Author: Agnieszka Lipska-Sondecka
E-mail: agalipska@wp.pl
Institution: Pomeranian University (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8911-4087
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 48-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020104
PDF: ppsy/49-1/ppsy2020104.pdf

The model transformations of Polish public administration after 1989 were the result of the necessary and inevitable consequence of events related to erosion and the collapse of the „real socialism” system. Its internal decomposition, as a result of social reality inadequacy, created a situation in which it was possible to undertake deep systemic reforms in Poland. Democratization of the government system in Poland was an extremely complex process generating numerous problems and showing the scale of adversity in all spheres of social life. All political and structural changes in Poland after 1989 were also possible due to propitious external, international conditions. Especially the collapse of the USSR brought certain possibilities for Poland and other countries in Central and Eastern Europe to regain full sovereignty, which was later expressed in membership in NATO, the Council of Europe, and then European Union accession. As a result of the systemic and political transformation process, the administration has become an extremely important cell in the democratic legal order and the entity responsible for the implementation of a significant part of public tasks at the local, supra-local and regional levels.

REFERENCES:

 • Antoszewski, A. (2014). “Od tranzycji do autorytaryzmu i jego konsolidacji w państwach postkomunistycznych”. In J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski (Eds.), Wielowymiarowość politologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Domarańczyk, Z. (1990). 100 dni Mazowieckiego. Warsaw.
 • Jarosz, Z., Zawadzki, S. (1980). Prawo konstytucyjne. Warsaw.
 • Leoński, Z. (1989). System organizacji i funkcjonowania terenowych organów przedstawicielskich i organów administracji państwowej PRL. Warsaw.
 • Lipska-Sondecka, A. (2015). Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej. Warsaw. Agnieszka Lipska-Sondecka 54
 • Lutrzykowski, A. (2018). Przełomowe momenty batalii o samorząd w Polsce. Osiem trudnych lat (1989-1997). Katowice.
 • Lutrzykowski, A. (2006). “Samorząd terytorialny - wyzwanie ustrojowe. Osiem trudnych lat (1990-1997)”. In G. Radomski (Ed.), Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku. Toruń.
 • Lutrzykowski, A. (2014). “Transformacja ustrojowa. Zamknięty rozdział historii Polski czy kontynuacja zmian?”. In J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski (Eds.), Wielowymiarowość politologii. Toruń.
 • Marszałek-Kawa, J. (2019). The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union. Odessa: Helvetica Publishing House.
 • Marszałek-Kawa, J., Lutrzykowski, A. (2008). Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mażewski, L. (2011). Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981). Toruń.
 • Nowak-Far, A. (2008). “Stosowanie acǫuis de l’Union przez administrację państw członkowskich Unii Europejskiej”. In J. Czaputowicz (Ed.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warsaw.
 • Pokładecki, J. (1996). Samorząd terytorialny w warunkach transformacji systemu politycznego w Polsce. Poznań.
 • Rybicki, Z. (1988). Szkice o administracji. Problemy prawno-organizacyjne. Warsaw.
 • Sowa, A. L. (2011). Historia polityczna Polski 1944-1991. Kraków.
 • Szewc, T. (2006). Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Kart Samorządu Terytorialnego. Bydgoszcz-Katowice.
 • Regulski, J. (2000). Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Warsaw.
 • Żukowski, M. (2011). Dzieje administracji w Polsce w XX wieku. Warsaw.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart