Author: Agnieszka Turska-Kawa
Institution: University of Silesia (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2748-7037
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 85-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020107
PDF: ppsy/49-1/ppsy2020107.pdf

The aim of the presented study was to diagnose the role of religious engagement in the social attitudes of young Silesians, operationalized on the continuum of closeness vs. openness in three areas: (1) community engagement, (2) approval for religion’s interference in the public space, and (3) accepting Catholic Church hierarchs’ views on problems such as euthanasia, artificial contraception, homosexual relationships and in vitro fertilization. The group defined in the presented study is young (age: 16-19) Silesians from Śląskie (Silesian) Province, for whom religion is one of the fundamental values and is regarded by scholars as the core of their identity (N=567). The results of the study confirm that religious engagement is a significant predictor of a closed social attitude in two out of three areas proposed in the model. Higher religious engagement promotes the desire to incorporate the approved religious principles into the secular space. Religious engagement is also a significant predictor of acceptance of Catholic Church hierarchs’ views on underlined problems. The analysis did not show any significant relationships between religious engagement in community engagement of young Silesians.

REFERENCES:

 • Aghazadeh, J., Mahmoudoghli, R. (2017). “Religion and political engagement”. Cogent Social Sciences, 3, 1-8. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1368109.
 • Batson, D. C., Floyd, R. B., Meyer, J. M., Winner, A. L. (1999). “And who is my neighbor?: Intrinsic religion as a source of universal compassion”. Journal for the Scientific Study of Religion, 384, 445-457. DOI: 10.2307/1387605.
 • Blais, A., Gidengil, E., Nevitte, N. (2004). “Do (Some) Canadian Voters Punish a Prime Minister for Calling a Snap Election?”. Political Studies, 52(2), 307-323. DOI: https://doi.org/10.1111/j.14679248.2004.00481.x.
 • Boguszewski, R., Kowalczuk, K. (2014). “Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży”. In Młodzież 2013
 • (6-21). Warsaw: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Borowik, I. (2016). “Przemiany religijne w Polsce na tle transformacji w Europie Środkowo Wschodniej i globalizacji”. In I. Borowik, A. Górny, W. Świątkiewicz (Eds.), Globalny i lokalny wymiar religii. Polska
 • w kontekście europejskim (7-16). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bowen, P. (2004). “Investing in Canada: Fostering an Agenda for Citizen and Community Participation”. sportmatters.ca. Retrieved from: www.sportmatters.ca.
 • Brzozowski, P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bukowska-Floreńska, I. (2007). Rodzina na Górnym Śląsku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Agnieszka Turska-Kawa 98
 • CBOS. (2012). “Społeczne postawy wobec wyznawców rożnych religii”. Komunikat z Badań, BS/130/2012.
 • CBOS. (2015A). “Boskie i cesarskie, O stosunkach między państwem i kościołem”. Komunikat z Badań, 48.
 • CBOS. (2015B). “Kanon wiary Polaków”. Komunikat z Badań, 29.
 • Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warsaw: Insytut Spraw Publicznych.
 • Górny, A. (2008). “Religijność śląska a procesy sekularyzacyjne”. In U. Swadźba (Ed.), Śląski świat wartości. Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Gosztyła, T. (2010). Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Greenberg, A. (2000). “The Church and the Revitalization of Politics and the Community”. Political Science Quarterly, 115(3), 377-394. DOI: 10.2307/2658124 https://www.jstor.org/stable/2658124.
 • Heffner, K., Solga, B. (2012). “Granice Śląska - granice na Śląsku. Ewolucja i współcesne wymiary”. In R. Gładkiewicz, T. Sołdra-Gwiżdż, S. Szczepański (Eds.), Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie
 • (47-65). Opole-Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • IRCENTER. (2015). Retrieved from: https://www.kp.pl/files/news/2991/Wyniki_badania_Co_to_znaczy_byc_Slazakiem.pdf.
 • Jones-Correa, M. A., Leal, D. L. (2001). “Political Participation: Does Religion Matter?”. Political Research Quarterly, 54(4), 751-770. DOI: 10.2307/449233 https://www.jstor.org/stable/449233.
 • Krzywosz-Rynkiewicz, B., Zalewska, A. M., (2015). “Aktywność obywatelska polskiej młodzieży w relacji do innych Europejczyków i w zależności od fazy adolescencji”. Psychologia Rozwojowa, 4(20), 11-23. DOI: 10.4467/20843879PR.15.019.4462.
 • Leege, D. C. (1993). “Religion and politics in theoretical perspective”. In D. C. Leege, L. A. Kellstedt (Eds.),
 • Rediscovering the religious factor in American politics (56-76). New York: M.E. Sharpe.
 • Mariański, J. (2006). Sekularyzacja a desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mariański, J. (2013). Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mariański, J. (2017). “Religijność maturzystów puławskich w okresie przemian”. Zeszyty Naukowe KUL, 2(238), 225-252.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D. (2018). Leksykon wiedzy politologicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • McCullough, M. E. Willoughby, B. L. B. (2009). “Religion, Self-Regulation, and Self-Control: Associations, Explanations, and Implications”. Psychological Bulletin 135(1), 69-93. DOI: 10.1037/a0014213.
 • Miller, A., Wattenberg, M. (1984). “Politics from the Pulpit”. Public Opinion Quarterly, 48(1B), 301-317. DOI: https://www.jstor.org/stable/2748625.
 • Młodzież 2016. (2016). Warsaw: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • Musick, M. A., Wilson, J. (2008). Volunteers: A Social Profile. Indianapolis: Indiana University Press.
 • Norenzayan, A., ShariffA. F. (2008). “The origin and evolution of religious prosociality”. Science 322(5898), 58-62. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1158757.
 • Oslislo-Piekarska, Z. (2015). “Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamości”. sbc.org.pl. Retrieved from: https:// sbc.org.pl/Content/179084/Nowi%20Slazacy_SBC.pdf.
 • Podczasik, M. (2014). “Rodzina i religijność jej dzieci a stosunek do wiary”. Family Forum, 4, 163-182.
 • Preston, J. L., Salomon, E., Ritter, R. S. (2013). “Religious Prosociality. Religion, personality, and social
 • behaviour”. In V. Saroglou (Ed.), Religion, personality, and social behaviour (34-54). New York: Psychology Press.
 • Putnam, R. D., Campbell, D. E. (2010). American Grace: How Religion Divides and Unites States Us. New York: Simon and Schuster. Religious Determinants of Socio-Political Openness of Young Silesians in Poland 99
 • Reed, P. B., Selbee L. K. (2000). “Distinguishing Characteristics of Active Volunteers in Canada”. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(4), 571-592.
 • Roccas, S. (2005). “Religion and values system”. Journal of Social Issues, 61(4), 747-759.
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.
 • Ruiter, S., De Graaf, N. D. (2006). “National Context, religiosity and volunteering: results from 53 countries”. American Sociological Review, 71, 191-210.
 • Saroglou, V., Delpierre, V., Dernelle, R. (2004). “Values and religiosity: A meta-analysis of studies using Schwartz’s model”. Personality and Individual Differences, 37(4), 721-734. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.paid.2003.10.005.
 • Scheufele, D. A., Nisbet M. C., Brossard, D. (2003). “Pathways to political participation? Religion, communication contexts, and mass media”. International Journal of Public Opinion Research, 21(3), 300-324. DOI: https://doi.org/10.1093/ijpor/15.3.300.
 • Schwartz, S. (1992). “Universals in the content and structure values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries”. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6.
 • Siegień, W. (2010). “Action for change at a personal level”. In B. Krzywosz-Rynkiewicz, A. Zalewska, A. Ross
 • (Eds.), Future citizens: 21th century challenges for young people (265-282). Kraków: Impuls.
 • Smidt, C. (1999). “Religion and Civic Engagement: a Comparative Analysis”. Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 565(1), 176-192.
 • Stepulak, M. Z. (2010). Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Storm, I. (2015). “Civic engagement in Britain: The role of Religion and inclusive values”. European Sciological Review, 31(1), 14-29. DOI: 10.1093/esr/jcu077.
 • Swadźba, U. (2014A). “Praca, religia, rodzina. Od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 48, 53-66.
 • Swadźba, U. (2012). Wartości pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Swadźba, U. (2014B). “Śląskie wartości - praca, rodzina i religia: geneza, trwanie i zmiany”. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 5, 22-41.
 • Świątkiewicz, W. (2007). “Kondycja rodziny śląskiej”. In W. Jacher, A. Klasik (Eds.), Zmieniające się oblicza
 • regionu górnośląskiego (37-53). Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2014). “Religiosity and electoral participation: the case of Poland”. Studia Methodologica, 38, 6-23.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2017A). “Diversity of Roman Catholics in Poland and Their Socio-institutional Preferences”. Religio: Revue pro religionistiku, 1, 43-68.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2017B). “Directiveness as a predictor Predictor of religious Attitudes”. Polish Sociological Review, 2(198), 189-201. DOI: 10.1007/s40806-017-0103-y.
 • Uslaner, E. C. (2000). “Producing and Consuming Trust”. Political Science Quarterly, 115, 569-590. DOI:
 • https://doi.org/10.2307/2657610.
 • Verba, S., Schlozman, K. L., Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard, MA: Harvard University Press.
 • Wuthnow, R. (2003). “Overcoming Status Distinctions? Religious Involvement, Social Class, Race and Ethnicity in Friendship Patterns”. Sociology of Religion, 64(4), 423-442. DOI: https://doi.org/10.2307/3712334.
 • Wuthnow, R. (1999). “Mobilizing civic engagement: The changing impact of religious involvement”. In
 • T. Skocpol, M. P. Fiorina (Eds.), Civic engagement in American democracy (98-114). Washington: Brookings/Russell Sage.
 • Zalewska, A., Krzywosz-Rynkiewicz, B. (2010). “Optimism and readiness for citizenship activity”. In B. Krzywosz-Rynkiewicz, A. Zalewska, A. Ross (Eds.), Future citizens: 21th century challenges for young
 • people (305-332). Kraków: Impuls.
 • Zaręba, S. H. (2010). Rodzina - religia - społeczeństwo. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Zych, A. (2012). Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Zygmunt, A. (2008). “System wartości rybniczan”. In U. Swadźba (Ed.), Śląski świat wartości. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart