Author: Ewelina Wojciechowska
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 573-575
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018309
PDF: ppsy/47-3/ppsy2018309.pdf

Book Review: Sylwester Gardocki (Ed.), Rosja i jej sąsiedzi. Studia i szkice. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015. ISBN: 978 -83 - 8019 - 208 - 9.

References:

  • Gardocki, S. (Ed.). Obszar byłego ZSRR. Klęska demokracji czy transformacja? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013.
  • Gardocki, S. (Ed.). Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.
  • Gardocki, S. (Ed.). Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
  • Gardocki, S. (Ed.). Rosja i jej sąsiedzi. Studia i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.
  • Gardocki, S. (Ed.). Ukraina. Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart