Author: Paulina Bieś-Srokosz
Institution: Jan Długosz University in Częstochowa
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 222-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019202
PDF: ppsy/48-2/ppsy2019202.pdf

The deep changes in Polish legal system and economy that took place after 1989 contributed to the emergence of new challenges for public administration. The legislator, in order to satisfy growing numbers of social demands, appointed new tasks and created a new legal form of action for public administration entities. However, not every of the new forms were fitted to classically understood administrative law. Part of this new forms at the same time combines some features characteristic for administrative law as well as typical for civil law, which gives them untypical (hybrid) character. As an example, there can be mentioned: civil law contracts with so called “overlays” (obligatory additional conditions) imposed by certain legal acts as well as administrative settlements and administrative contracts. The aim of this article is to analyze those hybrid forms of action of public administration entities in terms of implementation the objectives of regulation set by the legislator.

REFERENCES:

 • Boć, J., Kuta, T. (1984). Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warsaw: PWN.
 • Czachórski, W. (2004). “Zobowiązania. Zarys wykładu”. In: Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Czachórski W. (eds). Warsaw: LexisNexis.
 • Helios, J. (2013). “Publicyzacja prawa prywatnego-Prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim”. Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 3502, „Przegląd Prawa i Administracji” XCII. Wrocław, pp. 12-36.
 • Jaworska-Dębska, B. (2008). “Umowy we współczesnej administracji”. In: Boć J., Dziewięcka-Bokun L.(eds.), Umowy w administracji. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 353 1 kc Konstrukcja prawna. Warsaw: C.H. Beck. Ochendowski E. (ed.), 2013). “Prawo administracyjne”. Warsaw: LexisNexis.
 • Piątek, W. (2017). “Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r.-ogólna charakterystyka zmian”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, No. 5, pp. 21-36.
 • Przybysz, P. (2018). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. Lex.
 • Rabska, T. (1994). “Możliwości zmian ustawy samorządowej”, Samorząd Terytorialny, No. 10, pp. 12-17.
 • Radwański, Z. (2008). “Zawarcie umowy”. In Radwański Z. (ed.), vol. 2, System prawa prywatnego. Prawo cywilne-część ogólna. Warsaw: C.H. Beck.
 • Safjan, M. (ed.). (2007). Pojęcie i systematyka prawa prywatnego. Warsaw: LEX.
 • Safjan, M. (1993). “Zasada swobody umów”. Państwo i Prawo, No. 4, pp. 12-19.
 • Sośniak, M. (1985). “Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy schyłku XX wieku”. Studia Iuridica Silesiana, vol. 10, pp. 6-16.
 • Starościak, J. (1978). “Prawne formy i metody działania administracji”. In: Rabska T., Łętowski J (eds.), System prawa administracyjnego. Warsaw-Wrocław-Kraków-Gdańsk: Ossolinemum.
 • Stec, P. (ed.). (2013). Umowy w administracji. Warsaw: Difin.
 • Ura, E., Ura, E. (eds). (1999). Prawo administracyjne. Warsaw: PWN.
 • Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (1992). “Prawne formy działania administracji państwowej”. In: Służewski J. (ed.)., Polskie prawo administracyjne. Warsaw: PWN.
 • Wyporska-Frankiewicz, J. (ed.). (2010). Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym. Warsaw.
 • Ziemski, K.M. (ed.). (2005). Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji. Poznań.
 • Zimmermann, J. (2017). “Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego”. Państwo i Prawo, No. 8, pp. 3-24.
 • Zimmermann, M. (1956). “Formy działania administracji państwowej. Akt administracyjny”. In: Jaroszyński, M., Zimmermann M., Brzeziński W. (eds.), Polskie prawo administracyjne. Część ogólna. Warsaw:
 • PWN. Żurawik, A. (2010). “Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym”. Państwo i Prawo, No. 5, pp. 32-41.

Acts of Law

 • The Act of 23 April 1964 the Civil Code (Journal of Laws of 2018, item 1025).
 • The Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2018, item 149).
 • The Act of 12 March 2004 on social assistance (Journal of Laws of 2017, item 1769).

Author

Paulina Bieś-Srokosz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. // Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Professor in the Institute of Law, Administration and Management at Jan Dlugosz University in Czestochowa; Jan Dlugosz University, Waszyngtona st. 4/8, 42-200 Częstochowa, Poland

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart