Author: Marcin Szydzisz
Institution: University of Wrocław (Poland)
Author: Jarosław Jarząbek
Institution: University of Wrocław (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 319–330
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018211
PDF: ppsy/47-2/ppsy2018211.pdf

The paper aims to provide an overview of the main streams of perception of Israeli and Palestinian national identities by Polish authorities and society, as well as analyze their sources. The study covers the period of time when both of the national identities took shape, that is since the beginning of the mass Jewish migration to Palestine at the beginning of the XXth century until the present time. As the Jews have for a long time been an important part of Polish history and society, Poles have a strong perception of Jewish, and consequently also Israeli, identity. Polish Jews, who played a crucial role in establishing the Israeli state and shaping Israeli national identity, were treated by many Poles as “our Jews”. This perception was conditioned by internal factors, such as social relations, cultural proximity, historical memory or political views. In contrast, a  perception of the Palestinian identity from the very beginning was conditioned externally, because it resulted from international political developments and a narrative imposed by foreign powers. Another special feature of the Polish perception of Israeli and Palestinian identity is the fact that public opinion very often differs significantly from the political position of state authorities.

References:

 • Adelson, J. (1993). W Polsce zwanej ludową. In Tomaszewski, J. (Ed.). Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Amid Middle East Violence, Security Council Fails to Adopt Competing Resolutions on Israeli Force, Hamas Role in Conflict, Security Council 8274th Meeting, SC/13362, 1 June 2018. https://www.un.org/press/en/2018/sc13362.doc.htm
 • Archiwum Akt Nowych (Central Archives of Modern Records). (1967). KC PZPR. Wydział Organizacyjny. Sygn. 237, VII/5225.
 • Archiwum Akt Nowych (Central Archives of Modern Records). (1968). Wyjazdy emigracyjne do Izraela (16 V 1968). KC PZPR. Kancelaria Sekretariatu. Sygn. XI/556.
 • Berendt, G. (2009). Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów TSKŻ w Polsce. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bielecki, J. (2008, April 17). Kaczyński: Polska będzie popierać państwo Izrael. Dziennik. Retrieved from: www.wiadomosci.dziennik.pl
 • Bury, J. (2008). Polityka Polski wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. In Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2008.
 • Davies, N. (2005). God's Playground: A History of Poland, Vol. 2: 1795 to the Present. New York, NY, Columbia University Press.
 • Dyduch, J. (2012). What is Left out of the Strategic Partnership? The Impact of  Europeanization of Polish Foreign Policy on Polish-Israeli in the Years 2004-2011. Retrieved from: www.academia.edu
 • Dyduch, J. (2010). Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Warszawa: Trio.
 • Eisler, J. (1991). Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje [March 1968. Origins, process, consequences]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eisler, J. and Sasanka P. (2003). The March of 1968. Public Education Office of Institute of National Remembrance ((Instytut Pamięci Narodowej - IPN) – Commission for Prosecution of Crimes against the Polish Nation. Warsaw Branch Office.
 • Gasztold, P. (2017). Zabójcze układy: Służby PRL i międzynarodowy terroryzm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Khalidi, R. (1997). Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness. New York, NY: Columbia University Press.
 • Klich: Mamy interesy z Izraelem i to niezłe. (2011, February 23). Retrieved from; http://fakty.interia.pl
 • Konflikt izraelsko-palestyński w ocenie polskiej opinii publicznej. (2002). TNS OBOP. Retrieved from: http://tnsglobal.pl/archiv_files/055-02.pdf
 • Melzer E. (1997). No Way Out: The Politics of Polish Jewry, 1935-1939. Cincinnati, OH: Hebrew Union College Press.
 • Markus, J. (1983). Social and Political History of the Jews in Poland 1919-1939, Berlin: Walter de Gruyter & Co.
 • Obeidat, H. (2001). Stosunki Polski z Egiptem i Irakiem w latach 1955-1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piotrowski, J. (1989). Stosunki Polski z krajami arabskimi. Warszawa: PISM.
 • Polska Pomoc. Polish Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from: http://www.polskapomoc.gov.pl/
 • Prezydent Palestyny w Polsce. (2017, September 6). Retrieved from: https://wiadomosci.wp.pl
 • PRL "opiekowała się" palestyńskimi terrorystami? (2006, August 3). Retrieved from: https://wiadomosci.wp.pl
 • Protocol of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Poland and the State of Israel. (1990, February 27). Polish Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from: http://www.msz.gov.pl
 • Pruszyński, M. (1999). Mojżesz i Ksawery. Warszawa: Twój Styl.
 • Pruszyński - ONZ, Fakty o Izraelu, Retrieved from: http://alija.4me.pl/pdf/PT_Pruszynski_w_ONZ_Fakty_o_Izraelu.pdf
 • Rudnicki, S. (2004). Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Rudnicki, S. and Silber, M. (2009). Stosunki polsko-izraelskie (1945-1967). Wybór dokumentów. Archiwum Państwowe.
 • Sasnal, P. (2010) Polityka Polski wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2010.
 • Snyder, T. (2004). The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. Connecticut, NH: Yale University Press.
 • Sprawozdania z pracy operacyjnej Wydziału III SB KW MO za lata 1969, 1970. Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci Narodowej - IPN) Wrocław. Sygn. 053/1565.
 • Stankowski, A. (2001). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku. In Tomaszewski, J. and Żyndul J. (Eds.). Rozdział wspólnej historii, Studia z dziejów Żydów w Polsce. Warszawa: Cyklady.
 • Stola, D. (2000). Kampania antysyjonistyczna w Polsce1967-1968. Warszawa: ISP PAN.
 • Stola, D. (2009). Jak i dlaczego kampania marcowa stała się antyżydowska. In G. Berendt (Ed.) Ludność żydowska PRL przed kampanią antysemicką w latach 1967-1968 i po niej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Rudnicki, S., & Silber, M. (2009). Stosunki polsko-izraelskie (1945-1967): wybór dokumentów. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
 • Strzeszewski, M. (2002). Stosunek do metod walki stosowanych w konflikcie izraelsko-palestyńskim. CBOS. Retrieved from: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_170_02.PDF
 • Szaynok, B. (2000). Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szydzisz, M. (2014). Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do unii europejskiej. Dyplomacja i Bezpieczeństwo, 1(2), 167-180.
 • Tomaszewski, J. (1993). Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • UN General Assembly Resolutions. Retrieved from: http://www.un.org/en/sections/documents/general-assembly-resolutions
 • Weinbaum, L. (1993). A Marriage of Convenience: The New Zionist Organization and the Polish Government 1936-1939. Columbia University Press.
 • Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (1999). The discursive construction of national identity. Edinburgh University Press.
 • Wystąpienie Pana Ministra Radosława Sikorskiego na spotkaniu z ambasadorami krajów muzułmańskich. Polish Ministry of Foreign Affairs. Retrieved from: http://www.msz.gov.pl.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart