Author: Krzysztof Makowski
Institution: WSB University in Toruń
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 642-652
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019409
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019409.pdf

Discussion whether to formalize participatory budgeting or not has been solved. Again, this time it has happened without scholars’ engagement. Given this situation, can we say that whoever is satisfied? The amendment of the act that introduced legal form of participatory budgeting as a new tool of public consultation does not meet anyone expectations. The reason to think so is that there is no new and compulsory form of public engagement in financial decisions. Moreover, organizational framework and the huge variety of using participatory budgeting have been turned to uniform pattern. Equally, it is hard to agree that implemented solutions, previously though as a way to increase citizens’ involvement in functioning and scrutiny part of public bodies, have been met.

REFERENCES:

 • Baiocchi, G. (1999). Participation, activism, and politics: the Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory. University of Wisconsin-Madison.
 • Baiocchi, G. (2003). Emergent public spheres: talking politics in participatory governance. American Sociological Review No. 1.
 • Banaszak, N. (2006). Lokalne społeczeństwo obywatelskie a dezintegrujące determinanty prawne. Rozważania teoretyczne. Studia Lubuskie, No. 2.
 • Blicharz, J. (2012). Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa. Wrocław.
 • Bober, J. et al. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków.
 • Druk nr 2001 Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Uzasadnienie, (2018.05.30). Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
 • Dworakowska, M. M. (2014). Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 841, Ekonomiczne Problemy Usług, No. 115.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z 15 października 1985r. (1985). Dz.U. z 1994r. nr 124, poz. 607 z późn. zm).
 • Gawłowski, R. (2019). Partycypacja społeczna. In Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej. Warsaw: CeDeWu.
 • Gawłowski, R., Popławski, M. (2019). Regionalne Budżety obywatelskie - powielanie, inspiracja czy nowa konstrukcja?. Samorząd Terytorialny, No. 1-2.
 • Gerwin, M., (2018.05.29). 8 kryteriów budżetu obywatelskiego. Retrieved from: http://www.sopockainicjatywa.org/2013/01/31/8-kryteriow-budzetu-obywatelskiego/#more-19036.
 • Giedrys, W., (2016.03.22). Czy torunian nie interesuje budżet obywatelski? Retrieved from: http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/3543_czy_torunian_nie_interesuje_budzet_obywatelski.html.
 • Hausner, J. et al. (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Tom II. Kraków.
 • Hong, S. (2015). Citizen Participation in Budgeting: A Trade-Offbetween Knowledge and Inclusiveness?. Public Administration Review, No. 4
 • Janczulewicz, K. (2016). Budżet obywatelski narzędziem dialogu społecznego. Idea partycypacji w społeczeństwie informacyjnym. In Batorowska H., Kwiasowski Zb., Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym-teoria i praktyka. tom 2, Kraków.
 • Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warsaw.
 • Kołodziej-Hajdo, M. (2017). Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji public governance na przykładzie miasta Krakowa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 341.
 • Kudra, A. (2018.02.13). Pozostało kilka miesięcy na uwzględnienie zmian prawnych w statutach jst. Retrieved from: http://prawodlasamorzadu.pl/2018-01-29-pozostalo-kilka-miesiecy-na-uwzglednieniezmian-prawnych-w-statutach-jst.
 • Lachiewicz, W. (2018.05.07). Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, które weszły w życie 31 stycznia 2018 r., Starostwa Powiatowe obligatoryjnie musi utworzyć tzw. budżet obywatelski od 2019 r.? A może nadal jest to zadanie fakultatywne dla powiatu? Retrieved from: https://sip-1lex-1pl-1zmhiawpe0021.else.wsb.torun.pl/#/question-and-answer/621797010/czysamorzad-powiatowy-zobowiazany-jest-uchwalic-budzet-powiatu-na-rok-2019-z-uwzglednieniemtzw...?cm=RELATIONS.
 • Makowski, K. (2016). Władze samorządu lokalnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. In Eds. Gliniecka J., Drywa A., Juchniewicz E., Sowiński T., Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Warsaw: CeDeWu.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. Unia Europejska 2011.
 • Piróg, T. (2017). Obywatelski wymiar samorządności terytorialnej. In Piróg T. (ed), Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia. Kraków: ZW Nomos.
 • Participatory Budgeting: a draftnational strategy. Giving more people a say in local spending. Department of Communities and Local Government, March 2008.
 • Patsias, C., Latendresse, A., Bherer, L. (2013). Participatory Democracy, Decentralization and Local Governance: the Montreal Participatory Budget in light of ‘Empowered Participatory Governance’. International Journal of Urban and Regional Research, No. 6
 • Poniatowicz, M. (2014), Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe, No. 198.
 • Pres, M., March, H. (2010). Short Guides for Citizen Participation, Guide to Evaluating Participator Processes. New York.
 • Pszczyński, M., Sobczyk, P. (2018). Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych - aspekty prawne i praktyczne istotne dla jednostek samorządu gminnego. Ekspertyzy i Opracowania, No. 38.
 • Regulamin budżetu partycypacyjnego w Toruniu, Załącznik do uchwały nr 655/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r., (2018.05.29). Retrieved from: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=12127.
 • Sobol, A. (2017). Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 316.
 • Stoker, G. (2016). Why politics matters: making democracy work. London: Palgrave Macmillan.
 • Ustawa (1) z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. 2018, poz. 13.
 • Ustawa (2) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16, poz.95 z późn. zm.
 • Ustawa (3) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 Nr 91, poz.578 z późn. zm.
 • Ustawa (4) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. Nr 91, poz.576 z późn. zm.
 • Ustawa (5) z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 985 z późn. zm.
 • Wesołowska, A. (2016.03.22). Co dalej z budżetem obywatelskim? „Grozi mu zmiana w plebiscyt”, Retrieved from: http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/3592_co_dalej_z_budzetem_obywatelskim_grozi_mu_zmiana_w_plebiscyt.html.
 • www1 (2018.05.07). Retrieved from: https://sip-1lex-1pl-1zmhiawpe0021.else.wsb.torun.pl/#/actproject/102536771/3/zmiana-niektorych-ustaw-w-celu-zwiekszenia-udzialu-obywateli-w-procesiewybierania-funkcjonowania...?cm=RELATIONS.
 • Ziemski, K. (2018.02.21). Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji. Retrieved from: http://prawodlasamorzadu.pl/2018-02-21-zmiany-w-statutach-jst-jeszcze-w-tej-kadencji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart