Author: Iwona Hofman
Institution: Maria Curie–Skłodowska University in Lublin (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 391-398
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016029
PDF: ppsy/45/ppsy2016029.pdf

An attempt at reconstruction of the New Journalism model results from the observation of the crisis symptoms of journalism as a profession and mission (social responsibility). On the grounds of journalists’ and theoreticians’ statements, it is possible to establish a hierarchy of values of the serious journalism, which a social demand is growing for. The New Journalism is most frequently described as the conscious journalism, which provides spectrum of needs and views of recipients. This type of journalism is committed, independent, functioning in the public sphere, credible, realizing educational role. These attributes pertain to journalism. The paper includes standpoints, for example, of S. Michalczyk, B. Hennessy, P. Mancini, S. Russ–Mohl, S. Bratkowski, R. Kapuściński. 

References:

 • Bereś, W. & Burnetko, K. (2007). Kapuściński: nie ogarniam świata. Warszawa: Świat Książki.
 • Boniecki, A. (2006). “Survey”. Tygodnik Powszechny, 3 (2949).
 • Bratkowski, S. (2013). “Tak dobrze będzie, że nie do wytrzymania”. Gazeta Wyborcza, Magazyn, 121 (7850).
 • Braun, J. (2005). Potęga czwartej władzy. Warszawa: WSiP.
 • Budzyński, M. (2007, April 28–29). “Miasto musi być dla ludzi”. Gazeta Wyborcza.
 • Chyliński, M., & Russ–Mohl S. (2008). Dziennikarstwo. Warszawa: Polskapresse sp. z o.o.
 • Gawroński S., & Polak, R. (2010). Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 • Goban–Klas, T. (2005). “Media od czwartej do pierwszej władzy”. In M. Magoska (Ed.), Media, władza, prawo. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Goban–Klas, T. (2005a). Cywilizacja medialna. Warsaw: WSiP.
 • Hennessy, B. (2009). Dziennikarstwo publicystyczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Hofman, I. (2010). “Misyjność a prowincjonalizm mediów”. Studia Medioznawcze, 4 (43), 159–164.
 • Hofman, I. (2010a). “Współczesne standardy i wyzwania zawodowe w opiniach dziennikarzy”. In B. Kosmanowa (Ed.), Media dawne i współczesne. Vol. V (pp. 35–54). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Hofman, I. (2011). “Między komercją a misją. Standardy zawodowe dziennikarzy a współczesny rynek mediów”. In I. Hofman (Ed.) Studia nad dziennikarstwem (pp. 63–74). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kapuściński, R. (2003). Autoportret reportera. Kraków: Znak.
 • Kapuściński, R. (2012). “Nowe Dziennikarstwo”. Akcent, 3 (129), pp. 7–27.
 • Kolenda–Zaleska, K. (2013). “Jeszcze żyjemy”. Gazeta Wyborcza, Magazine, 121 (7850), p. 34.
 • Leopold Unger. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej. (2009). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Michalczyk, S. (2008). Społeczeństwo medialne. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Milewicz, E. (2006). “Survey”. Tygodnik Powszechny, 3 (2919).
 • Miller, M. (2005). “Dziennikarstwo jako narzędzie poznania”. In S. Mocek (Ed.), Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, (pp. 37–43). Warszawa: PAN, Collegium Civitas Press.
 • Nentwig, W. (Ed) (1995). Czwarta władza? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną?. Poznań: Oficyna Wydawnicza Głos Wielkopolski.
 • Poulet, B. (2011). Śmierć gazet i przyszłość informacji. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Skworz, A. & Niziołek, A. (2010). Biblia dziennikarstwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Smoczyński, W. (2009). “Koniec wiadomości”. Polityka, 6 (2691).
 • Smoleński, P. (2013). “Cycki Dżoany”. Gazeta Wyborcza, Magazine, 120 (7849). Retrieved from: http://wyborcza.pl/magazyn/1,132518,13932259,Cycki_Dzoany.html
 • Szot, L. (2013). Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Świat według Naczelnych (2005). Przekrój, 6 (3111).
 • Taylor, L. & Willis, A. (2005). Medioznawstwo. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Torańska, T. (2006). “Zdurniałam”. Press, 12 (132), pp. 32–35.
 • Warchoł, M. (2007). “Architektura wyczerpania”. Niezbędnik Inteligenta. Polityka, 16 (2601), pp. 25–33.
 • Żakowski, J. (2011). “Polska śródziemnomorska”. Polityka, 6 (2793).

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart