Author: Marcin Czyżniewski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 60-72
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016005
PDF: ppsy/45/ppsy2016005.pdf

The change of the political regime in Czechoslovakia, called the Velvet Revolution, is considered as a success story of transformation after 1989. However, in nowadays Czech Republic, the Communist Party still exists – this is the only such case among democratic countries of Central Europe. It makes us ask the question: is the Velvet Revolution completed? The author treats the activities of the Communist Party of Bohemia and Moravia as a criterion for the assessment of changes in the Czech Republic after 1989 and wonders how strong for the assessment of the transformation influences the relics of the former regime. He stresses that transformation in the Czech Republic can’t be assessed on a comparative scale, because pace and effects of changes were different in different countries, as different was the nature of the previous regimes. The author concludes that the existence of the Communist Party is the natural element of contemporary political reality of the Czech Republic, which negates the achievements of transformation in no way. 

References:

 • Bastl, M., Mareš, M., Smolík, J., & Vejvodová, P., (2011). Krajní levice a krajní pravice v ČR. Praha: Grada Publishing.
 • Bureš, J., Charvát, J., Just, P., & Štefek, M., (2012). Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systemu. Praha: Grada Publishing.
 • Cabada, L., (2015). “Changes In Mutual Relations Between Czech Social Democrats and Communists After 2000 and Strengthening of Anti–Communism in Czech Society And Politics”. Political Sciences/Politické vedy, 4, pp. 8–32.
 • Cabada, L., & Šanc, D., (2005). Český stranický system ve 20. Století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
 • Capoccia, G., (2002). “Anti–system Parties. A Conceptual Reassessment”, Journal of Theoretical Politics, 1, pp. 9–35.
 • Hanley, S., (2002), “The Communist Party of Bohemia and Moravia after 1989 ”Subcultural Party” to Neocommunist Force?”. In A. Bozóki, & J.T. Ishiyama (Eds.), The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe (pp. 141–163). Armonk–London: M.E. Sharpe.
 • Hloušek, V., &.Kopeček L., (2010a). Politické strany, původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě.
 • Praha: Grada Publishing.
 • Hloušek, V., & Kopeček L., (2010b), Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East–Central and Western Europe
 • Compared, Farnham–Burlington: Ashgate.
 • Holzer, J., (2006). “Vývoj české politiky po roce 1989 v politologicky poněkud méně přísném tónu”. Revue polityka, 9. Retrived from http://www.revuepolitika.cz/clanky/481/vyvoj–ceske–politiky–po–roce–1989–v–politologicky–ponekud–mene–prisnem–tonu
 • Kubát, M., (2010). Political Opposition in Theory and Central European Practice. Frankfurt/Main: Peter Lang.
 • Kunštát, D., (2004). “Veřejná podpora KSČM po roce 1989: historická východiska, politické a sociální souvislosti, perspektivy”. Naše společnost, 1, pp. 20–25
 • Kunštát, D., (2013). Za rudou oponou, Komunisté a jejich voliči po roce 1989. Praha: Sociologické Nakladatelství Slon.
 • Kopeček, L., & Pšeja, P., (2007). “ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvstažností vývoje a vzájemných vlivů”. Politologická revue, 2, pp. 35–59.
 • Kopeček, L., & Pšeja, P., (2008). “Czech social Democracy and its ”cohabitation” with the Communist Party: The story of a neglected affair”, Communist and Post–Communist Studies, 3, pp. 317–338
 • Kubát, M., (2006), Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy, [in:] III Kongres českých politologu, Praha:
 • Česká společnost pro politické vědy, pp. 548–556.
 • Mareš, M., (2006). Podkladový materiál pro podporu vládního návrhu na pozastavení činnosti či rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy. Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky. Retived from www.mvcr.cz/soubor/mares–kscm–analyza.aspx
 • Mareš, M. (2008), “Communist and Post–Communist Parties in the Czech Republic and in Slovakia”. In U. Backes, & P. Moreau (Eds.), Communist and Post–Communist Parties in Europe (pp. 285–310). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Perron, C., (2010). “Lokální politické elity po roce 1989: učení se politice a demokratická konstrukce”. In E. Mares (Ed.), Vznikání demokratické praxe v České republice (p. 8–22). Praha: Centre français de recherche en sciences sociales.
 • Polášek, J., Novotný, V., & Perottino, M. (2012). Mezi masovou a kartelovou stranou. Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KČSM v letech 2000–2010. Praha: Sociologické Nakladatelství Slon.
 • Stegmaier, M., & Vlachová, K., (2009). “The Endurance of the Czech Communist Party”, Politics & Policy, 4, pp. 799–
 • 820.
 • Strmiska, M., (2002). “The Communist Party of Bohemia and Moravia: A Post–Communist Socialist or a Neo–Communist Party?”. German Policy Studies/Politik Feldanalyse, 2, p. 220–240.
 • Suk, J. (2010). Zjevení komunistické minulosti jako morálního a politického problem. Přítomnost, Jaro, pp. 26–36.
 • Waisová, Š., (2011). Tihá volby, Česká zahraniční polityka mezi principy a zajmy. Praha: Nakladatelství Ustavu mezinárodních vztahů.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart