Author: Aleksander Wróbel
E-mail: awgp.wrobel@uj.edu.pl
Institution: Jagiellonian University in Kraków (Poland) & Uppsala University (Sweden)
Author: Agata Cebera
E-mail: agata.cebera@doctoral.uj.edu.pl
Institution: Jagiellonian University in Kraków (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 178-190
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016014
PDF: ppsy/45/ppsy2016014.pdf

The leading aim of this paper is to portray the constitutional institution of compensation liability for unlawful acts of public authorities in Polish law related to the development of general principle concerning democratic rule of law. Compensation for damages brought upon the citizens by civil servants constitutes a basic pillar of contemporary democratic state, because it guarantees acting by public authorities in compliances with law and deepen trustfulness. It is also said that the state of the above–mentioned institution indicates the development of democracy. 

References:

 • Bagińska, E. (2010). Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. Warszawa: C.H. Beck., p 101–253.
 • Banaszczyk, Z. (2012). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej. Warszawa: C.H. Beck., p.123–186.
 • Bilateral Agreement between Governments of Poland and Ukraine about mutual promotion and protection of investment (1993) Dz.U. 1993 No. 125 item. 575. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19931250575 
 • Błaszczyk, P. (2011). Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcania. Warszawa: C.H. Beck., p. 297–353.
 • Dolzer, R., & Schreuer, C. (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press., p. 98–126.
 • Energy Charter Treaty and Related Documents, 16 of April 1998. Dz. U. 2003 no. 105 item 985. Retrieved from: http://www.ena.lt/pdfai/Treaty.pdf
 • Gutteridge, H. C. (1971). Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research. London: Wildy., p.41–60.
 • Haczkowska, M. (2007). Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. p. 6–50
 • Judgement of Supreme Court of 15 November 1945, Państwo i Prawo, 1 (1946). p. 85–100.
 • Judgement of the Supreme Court of 29 October 1945, Państwo i Prawo, 5–6 (1947)., p. 44–70.
 • Judgement of the Supreme Court of 31 October 1950, case: C 226/50, Państwo i Prawo, 11 (1951). p. 881–895.
 • Judgement of the Supreme Court of 22 June 2012. V CSK 338/11, LEX No.1228613.
 • Judgement of the Supreme Court of 26 March 2014 r. V CSK 284/13, LEX No. 1463644.
 • Kaliński, M. (2013). “Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2012 r., V CSK 338/11, Naruszenie praw akcjonariusza w wyniku działań szkodzących spółce”. Państwo i Prawo, 2, 129–133.
 • Kaliński, M. (2014). “Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2014 r., V CSK 284/13, Odpowiedzialność deliktowa wobec podmiotów pośrednio poszkodowanych”, Serwis Informacji Prawnej LEX.
 • Kmieciak, Z. (2016), ”O pojęciu rządów prawa”. Państwo i Prawo, nr 9, p. 21–36.
 • Kosik, J. (1961). Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich., 252–268
 • North American Free Trade Agreement (1994). Ch. 44, 1991–92–93 Statutes of Canada. In Acts of the Parliament of Canada, 41–42 Eliz. II, vol. III, B2 North KE87 .A23. Retrieved from : https://www.nafta–sec–alena.org/Home/Legal–Texts/North–American–Free–Trade–Agreement
 • Opalski ,A. (2012). Prawo zgrupowań spółek. Warszawa: C.H. Beck. p. 383–470.
 • Orłowski, W. (2004). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Radwański, Z. (2004). “Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 14. p. 7–24.
 • Rakoczy, B. (2013). “Komentarz do art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Serwis Informacji Prawnej LEX.
 • Safjan, M. (2004). Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Warszawa: LexisNexis. p. 15–60.
 • Skrzydło, W. (2013). “Komentarz do art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Serwis Informacji Prawnej LEX.
 • Sokolewicz, W. (1990). “Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne. Uwagi na tle ustawy z 29 XII 1989 o zmianie Konstytucji”. Państwo i Prawo, 4,7. p. 12–30.
 • Stelmachowski, A., & Wawiłowa, M. (1956). “W kwestii odpowiedzialności państwa w zakresie tzw. ”aktów władczych”. Państwo i Prawo, 7, p. 70–83.
 • Szpunar, A. (1985). Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tokarczyk, R. (2011). “Kluczowe wątki problematyki legitymizacji władzy”. In Z. Czarniak & Z. Niewiadomski (Eds,), Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu. Przemyśl–Rzeszów: Wyższa Szkoły Prawa i Administracji., p. 788–823.
 • Tokarczyk, R. (2016). “Paradygmatyczne ujęcie koncepcyjnych i ustrojowych aspektów demokratycznego państwa prawa”. In M. Aleksandrowicz (Ed.), Demokratyczne państwo prawa: Zagadnienia wybrane. Warszawa: Temida 2. p. 125–160.
 • Winiarz, J. (1956). “Problem odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez czynności urzędowe funkcjonariuszy państwowych (wnioski de lege ferenda)”, Nowe Prawo, 5, p. 12–97.
 • Zylber, W. (1933). “Wynagrodzenie szkód spowodowanych przez działalność władz publicznych według prawa polskiego”. Palestra, 11, p. 635–646.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart