Author: Joanna Marszałek-Kawa
Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 199-217
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017113
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017113.pdf

The paper investigates legal funding of the right to petition in Poland. It starts from a comparative background and it introduces the institution in a wider context, as a transparent and accessible for citizens legal solution, that has become an essential instrument of contemporary direct democracy and civic society. The author discusses regulations of the 2014 Acts on Petitions with reference to the Constitution of Poland and organisation of the Sejm and the Senate proceedings. Moreover, the study has placed the right to petition in a fieldwork of Polish system of human rights protection and Polish legal system in general. Finally, the paper presents results of opinion polls on direct democracy and civic engagement in Poland to discuss them with reference to previously presented construction of the right to petition as a legal institution. The author concludes with a relevant question on its further development in times of deep polarisation of Polish politics and during the Constitutional Crisis in the county. 

References:

 • “Aktywność społeczno-polityczna Polaków” (2016). CBOS. Komunikat z badań, 16. Retrieved from: www.cbos.pl/spiskom.pol/2016/k_016_16.pdf
 • Banul, K., Pazderski, F., Schimanek, T., & Sobiesiak-Penszko, P. (2016). Raport podsumowujący monitoring wdrażania ustawy o petycjach. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Bernaczyk, M. (2015). “Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji”. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Retrieved from: www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/73286/32_Michal_Bernaczyk.pdf
 • Boundless (2016, 8 August). Freedom of Assembly and Petition. Boundless Political Science. Retrieved from: www.goo.gl/p2t9GR
 • “Data from the European Social Survey” (2008). European Social Survey. Retrieved from: http://ess.nsd.uib.no/
 • Dobranowska-Wittels, M. (2014). “Ustawa uwolni rezerwuar pomysłowości mieszkańców. Wywiad z Mieczysławem Augustynem”. ngo.pl. Portal Organizacji Samorządowych. Retrieved from: www.poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1012692.html
 • Duda, J. (2015, September 24). “Nowa ustawa o petycjach”. Co do zasady. Retrieved from: www.codozasady.pl/nowa-ustawa-o-petycjach
 • Dziennik Ustaw (2015). Pozycja 594 (with later amendments)
 • Dziennik Ustaw (1821). Pozycja 267.
 • Dziennik Ustaw (1976). Pozycja 36.
 • Dziennik Ustaw (1997). Pozycja 483.
 • Dziennik Ustaw (2003). Pozycja 507 (with later amendments)
 • Dziennik Ustaw (2012). Pozycja 1529 (with later amendments)
 • Dziennik Ustaw (2014). Pozycja 1195.
 • Dziennik Ustaw (2016). Pozycja 1579.
 • File Ref. No. P 19/03 - OTK-A. (2004). No. 10, Item 106.
 • Gąsior, W. (2015, October 10). “VII kadencja Sejmu. Raport zamknięcia: Aktywnych obywateli kręci… Senat”. MamPrawoWiedzieć.pl. Retrieved from: www.serwis.mamprawowiedziec.pl/analiza/2015/10/Aktywnych-obywateli-kreci-Senat.html
 • Hahnenberg, E. (no date). “Definition”. Learning to Give. Retrieved from: www.learningtogive.org/resources/right-petition-government
 • Higginson, S.A. (1986). A Short History of the Right to Petition Government for the Redress of Grievances. The Yale Law Journal, 96 (1), pp. 142-166.
 • Izdebski, H. (2015). “Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego - istotne różnice między wnioskiem a skargą”. Petycje.edu.pl - wszystko o petycjach. Retrieved from: http://www.petycje.edu.pl/uploads/drive/Petycje%20ekspertyza.pdf
 • Kocowska-Siekierka, E. (2016). “Shaping Public Space by the Local Community: Development of Legal Mechanisms”. Polish Political Science Yearbook, 45, pp. 231-241. DOI: dx.doi.org. 10.15804/ppsy2016018.
 • Kucheryavaya, E.V. (2016). “The Role of NGOs in the Development of Societies and Overcoming the Consequences of Crises: Case Studies of Poland and Russia”. Polish Political Science Yearbook, 45, pp. 166-177. DOI: dx.doi.org.10.15804/ppsy2016013.
 • Kuennen, T.L. (2012). Recognizing the right to petition for victims of domestic violence. Fordham Law Review, 81(2), pp. 837-885.
 • Marszałek-Kawa, J. (2012). “Sledstvennye komissii i osushestvlenie kontrol’noj funkcii so storony pol’skogo Sejma”. Mysl, 5, pp. 5-13.
 • Marszałek-Kawa, J. (2016). The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Wawrzyński, P., & Ratke-Majewska, A. (2017). The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • “Odpowiedź szefa Kancelarii Sejmu RP ws. sposobu składania petycji” (2016, 21 July). Rzecznik Praw Obywatelskich. Retrieved from: www.goo.gl/H1y8Bt
 • Pankowski, K. (2013). Poczucie wpływu na sprawy publiczne. Komunikat z badań nr BS/121/2013. Warszawa: CBOS. 
 • “Petycja. Twoje prawo” (no date). Petycje.edu.pl - wszystko o petycjach. Retrieved from: www.petycje.edu.pl
 • “Petycje jednostkowe - wykaz” (no date). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=jednostkowe
 • “Regulamin Senatu. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Monitora Polskiego z 2014 r. poz. 529 i 707 oraz z 2015 r. poz. 373” (2015, April). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/ustawy/regulamin.pdf
 • Roguska, B. (2016). Aktywność społeczno-polityczna Polaków. Komunikat z badań nr 16/2016. Warszawa: CBOS.
 • “Rules and Regulations of the Senate of the RP”, consolidated text (2014). Monitor Polski, 529 and 707.
 • “Rules and Regulations of the Senate of the RP”, consolidated text (2015). Monitor Polski, 373.
 • Rytel-Warzocha, A. (2015). Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich- stan obecny i perspektywy. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Schimanek, T. (2015, July 7). “Opinie. Ustawa o petycjach. To może się udać. Ale są warunki…”. ngo.pl. Portal Organizacji Samorządowych. Retrieved from: www.opinie.ngo.pl/wiadomosc/1645378.html
 • “Sondaż CBOS: Polacy wierzą w sens współpracy” (2016). Interia.pl. Retrieved from: www.fakty.interia.pl/polska/news-sondaz-cbos-polacy-wierza-w-sens-wspolpracy,nId,2146478
 • “Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrywanych w 2015 r. petycji” (2016, 24 June). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: www.senat.gov.pl/petycje/sprawozdanie-2015
 • “The Resolution of the Republic of Poland of 30 July 1992” (2016). Official Journal, 1178.
 • “The Right to Petition” (2015). The European Parliament. Retrieved from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/stud/2015/519223/ipol_stu(2015)519223_en.pdf
 • “Ustawa o Petycjach podpisana” (no date). Mieczysław Augustyn. Retrieved from: www.mieczyslawaugustyn.pl/ustawa-o-petycjach-podpisana
 • Wałęsa, L. (2016). “The State of Democracy in Poland and Europe”. Polish Political Science Yearbook, 45, pp. 157-165. DOI: dx.doi.org.10.15804/ppsy2016012.
 • Wawrzyński, P., Ratke-Majewska, A., & Marszałek-Kawa, J. (2015). “The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa”. Journal of Identity and Migration Studies, 9(1), pp. 19-32.
 • Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Liber.
 • “Zakończenie kampanii Petycja - Twoje Prawo z udziałem RPO” (2016, November 25). Rzecznik Praw Obywatelskich. Retrieved from: www.rpo.gov.pl/pl/content/zakonczenie-kampanii-petycja-twoje-prawo-z-udzialem-rpo
 • “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku” (2016). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/informacja_roczna_2015/$file/informacja_roczna_2015.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart