Author: Kinga Jasiak
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 476-486
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019306
PDF: ppsy/48-3/ppsy2019306.pdf

The financial crisis started in 2008 and touched the whole world but some countries experienced its consequences more than others. The European Union and in particular eurozone, slid into a stage of economic recession. Five of 28 EU countries faced the edge of financial fall, named PIIGS-Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. Multidimensionality of the global crisis have caused that international economic organizations faced a great challenge, For them it was a test of efficiency and effectiveness. The leading role in this period belonged to the International Monetary Fund (IMF), which is standing on the guard of the whole international currency system. The aim of the article is to draw and analyze the most important IMF activities towards PIIGS, especially what instruments were proposed as a help and what changes had to be made by receiving states in order to receive the financial support. The ten-year perspective taken in the article allows for the more comprehensive assessment of the issue.

REFERENCES:

 • Bank of International Settlements. (2018). Promoting global monetary and financial stability. Annual Economic Report.
 • Chrabonszczewska, E. (2011). Międzynarodowy Fundusz Walutowy. In Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych. E. Łaźniewska (Ed.). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506fd71826e6da6.0009.02/DOC_2&format=PDF.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Protokoły. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0009.02/DOC_3&format=PDF.
 • Piętakm, Ł. (2015). Kryzys w Hiszpanii w latach 2008-2013. Ekonomia XXI wieku, vol. 2, No. 6.
 • Górniewicz, G. (2011). Kryzys finansów publicznych w krajach grupy PIIGS. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 686.
 • International Monetary Fund. (2012). 2012 article IV consultation with Italy -concluding statement of the IMF mission. IMF Country Report No.12/181.
 • International Monetary Fund. (2015). Crisis program review.
 • International Monetary Fund. (2009). Euro Area Policies: 2009 Article IV Consultation—StaffReport; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Member Countries. IMF Country Report No. 09/223.
 • International Monetary Fund. (2010, December 16). IMF Survey: IMF Approves €22,5 Billion Loan For Ireland.
 • International Monetary Fund. (2011). Portugal: Request for a Three-Year Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 11/127, June.
 • International Monetary Fund. (2018, May 29). Portugal: StaffConcluding Statement of the 2018 Article IV Mission.
 • International Monetary Fund. (2012, July 27). Public information notice: IMF Executive board concludes 2012 article IV consultation with Spain.
 • Kowanda, C. (2010). Państwa-ofiary kryzysu strefy Euro. Świńska grypa II. Polityka, No. 51 (2787).
 • Latoszek, E., Proczek, M. (2013). Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa.
 • Łaźniewska, E. (2011). Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Warsaw:
 • Wydawnictwo Naukowe PWN. Łoś-Nowak, T. (2004). Organizacje międzynarodowe w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg. Warsaw.
 • Matysiak, P. (2017). Pomoc finansowa dla krajów strefy euro podjęta w reakcji na kryzys zadłużenia. Gospodarka w Praktyce i Teorii, No. 46.
 • Michalski, B. (2014). Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? In Kryzys i perspektywy strefy euro. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (Eds.). Wrocław.
 • Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. (2010). Kryzys grecki -geneza i konsekwencje. Warsaw.
 • Rymarczyk, J., Wróblewski, M., Brzęczek-Nester, D. (2014). Kryzys i perspektywy strefy euro. Wrocław.
 • Szajowska, B. (2012). Kryzys grecki i drogi jego rozwiązania. Ekonomia międzynarodowa, No. 3. The Economist. (2011, January 16). The euro crisis. A second wave (Briefing after The euro area debt crisis).
 • The IMF at a glance. (2018). Retrieved from: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance.
 • Treaty on the Functioning of the European Union. Article 126. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
 • Walkowski, M. (2012). Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS. Przegląd Politologiczny, No. 1/2012.
 • Wróblewski, M. (2014). Aktywność pożyczkowa MFW wobec globalnego kryzysu finansowego. In Kryzys i perspektywy strefy euro. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (Eds.). Wrocław.
 • Żemła, M. (2012). Atrakcyjność turystyczna, bańka spekulacyjna i kryzys gospodarczy-próba analizy wzajemnych relacji na przykładzie Hiszpanii. International Journal of Management and Economics, No. 35.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart