Author: Sabina Grabowska
Institution: University of Rzeszów (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 153-167
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017110
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017110.pdf

The paper aims to introduce the concept of constitutional liability of the President, and the institutions of the President’s constitutional liability. The author presents the liability and its relations with other types of head of state’s liabilities. The presented analysis includes all European countries. 

References:

 • Bojarski, T. (2003). “Niektóre szczególne formy odpowiedzialności a odpowiedzialność karna”. In M. Stefaniuk, A. Korobowicz, L. Leszczyński & A. Pieniążek, (Eds.), Państwo, prawo, myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin (pp. 47-56). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Chruściak, R. (2009). “Odpowiedzialność parlamentarna”. In W. Skrzydło, S. Grabowska & R. Grabowski, (Eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny (pp. 310-302). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dudek, D. (1988). “Niektóre aspekty odpowiedzialności osób sprawujących władzę państwową”. Kościół i Prawo, 5, pp. 107(pp. 47-56). 123.
 • Działocha, K., & Zalasiński, T. (2007). “Art. 198”. In L. Garlicki, (Ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Volume Five (pp. 1-16). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Dziemidok-Olszewska, B. (2003). Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Górecki, D. (1992). Pozycja ustrojowo - prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Grabowska, S. (2011). “Konstytucyjna odpowiedzialność głowy państwa przed parlamentem na przykładzie republik europejskich”. In T. Mołdawa & J. Zaleśny, (Eds.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością (pp. 326-349). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Grabowska, S., & Grabowski, R. (2012). “Odpowiedzialność prawna czy polityczna? Wątpliwości w sprawie charakteru instytucji odpowiedzialności Prezydenta Republiki Rumunii”. In R. M. Czarny & K. Spryszak, (Eds.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Volume Two (pp. 171-190). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Granat, M. (2010). Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Lang, W. (1969). “Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej”. Prawo, 11, pp. 51-70.
 • Lang, W. (1968). “Struktura odpowiedzialności prawnej (studium analityczne z dziedziny teorii prawa)”. Prawo, 8, pp. 3-39.
 • Marks, K. (1980). 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Montesquieu, Ch. (1957). O duchu praw. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietrzak, M. (1992). Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Podbielski, A. (1975). Odpowiedzialność prezydenta w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sarnecki, P. (1999). “Art. 145”. In L. Garlicki, (Ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Volume One (pp. 1-3). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sarnecki, P. (2003). “Art. 42”. In L. Garlicki, (Ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Volume Three (pp. 1-9). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sokolewicz, W. (2001). “Art. 156”. In L. Garlicki, (Ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Volume Second (pp. 1-32). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sylwestrzak, A. (2003). Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Tokarczyk, R. (2000). Filozofia prawa. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Tokarczyk, R. (1999). Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury. Białystok: Temida 2.
 • Wiszowaty, M. (2010). „Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Księstwie Liechtenstein”. In S. Garbowska, R. Grabowski, (Eds.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich (pp. 422-432). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wojtaszczyk, K. A. (1993). Buntestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Wojtyczek, K. (2009). „Prawo”. In W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, (Eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny (pp. 381-382). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zaleśny, J. (2004). Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zawadzki, F. (1984). Problem odpowiedzialności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart