Author: Jacek Knopek
Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9878-5808
Author: Zbigniew Danielewicz
Institution: Koszalin University of Technology (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1782-6875
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 32-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020103
PDF: ppsy/49-1/ppsy2020103.pdf

The article takes up the subject of Poland’s cultural relations with some Middle Eastern Arab countries, i.e. with Iraq, Jordan, Syria and Palestine in particular. It has been done in historical perspective, analyzing development of the connections, the determinants influencing the course of changes, and political events and processes that have been strengthening or weakening the ties. Despite the long geographical distance between Poland and the Middle East, the cultural ties have turned out to be astonishingly rich, which was so partly due to the idiosyncrasy of their history - abound with wars and full of dramatic transformations. The three-part text begins with a historic overview of the relations that have gained a momentum during the World War II and in the post-war decades. Part two concerns the relations on official diplomatic level, usually ending up in initialed agreements and exchanging official visits. And the last part scrutinizes the spontaneous grassroots links forged between groups, individuals and non-political institutions. In this case the links embrace the field of academia, education, high culture and private lives of individuals and families.

REFERENCES:

 • Bennassar, B. et al. (2003). Historia świata śródziemnomorskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2003.
 • Brzost, W., Sułkowska-Kusztelak, J. (1979). “Kształcenie kadr dla krajów rozwijających się w państwach socjalistycznych”. Dydaktyka Szkoły Wyższej, 3, 107-119.
 • Bury, J., Kołakowska, A., Szymański, A. (2006). “Polska a szerszy Bliski Wschód (BMENA). Stosunki i perspektywy współpracy”. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2, 83-100.
 • Draus, J. (1993). Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Draus, J., Terlecki, R. (1984). Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939-1945. Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Frankopan, P. (2015). The Silk Roads. A New History of the World. London: Bloomsbury.
 • Grannan, C. (2016). “Are the Middle East and the Near East the Same Thing?”. Encyclopædia Britannica. Retrieved from: https://www.britannica.com/story/are-the-middle-east-and-the-near-east-the-samething
 • Hourani, A. (2002). Historia Arabów. Gdańsk: Marabut.
 • Ihnatowicz, I., et al. (1986). Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warsaw: Książka i Wiedza.
 • Knopek, J., (2016). “25 lat polityki zagranicznej III RP wobec Afryki Subsaharyjskiej”. In J. Knopek, R. Willa
 • (Eds.). Polska polityka zagraniczna 1989-2014 (292-325). Warsaw: Difin SA.
 • Knopek, J. (2013). Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kościałkowski, S. (1949). Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym. Bejrut: Instytut Polski. Poland’s Cultural Relations with Middle-Eastern Arab Countries 47
 • Łętocha T. et al. (1972). Stosunki Polski z Afryką 1945-1970. Chronologia ważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Obcokrajowcy z krajów rozwijających się wykształceni w PRL. Współpraca Naukowa i Techniczna z Zagranicą 1973 r.
 • Pałyga, E. J. (1986). Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1984 (kierunki - treści - mechanizmy). Warsaw: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
 • Patryas, J. et al. (1982). Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1979 r. Informator. T. 5: Afryka i Bliski Wschód. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Pietrzak, J. (2012). Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Spirewski, W. (2016). “Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”.
 • In J. Knopek, R. Willa (Eds.). Polska polityka zagraniczna 1989-2014 (262-291). Warsaw: Difin SA.
 • Staszewski, W. S. (2016). “Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r.”. In P. Czubik, W. Burek (Eds.). Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich). Kraków: Wydawnictwo Ziyad Raoof.
 • Szczepanik, K., Herman-Łukasik, A., Janicka, B. (Eds.). (2010). Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 4: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009. Warsaw: Wydawnictwo Askon.
 • Sułkowska-Kusztelak, J. (1983). “Kształcenie studentów zagranicznych w Polsce”. Sprawy Międzynarodowe, 12, 57-72.
 • Zając, J., Zięba, R. (2006). Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Zenderowski, R., Cebul, K., Krycki, M. (2010). Międzynarodowe stosunki kulturalne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart