Author: Bartosz Pietrzyk
Institution: Maria Skłodowska–Curie University in Lublin (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 256-268
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017116
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017116

Midrash, a Polish social and cultural profile magazine (published since April 1997), is a monthly journal that is a representative of the so-called ‘minor press’. The magazine is connected with the Midrash Library publishing house. Its founder was Konstanty Gebert and the current editor is Piotr Paziński. The articles of Midrash magazine give answers to such questions as: How are women described and treated in modern patriarchal Judaism culture? In what context is it possible to talk about issues connected with women and Zionism. Midrash magazine also deals with a positive interpretation and presentation of women via the multitude of interviews and articles concerning strong, talented, and determined women. Despite their hard lives these women were and are able to create successful careers and wonderful families. Their voices are an important element in discussions that refer to culture, faith, and historical heritage. The image of the woman as presented by Midrash will be confronted with the cultural recognition of the woman in the Jewish community. This article will use quantitative analysis (the linguistic method and literature studies) with help from the qualitative case study research method. 

References:

 • Augutyniak, A. (2014). “Dokąd jedziesz mała kobieto”. Midrash, 181, pp. 5-8.
 • Biale, R. (1984) Women and Jewish Law. New York, NY: Schocken Books INC.
 • DeFleur, M.I., & Dennis, E.E. (1981). Understanding Mass Communication. Boston: Houghton Mifflin.
 • Dragańska, J. (2015). “Amelia Hertzówna - pytania o tożsamość”. In A. Janicka, J. Ławski, & B. Olech (Eds.), Żydzi Wschodniej Polski. Kobieta Żydowska (pp. 407-423). Białystok: Alter Studio.
 • Grącikowski, P. (2010). “Kobieta żydowska w badaniach Reginy Lilientalowej”. In J. Lisek (Ed.), Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz (pp. 379-400). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kłossowicz, J. (2014). “Stefan i Franciszka - Franciszka i Stefan”. Midrash, 177, pp. 70-73.
 • Katz, J. (1945). “Nisuin we-chajej”. Zion, 10, pp. 34-43.
 • Krajewska, M. (2014). “Seder Pachnący Hadagą”. Midrash, 178, pp. 28-32.
 • Krajewski, S. (1997). Żydzi Judaizm Polska. Warszawa: Vocatio.
 • Kulig, D. (2014). “W wojnie straciłam wszystkich. Wspomnienia Dory Zin”. Midrash, 178, pp. 54-57.
 • Landau-Czajka, A. (2006). Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Warszawa: Neriton.
 • Levians, E. (1991). Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Gdynia: Atext.
 • Licek, J. (2010). Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mendelshon, E. (1981). Zionism in Poland. The formative years 1915-1926. New Haven-London: Yale University Press.
 • Parush, I. (2004). Reading Jewish Women: Marginalization and Modernization in Eastern European Jewish Society. Hanover: University Press of New England.
 • Paziński, P. (2014). “O Rabinie bez głowy”. Midrash, 178, p. 4.
 • Pisarek, W. (2012). “Język w mediach, media w języku”. In M. Kita, & M. Ślawska (Eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną: stan wiedzy i postulaty badawcze (pp. 113-126). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pleszczyński, J. (2013). Epistemologia komunikacji medialnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rosman, M. (2011). Jak pisać historię żydowską. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Roth, C. (1959). The Jews in the Renaissance. Philadelphia: Jewish Publication Society of America.
 • Sikorski, D. K. (2015). “Kobiety Żydowskie w „Miesięczniku Żydowskim”. In A. Janicka, J. Ławski, & B. Olech (Eds.), Żydzi Wschodniej Polski. Kobieta Żydowska (pp. 561-571). Białystok: Alter Studio.
 • Szerej J. (2011). Człowiek w tradycji Judeo-chrześcijańskiej. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna.
 • Usakowska-Wolff, U. (2014). “Nigdy nie zamierzałam się poddać”. Midrash, 177, pp. 24-27.
 • Usakowska-Wolff, U. (2014). “Odbicia na płótnie, niecichnące słowa. Wspomnienie o Ernie Rosenstein”. Midrash,177, pp. 28-30.
 • Wądołowska-Marczewska, A. (2014). “Blizny po numerkach”. Midrash, 179, pp. 5-9.
 • Yalom, M. (2001). A History of the Wife. New York: Harper Perential.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart