Author: Anna Rytel-Warzocha
Institution: University of Gdańsk
Author: Andrzej Szmyt
Institution: University of Gdańsk
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 467-475
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018302
PDF: ppsy/47-3/ppsy2018302.pdf

Art. 63 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 provides everyone with the right to submit petitions to state authorities. The procedure for considering petitions is specified by the Act on Petitions of 11 July 2014. According to the law, petitions can, in particular, take the form of a request to amend the law. The aim of the article is to focus on petitions concerning the amendment of electoral law against the background general information on the legal regulations in this regard. In the 8th term of office of the Sejm, which began on 12 November 2015, there were five petitions submitted to the parliament which concerned electoral issues. The petitioners proposed amendments in regard to the manner of electing senators to the Senate of the Republic of Poland and councilors in the communities of up to 100,000 residents, strengthening mechanisms that would counteract “electoral frauds”, electoral thresholds in the elections to the Sejm and mandatory voting.

References:

 • Balicki, R., Jabłoński, M. (Eds) (2015). Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, Wrocław.
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 • Buczkowski, J. (1998). Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin.
 • Giżyńska, M. (2015). “Niska frekwencja wyborcza a przymus wyborczy. Skuteczność i adekwatność”. In B. Banaszak, A. Bisztyga & A. Feja-Paszkiewicz (Eds.): Aktualne problemy prawa wyborczego, Zielona Góra.
 • Kryszeń, G. (2007). Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok.
 • Rakowska, A., Skotnicki, K., (2008). “Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu”. In R. Grabowski & S. Grabowska (Eds.): Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów.
 • Rytel-Warzocha, A., Szmyt, A. (2016). “The right to petition in the Republic of Poland”. In European Union’s History, Culture and Citizenship, Bucharest.
 • Rytel-Warzocha, A. (2017). “Prawnomiędzynarodowe I europejskie standardy w zakresie petycji a prawo polskie”. In M. Błachucki & G. Sibiga (Eds.): Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław.
 • Szmyt, A. (2010). “W sprawie wprowadzenia parytetów na listach wyborczych”, Przegląd Sejmowy, No 3.
 • Wójcicka, E. (2018). “Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych”, Ius Novum, No 2.
 • Wójcicka, E. (2015). Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Zięba-Załucka, H. (2010). “Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, No 4.
 • Żołądek, Ł. (2011). “Przymus wyborczy”. INFOS, No 18.
 • Żukowski, A. (2004). System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa.
 • Żukowski, A. (2009). “Przymus wyborczy – istota, przesłanki, implikacje”, Prawo i Polityka, 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart