared to take such actions, while not losing the attribute of monopoly on violence. Moreover, the article presents doubts about the ranks of modern armed forces. Private Military Firms (PMFs) are new actors the actions of which affect the security. The contemporary image of the PMF functioning is a phenomenon on a global scale. In the twenty-first century, small businesses can have a huge impact on the reality and international affairs. Leaving military firms without state control proves that they do not understand the dynamics, range, risks and challenges posed by cooperation with entities that are allowed to use force. Furthermore, despite devastating consequences that occurred during the state stabilisation operations, these firms continued to outsource services to contractors, while not creating any legal control over them.

References:

 • Balcerowicz, B. (2010). Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Burke, A. (2002). "Aporias of Security". Alternatives: Global. Local, Political, 27(1), pp. 1-28.
 • Confederation of European Security Services. (2013). The socio-economic added value of private security services in Europe. Madrid/Paris: CoESS Registered Office.
 • Creveld, van M. (1999). The Rise and Decline of the State. Cambridge-New York: University Press.
 • Creveld, van M. (2008). Zmienne oblicza wojny. Od Marny do Iraku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Fullon, M.A. (2011). The Post-Fordist Military: An Inquiry into the Political Economy of Private Military Companies. Griffith University.
 • Haliżak, E. (1997). "Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego". In D. B. Bobrow, E. Haliżak & R. Zięba. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku (p. 86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hampson, F.O. (2012). "Bezpieczeństwo jednostki". In P.D. Williams (Ed.), Studia nad bezpieczeństwem (pp. 223–240). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Heisbourg, F. (1998). Wojny. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Heuser, B. (2008) Czytając Clausewitza. Warszawa: PISM.
 • Kinsley, C. (2006). Corporate Soldiers and International Security. The Rise of Private Military Companies. New York: Routledge.
 • Kuźniar, R. (2011). Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 • Kuźniar, R. (2012). "Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego". In R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor & A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe (pp. 40–56). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Liebl, R.B. (2002). The Croatian Armed Forces Training Simulations Program. Zagreb: Minisrty of Defence of the Republic of Croatia.
 • Markusen, A.R. (2003). "The Case against privatizing national security". Governance, 16(4), pp. 471–501.
 • Mathiopoulos, M. (2007)."Prywatyzacja aktywności wojskowej". Sprawy Międzynarodowe, 1, pp. 85–105.
 • Singer, P.W. (2004). The Private Military Industry. What have we learned and where to next? Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
 • Mazurkiewicz, P. (2006). Przemoc w polityce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • McIntyre, A., & Weiss, T. (2007). "Weak governments in search of strength. Africa’s experience of mercenaries and private military companies". In S. Chesterman & C. Lehnardt (Eds.), From Mercenaries to Market. The Rise and regulation of private military companies (p. 67). Oxford: Oxford University Press.
 • Münkler, H. (2004). Wojny naszych czasów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Perlo-Freeman, S., & Sköns, E. (2008). "The Private Military Services Industry". SIPRI Insights on Peace and Security, 1, pp. 13–17.
 • Piątek, J. (2005). Taktyczny wymiar walki zbrojnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piątek, J. (2013). "Bezpieczeństwo Polski w kontekście udziału w operacjach pokojowych NATO i UE". In S. Wojciechowski & A. Wejkszner (Eds.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku (pp. 49– 71). Warszawa: Difin.
 • Quigly, R.M. (2009). "Contractors’ Support of U.S. Operations in Iraq". In R. M. Quigly (Ed.) Military Contractors, Legal Status, Oversight and Security (p. 5). New York: The Congress of the United States. Congressional Budget Office.
 • Schneiker, A. (2007). "National Regulatory Regimes for PSMCs and their Activities: Benefits and Shortcomings". I: T. Jagera & G. Kummela. Private Military and Security Companies (pp. 407–408). Weisbaden: Springer.
 • Singer, P.W. (2007). "Can’t Win With ‘Em, Can’t Go To War Without ‘Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency". Foreign Policy at Bookings Policy Paper, 4. pp. 7–17.
 • Singer, P.W. (2008). Corporate Warriors. The rise of the Privatized Military Industry. New York: Cornell University.
 • Stranger, A., & Williams, M.E. (2006). "Private Military corporations: Benefits and costs of outsourcing security". Yale Journal of International Affairs, 2, pp. 11–16.
 • Thorton, R. (2007). Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century. Cambridge: Polity Press Thorton.
 • Uesseler, R. (2008). Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy niszczą demokrację. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Zachara, M. (2009). "Starcie praktyki i prawa. Prywatne Firmy Wojskowe (PMC) we współczesnym systemie Bezpieczeństwa". In M. Galon, A. Gorgosz & J. Szajnert (Eds.). Politikon (p.79). Kraków: Wydawnictwo AT Group.
 • Zięba, R. (2008). "Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego". In R. Zięba (Ed.) Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (pp. 15–38). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart