Author: Małgorzata Kudzin-Borkowska
E-mail: margo-j@o2.pl
Institution: Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 343-346
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017123
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017123.pdf

Book Review: Agnieszka Bień-Kacała, Jiři Jirásek, Lubor Cibulka, Timea Drinoczi (Eds.), Kategorie bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016. (pp. 397). ISBN 978-83-231-3538-8.Price: PLN 42.00. 

References:

  • Bień-Kacała, A. (2015). “Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. - wstępna diagnoza”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2, p.11-28
  • Bień-Kacała, A. (2013). Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Bień-Kacała, A., Jirásek, J., Cibulka, L., & Drinoczi T. (2016). Kategorie bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Burchill, S., Devatak, R., Linklater, A., Peterson, M., Reus-Smit, Ch., & True, J. (2006). Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Czaputowicz, J. (2007). Teorie stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Ostaszewski, P. (2008). Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładu. Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Pawlikowska, I. (2003). Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach polityki bezpieczeństwa państw Europy Środkowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pawlikowska, I. (2004). Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony w koncepcjach bezpieczeństwa państw Europy Środkowej. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
  • Pawlikowska, I. (2006). Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku.Toruń:Wydawnictwo Mado.
  • Żukrowska K., & Grącik M. (2006). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart