Author: Waldemar Wojtasik
Institution: University of Silesia in Katowice (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9111-1723
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 55-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020105
PDF: ppsy/49-1/ppsy2020105.pdf

The party system and the parties within it were ones of the relevant elements of system transformation in Poland. We can identify several significant determinants of the process with regard to this area. The first of them is formal standards and their influence on the course of political competition. The second is the functions attributed to political parties in the political and party system. The third one is connected with the significance of social structure’s specificity and its influence on voting behaviors. The fourth determinant is the models of competition at the cabinet level. The paper presents these four determinants of development of political parties and the party system in Poland in the perspective of democratization processes.

REFERENCES:

 • Ágh, A. (2016). “The deconsolidation of democracy in East-Central Europe: The new world order and the EU’s geopolitical crisis”. Politics in Central Europe, 12(3), 7-36. DOI: 10.1515/pce-2016-0015.
 • Antoszewski, A. (2005). “Polska prawica i lewica w procesie transformacji”. In J. Kornaś (Ed.), Partie polityczne: permanentne problem. Kielce: Wydawnictwo WSEiA.
 • Bartolini, S., Mair, P. (1990). Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stability of European Electorates 1885-1985. Cambridge: Cambridge University Press. CBOS. (2018), “O nieufności i zaufaniu”. Komunikat z Badań, 35.
 • Conradt, D. P. (2006). “The Tipping Point: The 2005 Election and the De-consolidation of the German Party System?”. German Politics & Society, 24(1), 11-26. DOI: https://doi.org/10.3167/104503006780935306. Changes in the Party System in the Context of Deconsolidation of Democracy in Poland 65
 • Diamond, L. (1994). “Rethinking Civil Society: Towards Democratic Consolidation”. Journal of Democracy, 5(3), 4-17. DOI 10.1353/jod.1994.0041.
 • Foa, R. S., Mounk, Y. (2017). “The signs of deconsolidation”. Journal of Democracy, 28(1), 5-15. DOI: 10.1353/jod.2017.0000.
 • Glajcar, R., Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2017). Leksykon polskich partii politycznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Godlewski, T. (2008). Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Key, V. O. (1966). The Responsible Electorate: Rationality of Presidential Voting 1936-1960. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Jednaka, W. (2002). “Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001”. In A. Antoszewski (Ed.), Demokratyzacja w III RP. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jednaka, W. (2004). Gabinety koalicyjne w III RP. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Levitsky, S., Way, L. A. (2002). “The Rise of Competitive Authoritarianism”. Journal of Democracy, 13(2), 51-65. DOI: 10.1353/jod.2002.0026.
 • Levitsky, S., Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Broadway Books.
 • Linz, J. J. (1994). “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?”. In J. J. Linz, A. Valenzuela (Eds.), The Failure of Presidential Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Lipset. S. M., Rokkan, S. (1967). “Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction”. In S. M. Lipset, S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: The Free Press.
 • Mair, P. (1996). “Party Systems and Structures of Competition”. In L. LeDuc, R.G. Niemi, P. Norris Eds.), Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mair, P., Müller, W. C., Plasser, F., (2004). Political parties and electoral change: party responses to electoral markets. London: Sage.
 • Manin, B., Przeworski. A., Stokes, S. S. (1999). “Elections and Representation”. In B. Manin, A. Przeworski, S. S. Stokes (Eds.), Democracy, Accountability and Representation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Morawski, W. (1998). Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Migalski, M., Wojtasik, W., Mazur, M. (2006). Polski system partyjny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Poguntke, T., Webb, P. (2009). “The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A Framework for Analysis”. In T. Poguntke, P. Webb (Eds.), The presidentialization of politics: a comparative study of modern democracies. Oxford: Oxford University Press.
 • Reich, R.B. (2008). Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. New York: Vintage Books.
 • Rose, R., Mossawir, H. (1967). “Voting and Elections: A Functional Analysis”. Political Studies, 15(2), 173-201. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1967.tb01843.x.
 • Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schedler, A. (2010). “Authoritarianism’s Last Line of Defense”. Journal of Democracy, 21(1), 69-80. DOI: 10.1353/jod.0.0137.
 • Sobolewska-Myślik, K. (2004). Partie i systemy partyjne na świecie. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobolewska-Myślik, K. (2008). “Zmiana wzorców rywalizacji międzypartyjnej w latach 2005-2007 jako Waldemar Wojtasik 66 pozytywny prognostyk dla kształtowania się polskiego systemu partyjnego”. In D. Karnowska (Ed.), Demokracja w Polsce po 2005 roku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sokół, W., Żmigrodzki, M. (2003). Współczesne partie i systemy partyjne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szawiel, T. (2001). “Podział lewica-prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym”. In M. Grabowska, T. Szawiel (Eds.), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stubager, R. (2008). “Education Effects on Authoritarian-Libertarian Values: A Question of Socialization”. The British Journal of Sociology, 2, 327-350. DOI. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2008.00196.x.
 • The Act on Political Parties. (1997). http://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/kon12.htm.
 • The Constitution of the Republic of Poland (1997). Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2010). “Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych”. Political Preferences, 1, 123-138.
 • Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2017). ““Directiveness” as a Predictor Religious Attitudes”. Polish Sociological Review, 2(198), 189-201.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2019). “Perception of Images of Polish Presidents After 1989 in the Context of Democracy Consolidation Processes”. Journal of Comparative Politics, 12(2).
 • Wojtasik, W. (2009). “System partyjny i partie polityczne w procesach transformacji systemowej”. In R. Glajcar, W. Wojtasik (Eds.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu. Katowice: Wydawnictwo Remar.
 • Wojtasik, W. (2010). “Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Śląska Biblioteka Cyfrowa. Retrieved from: www.sbc.org.pl/Content/22125.
 • Wojtasik, W. (2013). “Functions of elections in democratic systems”. Political Preferences, 4, 25-38. DOI: 10.6084/m9.figshare.729054.
 • Wojtasik, W. (2014). “Congruent Representation: Election Cycle in Poland 2009-2011”. Polish Political Science Review, 2(1), 4-17. DOI: 10.1515/ppsr-2015-0009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart