Author: Małgorzata Kamola-Cieślik
E-mail: m.k.kamola@wp.pl
Institution: University of Szczecin (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2956-3969
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 67-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020106
PDF: ppsy/49-1/ppsy2020106.pdf

Poland has insufficient natural gas resources to satisfy its needs. That is why it has been dependent on the imports of that raw material. One of the challenges facing the Polish government is limiting Poland’s dependency on Russian gas. The objective of the paper is to present the directions of the Polish government’s energy security policy in terms of natural gas in the years of 2015-2018. Particular attention was paid to the assumptions and the implementation of the government’s gas policy in terms of the situation in the European Union gas market. An attempt was made to answer the question: To what extent have the assumptions of policy of the government of the Law and Justice party regarding Poland’s gas security been realized? In an attempt to answer the question so formulated, the following methods were used in the study: a decision-making method, formal-legal method, statistical and comparative methods. On the grounds of the conducted research, it needs to be concluded that after 2015, as a result of the government’s policy, the imports of natural gas from the east to Poland were reduced with a simultaneous diversification of the direction from which this raw material was delivered. The resignation from the deliveries of Russian gas to Poland after 2022 will be possible thanks to putting Baltic Pipe gas pipeline into operation and raising the flow capacity of Świnoujście LNG terminal. The implementation of these investments will have a positive impact on the improvement of Poland’s gas security. Failure to launch the investments and an increase of gas consumption in Poland will make it necessary to conclude a short-term Polish-Russian agreement for imports of that fuel to Poland.

REFERENCES:

 • Agency for the Cooperation of Energy Regulators and Council of European Energy Regulators. (2018, September). „ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2017”. www.acer.europa.eu. Retrieved from: https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%20 2017%20%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.PDF. „Baltic Pipe to strategiczny projekt polskiego rządu”. Szydło po spotkaniu z premierem Danii. (2016, April 18). Retrieved from: https://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/baltic-pipe-to-strategiczny-projektpolskiego-rzadu-szydlo-po-spotkaniu-z-premierem-danii/24944653?date=20160411. Małgorzata Kamola-Cieślik 82 Bojanowicz, R. (2018, April 30). „Cena gazu z Rosji jest polityczna. I korzystna dla Niemiec”. biznesalert.pl. Retrieved from: https://biznesalert.pl/ceny-gazu-gazprom-rosja-niemcy-polska/. Borkowska, M. (2018, February 5). „Baltic Pipe przyspiesza dzięki unijnemu dofinansowaniu”. Dziennik. Gazeta Prawna, 25, p. A9. BP. (2015, June). „Statistical of World Energy”. Retrieved from: https://www.bp.com/content/dam/bpcountry/es_es/spain/documents/downloads/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-fullreport.PDF. BP. (2017, June). „Statistical of World Energy”. Retrieved from: https://www.bp.com/content/dam/bpcountry/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.PDF. BP. (2018, June). „Statistical of World Energy”. Retrieved from: https://www.bp.com/content/dam/bp/ business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review2018-full-report.PDF/ Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Journal of Laws EU L 211/94).
 • European Commission. (2017). „Quarterly report on European gas market”. ec.europa.eu. Retrieved from:
 • https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q2_2017.PDF.
 • Janowski, M., Jastrzębski M., Nowakowski, Ł., Protasowicki, I. (2016). Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne SA. Kamieniecki, J. (2019, Arpil 10). „Przez rząd PO-PSL straciliśmy miliardy”. Niezależna. Retrieved from:
 • https://niezalezna.pl/266989-przez-rzad-po-psl-stracilismy-miliardy.
 • Kamola-Cieślik, M., Tomczak Ł. (2018). Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia i realizacja wybranych programów politycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kłaczyński, R. (2010). Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. „Kolejny rok mniejszego importu gazu z Rosji i większego importu LNG” (2018, January 9). pgnig.pl. Retrieved from: https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-2018-kolejny-rok-mniejszegoimportu-gazu-z-rosji-i-wiekszego-importu-lng/newsGroupId/10184. Kowalski, J. (2012, September 18). „Jamalska umowa pogrąża PGNIG”. Nasz Dziennik. Retrieved from:
 • https://naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/10201,jamalska-umowa-pograza-pgnig.html. Kublik, A. (2017, July 4). „Katar zamierza ostro zwiększyć eksport gazu skroplonego”. Gazeta Wyborcza. Retrieved from: https://wyborcza.pl/7,155287,22051287,katar-planuje-gwaltownie-zwiekszyceksport-skroplonego-gazu.html. Kublik, A. (2018, October 18). „Gaz z USA mamy taniej niż z Rosji”. Gazeta Wyborcza, 202, 12.
 • Malinowski, D. (2016). „Bałtycki łącznik”, Nowy Przemysł, 3, 34.
 • Ministerstwo Energii. (2018). „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku- projekt”. gov.pl. Retrieved from: https://www.gov.pl/documents/33372/436746/PEP2040_projekt_v12_2018-11-23.pdf/ ee3374f4-10c3-5ad8-1843-f58dae119936.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2007). „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego”. cire.pl. Retrieved from: https:// www.cire.pl/pliki/2/politykagazowa405472055.PDF.
 • Ministerstwo Rozwoju. (2017). „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą Directions of Poland’s Energy Security Policy in the Natural Gas Sector 83 do 2030 r.)”. gov.pl. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/informacje-o-strategiina-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.
 • Młynarski, T. (2011). Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Naimski: Polska nie przedłuży umowy na dostawy gazu z Rosji” (2016, May 30). Centrum Informacji o Rynku Energii. cire.pl. Retrieved from: https://www.cire.pl/item,129910,1,0,0,0,0,0,naimski-polskanie-przedluzy-umowy-na-dostawy-gazu-z-rosji.html. PAP. (2017, June 13). „Gaz-System: Koszt Baltic Pipe po stronie polskiej wyniesie około 874 mln euro”. biznesalert.pl. Retrieved from: http://biznesalert.pl/gaz-system-koszt-baltic-pipe-stronie-polskiejwyniesie-okolo-874-mln-euro/. PAP. (2018, May 28). „Premier: Nord Stream2 to zatruta pigułka europejskiego bezpieczeństwa”. energetyka24.com. Retrieved from: https://www.energetyka24.com/gaz/premier-nord-stream2-to-zatrutapigulka-europejskiego-bezpieczenstwa. PAP. (2019, January, 30). „PGNiG podpisało umowę na przesył gazu z duńskim Energinet”. Niezależna. Retrieved from: https://niezalezna.pl/215630-dunski-gaz-poplynie-przez-baltic-pipe-pgnig-podpisalo-umowe.
 • „PGNiG ogranicza import gazu ze Wschodu” (2019). Nowy Przemysł, 1, 50, 51. „PGNIG, Raport zintegrowany 2017” (2018, January 1). pgnig2017.pl. Retrieved from: https://pgnig2017. pl/dzialalnosc-w-2017-roku/poszukiwanie-i-wydobycie/dzialalnosc-w-2017-r/. „Polski gaz z Rosji. Najdrożej w UE” (2015, March 7). Niezależna. Retrieved from: https://niezalezna. pl/64872-polski-gaz-z-rosji-najdrozej-w-ue. Regulation (EU) No. 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 10 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (Journal of Laws EU L 295/1). Regulation of the European Parliament and of the Council of the EU No. 715/2009 of 13 July 2009 on the conditions of access to natural gas transmission networks, repealing Regulation No. 17775/2005 (Journal of Laws EU L 3/112).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. DzU 2017, poz. 902. Retrieved from: https://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU20170000902/O/D20170902.PD.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, DzU 2016, poz. 2116. Retrieved from: http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002116/O/D20152116.PDF.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii, DzU 2015, poz. 2075. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002075/O/ D20152075.PDF.
 • Ruszel, M. (2014). Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warsaw: Wydawnictwo Rambler.
 • Ruszel, M. (2016). Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015. Warsaw: Difin. Sawicki, B. (2018, September 10). „PGNiG startuje w kolejnym wyścigu o złoża Norwegii”. biznesalert.pl. Retrieved from: http://biznesalert.pl/pgnig-norwegia-koncesje/.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2015). „Sprawozdania Stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 listopada 2015 r. (czwarty dzień obrad)”. gov.pl. Retrieved from: https://orka2. sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_ksiazka_d_bis. PDF. Małgorzata Kamola-Cieślik 84
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). „Sprawozdania Stenograficzne z 54. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 grudnia 2017 r. (pierwszy dzień obrad)”. gov.pl. Retrieved from:
 • https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/7FB7AC056BB67FEDC125821A002F0A5D/%24File/54 _a_ksiazka_bis.PDF. The Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version) Journal of Laws EU 2016, C 202.
 • Umbach, F. (2008). “German Debates o Energy Security and Impacts on Germany’s 2007 EU Presidency”. In
 • A. Marquina (Eds), Energy Security. Visions from Asia and Europe (1). New York: Palgrave Macmillan UK.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.PDF. „Walczymy o konkurencyjne ceny gazu do Polski 2015-2017-PGNiG”. pgnig.pl. Retrieved from: https:// pgnig.pl/documents/10184/0/PGNiG+arbitraz+v3+poziom.pdf/e664d536-f6db-46c6-b8df-d0e2feb6c01e. „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017 r.” (2018, January 29). nowa-energia.com.pl. Retrieved from: https://nowa-energia.com.pl/2018/01/29/wsparciefinansowe-unii-europejskiej-dla-projektu-baltic-pipe-w-ramach-cef-energy-2017-r/.
 • Zarządzenie Nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzynarodowego Zespołu do spraw projektu „Baltic Pipe”, Dz. Urz. 2017, poz. 1019. gov.pl. Retrieved from: http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170001019/O/M20171019.PDF.
 • Zarządzenie Nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu „Baltic Pipe”, Dz. Urz. 2018, poz. 1174. gov.pl. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001174/O/M20181174.PDF.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart