Author: Krystyna Leszczyńska
Institution: Maria Curie–Skłodowska University in Lublin (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 205-218
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016016
PDF: ppsy/45/ppsy2016016.pdf

The discussion about justification for the very existence of Senate, as it was the case in previous years, also took place prior to the 2015 parliamentary elections. Postulates for the second chamber of parliament to be abolished are the inseparable element of election campaigns in Poland. Announcements of total abolishment or change of: form, competencies or number and the election principles for members of Senate, although they found their expression in the 2015 election programs of some of the political parties, but they were never applied after elections. The single member Senate constituencies secured seats almost exclusively for candidates supported by one of the two strongest political parties, that is the Law and Justice (PiS) and the Civic Platform (PO). Even if in the result of 25 October 2015 elections four independent candidates were elected for senators, three of them used support of political parties, using a rule well proven four years earlier: there is not senator without a political party protector. The 40% support for PiS which turned into 61% of seats indicates that the election system for Senate leads to overrepresentation of election winners. 

Acts of Law:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112).
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015, poz. 1017).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1295).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1732).References:

 • Bisztyga A., Zientarski P. (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Garlicki, L. (2000). Komentarz do art. 125 Konstytucji, [in:] L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Gdulewicz, E., Kręcisz, W. (2002). Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [in:] W. Skrzydło (ed.), Ustroje państw współczesnych, Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Grzybowski, S. (1993). Udział Senatu w kształtowaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku, [in:] K. Matwijowski, J. Pietrzak (ed.), Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość, Sesja naukowa: Kraków 25–26 maja 1993, Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Leszczyńska, K. (2015). Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2011, Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Leszczyńska, K. (2012). Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. [in:] ł. Danel, J. Kornaś (ed.) Dylematy polskiej demokracji, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Leszczyńska, K. (2001). Socjaldemokraci w rządach III RP, [in:] E. Olszewski (ed.) Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, Puławy: Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej.
 • Sokół W. (2007). Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Żukowski A. (1997). Systemy wyborcze, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart