Author: Tomasz Hoffmann
Institution: Koszalin University of Technology (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 112-124
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015009
PDF: ppsy/44/ppsy2015009.pdf

The article presents basic relations which happen among Europeanization and the public politics on the example of the politics of the cohesion. The author makes the broad exploration objective concepts and also postulates determined conclusions and recommendations.

References:

 • Anderson, J. E. (2011). Public Policymaking. An Introduction (7th ed.). Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Bulmer, S., & Radaelli, C. (2004). The Europeanization of National Policy. Queen's Papers on Europeanization, 1.
 • Evans, J. (2008). Public Policy Issues. Research Trends. New York: Nova Publishers.
 • Hausner, J. (2007). Polityka a polityka publiczna. Zarządzanie Publiczne, 1.
 • Borzel, T. (2003). Shaping and Taking EU Policies: Member States Responses to Europeanization. Queen's Papers on Europeanization, 2, on-line
 • Kawecka–Wyrzykowska, E. (2009). Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Warsaw: SGH. Oficyna Wydawnicza.
 • Klat, M., (2012). Poland and Europeanization 2004–2010. Warsaw: Scholar
 • Miskimmon, A, & Paterson, W. E., (2003). Foreign and Security Policy: On the Cusp between Transformation and Accommodation. In K. Dyson & K. H. Goetz (Eds.), Germany, Europe and the Politics of Constraints (pp. 325–345). Oxford: Oxford University Press.
 • Murray, P. (2009). Uses and Abuses of the Concept of Integration. In C. Rumford (Ed.), The Sage Handbook of European Studies (pp. 227–244). London: Sage.
 • Nugent, N. (2006). The Government and Politics of the European Union. London: Palgrive Macmillan
 • Peters, B. G. (2004). American Public Policy. Promise and Performance. Washington: CQ Press
 • Radaelli, C. (2003). The Europeanization of Public Policy. In: K. Featherstone & C. Radaelli (Eds.), The Politics of Europeanization. Oxford: Palgrave Macmillan
 • Radaelli, C. M. (2004, October 6). Europeanisation: Solution or problem? European Integration online Papers, 8(16), on-line.
 • Ratajczak, M. (2012). Zreformowana polityka spójności i jej związek z priorytetami odnowionej Strategii Lizbońskiej. In E. Pancer-Cybulska & E. Szostak (Eds.), Dziś i jutro polityki spójności Unii Europejskiej (pp. 23–45). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Risse, T., Caporaso, J., Green Cowles, M., (2001). Europeanization and Domestic Change. Introduction. In M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse,Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change (pp. 1–20). New York: Palgrave Macmillan
 • Roznoch, E. (2012). Podstawowe problemy polityki spójności w Unii Europejskiej po 2013 roku. In: E. Pancer-Cybulska & E. Szostak (Eds.), Dziś i jutro polityki spójności Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Ruszkowski, J. (2010). Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 • Ryszkiewicz, A. (2013). Od konwergencji do spójności i efektywności. Podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Sbragia, A. (1994). From 'Nation–State' to 'Member–State': The Evolution of the European Community. In P. M. Luetzeler (Ed.), Europe after Maastricht: American and European Perspectives (pp. 22–34). Providence: Oxford University Press
 • Smith, M. E. (2000). Conforming to Europe: the Domestic Impact of EU Foreign Policy Cooperation. Journal of European Public Policy, 7(4), 613–631.
 • Surdej, J. (2013). Ewaluacja w polityce publicznej. Krakow: Difin.
 • Wallace, H. (2005). Exercising Power and Influence in the EU: The Roles of The Member States. In S. Bulmer & C. Lequesne (Eds.), The Member States of the European Union (pp. 13). Oxford: Oxford University Press
 • Zawicki, M. (Ed.), (2014). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zybała, A. (2012). Polityki Publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli. Warsaw: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart