Author: Stanisław Faliński
Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 559-569
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019403
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019403.pdf

The aim of the article is to present, in a short and a synthetic form, self-governments as new actors on the international arena. Discussed are the genesis and the development of this new international activities being undertaken by local residential areas such as the “twinning movement” and the programme for establishing “sister cities”. Briefly described are the key international organizations focused on the local self-governance. Discussed is also, in a relative detail, is the cooperation of the Polish self-governance entities with local self-governance partners within the international sphere. The author concludes by attempting to define the scope and importance of the international cooperation of local self-governance entities in general and its impact on the individual participating partners.

REFERENCES:

 • Barber, B. R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warsaw: MUZA.
 • Bielecka, M. (2006). Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska, Warsaw: CeDeWu.
 • Brzozowska, A. (1998). Partnerstwo ponad podziałami. In Brzozowska, A. (ed.), Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych. Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Faliński, S. (2015). Aktywność międzynarodowa Warszawy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, No. 3/45.
 • Faliński, S. (2011). Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych. Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej, No. 2.
 • Honka, N. (2002). Współpraca samorządu terytorialnego województwa opolskiego z partnerami zagranicznymi wobec integracji europejskiej. Stan obecny. Szanse i zagrożenia. In B. Nitschke (ed.), Europa regionów. Tradycje i perspektywy. Zielona Góra: Regionalne Centrum Animacji Kulturalnej.
 • http://www.ccre.org/
 • http://www.eurocities.eneurocities/about_us
 • http://www.zmp.poznan.pl/strony/kong...okalnych-i-regionalnych-europy-clrae
 • http://www.ubc.net/cities
 • https://www.aer.en/aer-largest-independent-network-regions-wider-europe/
 • https://www.berlin.de/rbmskzl/en/international-relations/city-networks/ucue/arttikel.23474.en.php
 • https://www.ludwigsburg.de/Lde/start/stadt_buerger/Internationales.html
 • https://www.uclg.org/
 • Jaczynowska, M., Mączakowa, A., Tyloch, W. (1974). Historia starożytna. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jóśkowiak, K. (2002). Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Samorząd terytorialny, No. 5.
 • Kaczmarek, T. (2005), Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Marszałek-Kawa J., Lutrzykowski A. (eds.), (2008). Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Modzelewski, W. T., Żukowski, A. (2007). Polski samorząd w stosunkach międzynarodowych. Zarys problematyki. In Marszałek-Kawa, J. (ed.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne. Toruń: Wydawnictwo Duet.
 • Piasecki, A. K. (2002). Polityka zagraniczna jednostek polskiego samorządu terytorialnego. In B. Nitschke (ed.), Europa regionów. Tradycje i perspektywy. Zielona Góra: Regionalne Centrum Animacji Kulturalnej. Local Self-Governments as New Actors in the International Stage 571
 • Paczyńska, K., Stachowiak A., Porawski A., Leki H. (eds.) (2009). Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Ruszkowski, J. (2003). Pomorze Zachodnie w północnym wymiarze Unii Europejskiej. In Wojtaszak, A. (ed.) Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Swianiewicz, P. (2005). Kontakty międzynarodowe samorządów. Samorząd terytorialny, No. 10.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart