Author: Krystyna Gomółka
Institution: Gdańsk University of Technology (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 74-90
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017105
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017105.pdf

The national security strategy adopted in 2007 provided a detailed definition of security and identified its threats. The key threat to the Armenian state was considered to be the Nagorno-Karabakh conflict. The document indicated the Collective Security Treaty Organisation main guarantor of security, with Russia being Armenia’s main partner in bilateral relations. The second position in the strategy was assigned to cooperation with the NATO and the OSCE. One of the priorities identified was to intensify the economic and trade connections with the European Union and participation in the European Neighbourhood Policy as a step towards integration with European structures. As to bilateral relations, the most significant were Armenia’s contacts with Georgia and Iran. If we compare the assumptions of the strategy with the policy pursued by Armenia after 2007, it is clear that the measures taken are in line with the provisions of the document. By the end of 2016, the most serious threat to Armenia – the Nagorno-Karabakh issue – remained unresolved. Russia reinforced its position as Armenia’s strategic ally. The talks conducted between Armenia and the NATO are of little significance in view of the obligations assumed by Armenia. The same goes for the talks with the European Union after Armenia’s withdrawal from signing the association agreement, accession to the Eurasian Economic Union on 01 January 2015 and signing bilateral agreements with the Russian Federation. 

References:

 • Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the facilitation of the issuance of visas (2013). OJ L 289/2 of October 31, 2013.
 • Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the readmission of persons residing without authorisation (2013). OJ L 289/13 of October 31, 2013.
 • “Armenia Corruption Report”. (2017, February 12). Gan Business Anti-Corruption Portal. Retrieved from: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/armenia
 • “Armenia-NATO. Seminarium Eksperckie” (2017, February 13). Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Erywaniu. Retrieved from: http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/armenia_nato__seminarium_eksperckie
 • “Armenia zacieśnia współpracę z Rosją”. (2017, February 12). Niezależna.pl. Retrieved from: http://niezalezna.pl/82721-armenia-zaciesnia-wspolprace-z-rosja
 • Battu, V. (2017, February 17) “Rada Współpracy UE Armenia”. Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Retrieved from www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/01/18-eu-armenia
 • “Business Reforms in Armenia”. (2017, February 12). The World Bank. Retrieved from: www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/armenia
 • Buzan, B., Weaver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New framework for Analysis. London: Publisher Lynee Rienner.
 • Cichocki J. (1997). Rosyjskie zaangażowanie na Zakaukaziu. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Cheterian V. (2008). “War and Peace in the Caucasus, Russia’s Troubled Frontier”. London: Hurst Publishers,
 • Chimsziaszwili, P. (2017, February 12). “Chetyrekhdnevnaya voyna: pochemu v Karabakhe perestali strelat”. RBC. Retrieved from: http://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5703d5019a794774f8ec6570
 • Delcour L., Wolczuk K. ( 2015). “The EU’s Unexpected ‘Ideal Neighbour’? The Perplexing Case of Armenia’s Europeanisation”. Journal of European Integration, 37(4), pp.491-507.
 • De Wall T. (2003). “Black Garden. Armenia and Azerbaijan through Peace and War”. Raufray Files. Retrieved from https://raufray.files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf
 • “Ekonomika Respubliki Armenija”. (2017, February 14). Pandia. Retrieved from: http://www.am.spinform.ru/ekonomics.html
 • “UE Commonwealth of Independent States CIS statistic and population employment and living conditions”. (2017, February 18). Eurostat Statistic Explained. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EUCommonwealth_of_Independent_States_(CIS)__statistics_on_population,_employment_and_living_conditions
 • Falkowski, M. (2016). “Ormianie i Turcy sąsiedzi przez rzekę”. Nowa Europa Wschodnia, 1, pp. 34-45.
 • Gomółka, K., & Borucińska-Dereszkiewicz, I. (2015). Stosunki Polski z Armenia, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Grochmalski, P. (2013). “Bezpieczeństwo energetyczne Armenii w kontekście układu politycznego na Kaukazie Południowym”. In P. Kwiatkiewiecz (Ed.) Bezpieczeństwo energetyczne surowce kopalne vs alternatywne źródła energii (pp. 35-49). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
 • “Georgia and Armenia, economic relations”. (2017, February 14). United Nations. Armenia. Retrieved from: http://www.nato.mfa.am/u_files/file/NATO/INDIVIDUAL%20PARTNERSHIP%20ACTION%20PLAN%202014-2016.pdf
 • Grigoryan, M. (2017, February, 12). “Flight Assistant Corruption in Armenia”. EUROASIANET.org. Retrieved from: http://www.eurasianet.org/node/74441
 • Koziej S. (2011). “Bezpieczeństwo, istota podstawowe kategorie i historyczna rewolucja”. Bezpieczeństwo Narodowe, 2, pp. 19-39.
 • Markarov A., Galstyan N., & Hayrapetyan G. (2016). “Foreign Policy in Armenia and Georgia”. In K. Kakachia & A. Markarov (Eds.), Value and Identity as sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia. Retrieved from: www.researchgate.net/publication/312069316_values_and_identity_as_sources_of_foreign_policy_in_armenia_and_georgia
 • Markarov A., Galstyan N., & Hayrapetyan G. (2016). “The main Dimentions an Issues of Armenia a Foreign security policy”. In K. Kakachia & A. Markarov (Eds.), Value and Identity as sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia. Retrieved from: www.researchgate.net/publication/312069316_values_and_identity_as_sources_of_foreign_policy_in_armenia_and_georgia
 • Ministry Diaspora of Republic of the Armenia (2017, April 14). Ministry Diaspora of Republic of the Armenia. Retrieved from: www.mindiaspora.am/en/Progpams
 • Nieczuja-Ostrowski, P. (2013). “Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii Europejskiej”. In E. Godlewska & M. Lesińska- Staszczuk (Eds.), Mniejszości narodowe w krajach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny (pp. 187-202). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nieczuja-Ostrowski, P. (2012). “Wystąpienia społeczne w Republice Armenii w latach 1991-2012”. Nowa Polityka Wschodnia, 3, pp. 109-128.
 • “New prospects in Armenia-Georgia relations”. (2017, February 17). The Central Asia-Caucasus Analyst. Retrieved from: https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/13267-new-prospects-in-armenia-georgia-relations.html
 • Państwa Świata (2009). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • “Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa”. (2017, February 17). North Atlantic Treaty Organization. Retrieved from: http://www.nato.int/docu/sec-partnership/sec-partner-pol.pdf
 • “Populations (urban, rural by age and ethnicity)”. (2017, February 17). The National Statistical Service of the Nagorno-Karabakh Republic. Retrieved from www.census.stat-nkr.am/nkr/5-1.pdf
 • “Population in Armenia” (2016, September 05). National Statistical Service of The Republic of Armenia. Retrieved from: www.armstat.am/file/doc/99477293.pdf
 • “Republic of Armenia 2014-2025: Strategic Program of Prospective Development”. (2017, February 16). The Government of the Republic of Armenia. Retrieved from: http://www.gov.am/en/prsp
 • Sahakyan, A. (2017, April 17). “New Armenian Prime Minister Is Pro-Russia and Not a Champion of the Little Guy”. The Huffington Post. Retrieved from: www.huffingtonpost.com/armine-sahakyan/new-armenian-prime-minist_b_12069066.html
 • “Stosunki UE-Armenia“. (2017, February 18). Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej. Retrieved from: www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/armenia.
 • Świetochowski, A. (2006). Azerbejdżan. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Tarr, D.G. (2017, February 18). “The Eurasian Economic Union among Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, and the Kyrgyz Republic: Can it succeed where its predecessor failed?”. Vanderbilt University. Retrieved from: https://as.vanderbilt.edu/gped/documents/DavidTarrEurasianCustomsUnion- prospectsSept282015.pdf. 
 • “The Armenia-Iran Relationship. Strategic implication for security in the South Caucasus Region”. ( 2017, February 17). European Strategic Intelligence and Security Center. Retrieved from: www.esisc.org/upload/publications/analyses/the-armenian-iran-relationship/Armenian-Iran%20relationship.pdf
 • “Republic of Armenia: National Security Strategy (approved at the session of National Security Council at the RA President office on January 26, 2007”. (2017, February 18). Ministry of Foreign Affairs on the Republic of Armenia. Retrieved from: www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrineeng.pdf
 • Włodkowska-Bagan, A. (2012). “Rywalizacja mocarstw na Kaukazie Południowym w sferze kulturalno-ideologicznej”. Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, 10, pp. 69-73.
 • Zasztowt, K. (2015). “Działania Unii Europejskiej wobec Armenii prowadzone w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Programu Partnerstwo Wschodniego”. Atheneum. Polskie Studia Politologiczne, 46, pp. 121-134.
 • Zięba R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart