Author: Beata Słobodzian
Institution: University of Gdańsk (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 219-230
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016017
PDF: ppsy/45/ppsy2016017.pdf

The right for electing the representatives of authority bodies is one of the fundamentals of democracy. This right entitles citizens for active public participation through expressing their support (votes) for candidates, which will respectively represent their voters in certain institutions. Polish electoral law, which regulates the local self–government elections is very controversial. The existing legal rules were changed many times since 2011. Among the subjects being discussed one can mention electoral campaigns, candidate registration rules and organization of elections. Frequent changes in the electoral law result in misunderstandings and unwillingness to participate in elections. Their effect is low voter turnout and a large number of invalid votes. To sum up considerations over a political model of large cities, it is worth to indicate that during the last 25 years of operation of Polish local government none of political models of big cities was adopted. 

References:

 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., & Gorzelak G. (2007). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaczmarek T., Mikuła ł. (2007). Ustroje terytorialno–administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Poznań: UAM.
 • Nawrot B. (2011). Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce. In: B. Nawrot & J. Pokładecki (Eds.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce (p. 167). Poznań: UAM.
 • Niziołek M., (2008). Problemy ustroju aglomeracji miejskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2014). Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 i w głosowaniu ponownym w dniu 30 listopada 2014 r.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz.U. 1990.16.96.
 • Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 1998.95.602.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U.1998.95.607.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2010.176.1191, text revised.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Dz.U 2011.21.112.
 • Ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011.94.550.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy. Dz.U. 2011.102.588.
 • Ustawa z 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011.147.881.
 • Ustawa z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011.171.1016.
 • Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2014.180.
 • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014.1072.
 • Ustawa z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Dz.U. 2015.1850.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart