Author: Małgorzata Kamola–Cieślik
Institution: University of Szczecin (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 268-282
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015018
PDF: ppsy/44/ppsy2015018.pdf

Based on analysis of the research material shown Council of Ministers actions for the implementation of the project for the construction of the LNG terminal. The purpose of the article was to obtain answers to the following research questions: What are the reasons of delaying the opening of the LNG terminal in Świnoujście? In what extent the activities of the gas terminal in Świnoujście enhance the Polish energy security? After the analysis, it was found that there are several reasons for not giving to use LNG terminal in Świnoujście. One of them was and is the lack of involvement of the Polish government in this investment. Poland is still dependent on Russian natural gas. Activity of LNG terminal in Świnoujście would increase gas safety of Poland and limit its dependence on the Russian Federation.

References:

 • Duszczyk, M. (2010, June 22). Gazport za prawie 3 mld zł. Dziennik Gazeta Prawna, p. 16.
 • Furman, T. (2014, July 25). Wykonawcy chcą więcej za budowę gazoportu. Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek, p. 1.
 • Furman, T. (2015, January 19). Saipem spóźnia budowę gazoportu. Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek, p. 6.
 • Furman, T., Kozieł, H. (2014, August 1). Rosjanie mieszają w gazoporcie. Rzeczpospolita. Rynki i Firmy, p. 2.
 • Grzeszak, A., Ostrowski, M. (2006). Taniec na rurach. Polityka, 42, pp. 42–44.
 • Grzeszak, A., Socha, R. (2007). Gaz bojowy. Polityka, 5, pp. 42–43.
 • Kaliski, M., Nagy, S., Rychlicki, S., Siemek, J., Szurlej, A. (2010). Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie i import do 2030 roku. Górnictwo i Geologia, 3, pp. 27–40.
 • Kamola–Cieślik, M. (2008). Założenia i realizacja programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2007. In J. Sielski, M. Czerwiński (Eds.). Partie polityczne –przywództwo partyjne, (pp. 207–219). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kochanek, E. (2007). Terminale skroplonego gazu ziemnego–krok w stronę mniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca do Polski.Bezpieczeństwo Narodowe, 3–4, pp. 302–311.
 • Kowalski, A. (2015). Terminal LNG zmieni gazowe status quo, Wprost, 1, pp. 84–85.
 • Księżopolski, K.M. (2013). Wpływ budowy terminalu LNG w Świnoujściu na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, In J. J. Piątek, R. Podgórzańska (Eds.). Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (pp. 49–65). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kublik, A. (2013, October 28). Zapłata za gazowy monopol. Gazeta Wyborcza, p. 27.
 • Liziniewicz J. (2014). Gazportu nie ma, czyli powód do bluzgów. Gazeta Polska, 27, p. 5.
 • Minister Gospodarki. (2007, March 20). Polityka dla przemysłu gazu ziemnego. Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2009, November 10). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. (2015, January 15). Informacja o wynikach kontroli, Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Warszawa.
 • Omachel, R. (2014). Czy Gazprom wykończy polski gazport. Newsweek, 36, pp. 62–65.
 • Paszewski, T. (2011). Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990–2010. Polityka Energetyczna, 1, pp. 5–27.
 • Rada Ministrów (2005, November 9). “Solidarne Państwo” Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Warszawa.
 • Ranke A. (2013). Problem bezpieczeństwa energetycznego w polskiej debacie publicznej, In J. J. Piątek, R. Podgórzańska (Eds.). Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski (pp. 78–92). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza 100 dni, październik 2005–luty 2006 (2006, February 8). Warszawa.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, (2009, March 27). Reason for governement draft law on investments in regasification terminal for liquefied natural gas in Świnoujście. Warszawa: term (k.) VI, form no. (d. No.) 1835.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, (2010, August 6). Response of the Secretary of State in the Ministry of the State Treasury to the interpellation No. 17043 MP Stanisław Stec on gas terminal near sources of funding. Świnoujścia. Warszawa: term (k.) VI.
 • Stempiński, S. (2013). Wybrane aspekty bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu. In J. J. Piątek, R. Podgórzańska (Eds.). Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski. (pp. 93–103). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stenogramy z posiedzeń Sejmu RP. 18th meeting of the Parliament on 12thof July 2012.
 • Stenogramy z posiedzeń Sejmu RP. 2nd meeting of the Parliament on 10th of November 2005.
 • Stenogramy z posiedzeń Sejmu RP. 2nd meeting of the Parliament on 23rd of November 2007.
 • Stenogramy z posiedzeń Sejmu RP. 22nd meeting of the Parliament on 19th of July 2006.
 • Stenogramy z posiedzeń Sejmu RP. 9th meeting of the Parliament on 26th of January 2006.
 • The Council of Ministers adopted a resolution on measures aimed at diversifying energy supplies (2006, January 3). Retrieved from http:www.kprm.gov.pl/ [access: 1.04.2007]
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Dz. U. 2009, No 84, item. 700.
 • Zawisza, A. (2011). Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 • Żmijewski, K. (2010). Analiza “Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”, In M. Sobolewski (Ed.). Polityka energetyczna (pp. 79–107). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart