Author: Marcin Czyżniewski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 617-631
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019407
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019407.pdf

The article presents the result of quantitative research on local government elections in Poland carried out on October 21 and November 4, 2018. Its goal is to examine the proportions of lists registered by political parties and nonpartisan electoral committees and the mandates they have obtained. This proportion shows the degree of presence of political parties in local governments of various levels and sizes. The data were selected so that all provinces in Poland were examined (16), a number of districts were randomly selected (in provinces with less than 20 districts, data from half districts were examined, in provinces with over 20 districts, from one third). Within the selected districts, all communes were examined. The quantitative research shows that local governments elected in 2018 are not political only in small and medium-sized communes, in which the councils are made up mostly of councilors who were candidates from nonpartisan committees.

REFERENCES:

 • Bąkiewicz, M. (2008). System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bukowski, M., Flis, J., Hess, A., Szymańska, A. (2011). Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego.
 • Cichosz, M. (2012). „Wybory prezydenta we Wrocławiu”, In: Ł. Tomczak, Prezydenci miast, analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław: Wydawnictwo Marina
 • Cichosz, M., Starzyk A. (2017). Przyszli władcy regionów. Rzecz o kandydatach w wyborach do sejmików województw w 2014 r., In R. Alberski, M. Cichosz, Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dudzińska, A. (2008). Non-party Lists in Local Election in Poland. In M. Reiser, E. Holtmann, Farewell to the Party Model?. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Flis, J., (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. Studia Politologiczne, pp. 139-159.
 • Gendźwiłł, A. (2008). Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast. In J. Raciborski, Studia nad wyborami, Polska 2005-2006. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 13-47.
 • Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, No. 2, pp. 99-120.
 • Gendźwiłł, A. (2012). Independent Mayors and Local Lists in Large Polish Cities: Towards a Non-partisan Model of Local Government?. Local Government Studies, No. 4, pp. 501-518.
 • Gendźwiłł, A. (2015). Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku. In Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Warsaw: Fundacja Stefana Batorego.
 • Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010. Studia Regionalne i Lokalne, No. 1, pp. 102-121.
 • Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2014). Why Do Non-partisans Challenge Parties in Local Politics? The (Extreme) Case of Poland. Europe-Asia Studies, No. 7, pp. 1122-1145.
 • Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2016). Skutki wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, No. 3, pp. 94-116.
 • Gendźwiłł, A., Żerkowska-Balas, M. (2018). Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Warsaw: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Grabowski, W. (2016). Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast. Studia Regionalne i Lokalne, No. 4, 97-114.
 • Kolczyński, M, Faracik-Nowak, M. (2013). Samorządność a przynależność partyjna. Political preferences, No. 7, pp. 81-91. Nonpartisan Electoral Committees in Local Government Elections 631
 • Kostka, W. (2008). Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kurczewski, J., Kurczewska, J. (2001). A Self-Governing Society Twenty Years After: Democracy and the Third Sector in Poland. Social Research, No. 4, pp. 937-976.
 • Mączyński, M. (2010). Uniformizacja wyborów samorządowych w gminie? Dylematy ustrojowe i polityczne. In M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Kraków: Wolters Kluwer Polska, pp. 29-36.
 • Michalak, B. (2007). Prawne ramy rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego w Polsce. In J. Marszałek-Kawa (ed.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 165-185.
 • Nikolski, L. (2011). Partie polityczne w wyborach do sejmików województw 1998-2006. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Raciborski, J. (2012). Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych. Toruń: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rzeczpospolita. (2002). Zakamuflowane komitety. Rzeczpospolita, 16.09.
 • Swianiewicz, P. (2010). Bezpartyjni radni w samorządach gminnych. Samorząd terytorialny, No. 11, pp. 18-43.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart