Author: Krzysztof Pałęcki
Institution: Jagiellonian University in Kraków (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 171-192
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015013
PDF: ppsy/44/ppsy2015013.pdf

The article presents an analysis of the role of demos in power relations in democratic states. The author of the text postulates the need for contemporary political science research to expand its analyses beyond formal structures of political institutions and include in its scope also features of demos – the “cultural factor” to better understand the functioning and chances for success of democracy in different states. 

References:

 • Antoszewski, A. (2014). Political Systems Theory as a Contribution to Human Sciences. Polish Political Science Yearbook, 43.
 • Bauman, Z. (1998). Globalization. The Human Consequences. Blackwell: Polity Press.
 • Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
 • Bodnar, A. (2004). Current level of development of EU citizenship. In O. Zetterquist (Ed.), Law and Modernity, Particular Problems. Kraków: Ratio, Polpress Publisher.
 • Brostl, A. (2004). Towards a European Citizenship. In Law and Modernity. Kraków: Ratio, Polpress Publisher.
 • Brzeziński, Z. (1990). Wielkie Bankructwo. Paris: Instytut Literacki.
 • Ching-Hsing Wang. (2013). Why do people vote, rationality or emotion. International Political Science Review, 34(5).
 • Chodubski, A. (2014). Rola jednostki w generowaniu życia politycznego. In J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski (Eds.), Wielowymiarowość politologii. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Cook, T. I. (1964). Individual Liberty Today: Challenge and Prospect. In M. Berger, R. M. MacIver (Eds.), Freedom and Control in Modern Society. New York: Octagon Books, Inc.
 • Dahl, R. (1986). Power as the control of behaviour. In S. Lukes (Ed.) Power. New York: New York University Press.
 • Dubiel, L. (2009). Liberalizm XX wieku. In A. Sylwestrzak (Ed.), Historia Doktryn Politycznych i Prawnych. Warszawa: LexisNexis.
 • Fukujama, F. (1996). Koniec Historii. Poznań: Zysk i S–ka.
 • Godlewski, T. (2014). The Rulers and the Ruled – civic competence in politics as a criterion of democracy. Polish Political Science Yearbook, 43.
 • Habermas, J. (1992). Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Habermas, J. (2014). Rzecz o kondycji i ustroju Europy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Halmai, G. (2004). European Citizenship and Fundamental Rights. In Law and Modernity, Kraków: Ratio, Polpress Publisher.
 • Hayek, F. A. (1973). Individual aims and collective benefits. In Rules and Order. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Held, D. (1987). Models of Democracy (part 2 & 3). Stanford University Press.
 • Heywood, A. (2009). Teoria Polityki – Wprowadzenie. Warszawa: PWN.
 • Juchnowski, J., Wiszniowski, R. (Eds.). (2014). Studia nad współczesnymi systemami politycznymi (Vol. 1), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kołakowski, L. (2014). Niepewność epoki demokracji. Kraków: Znak.
 • Krastev, I. (2013). Demokracja nieufnych. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Kroeber, A. L. (2009). Istota kultury. In E. Nowicka et al. (Eds.), Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN.
 • Lowi, T. (1999). What the hell is the question? In K. Pałecki (Ed.), Questioning the Common Pattern of Western Democratic Capitalism. Kraków: Ratio.
 • Pałecki, K. (1999). Before we start to discuss; preliminary reflections. In K. Pałecki (Ed.), Questioning the Common Pattern of Western Democratic Capitalism. Kraków: Ratio.
 • Pałecki, K. (2003). Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej. In B. Szmulik, M. Zmigrodzki (Eds.), Wprowadzenie do Nauki o Państwie i Polityce. Lublin: UMCS.
 • Pałecki, K. (2007). O potrzebie wizji dobrego państwa. In A. Lisowska, A. Jabłoński (Eds.), Wizje dobrego państwa. Idee i teorie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pałecki, K. (2013). Neutralization of Values in Law. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sartori, G. (1994). Teoria Demokracji. Warszawa: PWN.
 • Stockmer, D., LaMontagne, B., Scruggs, L. (2013). Bribes and Ballots: The impact of corruption on voter turnout in democraties. International Political Science Review, 34(1).
 • Turner, J. H. (2005). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Wroniszewska, W., Ganowicz, E. (2013). The rivalry strategies of political parties in electionsPolish Political Science Yearbook, 42.
 • Wróbel, S. (2002). The Change of Political System in Central Europe as a Theoretical Problem. Polish Political Science Yearbook, 31.
 • Zachariasz, A. L. (2009). Demokracja i granice jej zasadności. In M. Szyszkowska (Ed.), Demokracja w XXI wieku. Warszawa: Różnorodność i wolność.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart