Author: Rafał Muster
Institution: University of Silesia (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8255-7803
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 170-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020210
PDF: ppsy/49-2/ppsy2020210.pdf

Demographic changes connected with aging of Polish society shall determine the situation in the labor market to an ever-growing extent. The increase of average lifespan in combination with limited options of early retirement and smaller supply of employees shall lead to higher percentage of personnel aged 60 and more inside organizations. All these factors signify that more and more frequently contemporary companies shall function with personnel characterized by a truly large age gap. Undoubtedly, age of employees significantly influences their attitude to work, system of values, loyalty toward both the co-workers and the employer, as well their professional ambitions. In spite of these major differences, individuals from various generations will be forced to cooperate in the same teams. This article presents partial results of empiric studies dealing with the issue of generational diversification of human resources conducted in local labor market of the city of Ruda Śląska, both among the employees and employers. Opinions of employees and employers concerning the quality of mutual cooperation of individuals characterized by large age differences have been analyzed and simultaneously potential opportunities for mutual learning of employees belonging to different age groups have been presented.

REFERENCES:

 • Borowiec, A. (2015). “Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 39(3), 11–23.
 • Collins Cobuild English Language Dictionary. (1990). London and Glasgow: Collins Publishers, The Uni­wersity of Birmingham.
 • Chomątowska, B., Smolbik-Jęczmień, A. (2013). “Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763, 193–202.
 • Chomątkowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2018). “Bariery dzielenia się wiedzą przez przedstawicieli pokolenia „Baby-boomers””. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce: teoria i praktyka, 1, 35–45.
 • Giddens, A. (2012). Socjologia. Warsaw: PWN.
 • Gruszczyński, L.A. (1986). Elementy statystyki dla socjologów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M. (2014). “Zderzenie pokoleń a rynek pracy”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 840, 127–142.
 • Hysa, B. (2016). “Zarządzanie różnorodnością pokoleniową”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97, 385–398.
 • Jóźwiak, J. (2013). “Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce”. In M. Kiełkowska (Ed.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Warsaw: Instytut Obywatelski.
 • Kaczmarczyk, M. (2019). “Jakość użytkowa serwisów transakcyjnych banków w ocenie klientów z pokolenia X i Y”. Bank i Kredyt, 50, 195–220.
 • Kawka, T. (2018). “Determinanty zmian na rynku pracy w czasach nowej gospodarki”. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 16(1/2), 117–131.
 • Kryńska, E., Arendt, Ł. (2010). Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy. Warsaw: IPiSS.
 • Kubiak, M. (2018). “Gminne rady seniorów z perspektywy gminnej polityki senioralnej”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 25, 101–117.
 • Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Liwiński, J., Sztanderska, U. (2013). Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lubrańska, A. (2016). “Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 67–80.
 • Marschall, G. (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warsaw: PWN.
 • Michalewska-Pawlak, M. (2017). “Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 23, 93–107.
 • Musiał-Karg, M. (2015). “Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach – opinie Polaków”. Preferencje Polityczne, 10, 87–107.
 • Muster, R. (2019a). “Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej”. Polityka Społeczna, 5–6, 29–34.
 • Muster, R. (2019b). “Generational differentiation of the unemployed and their civilisational competences level in Ruda Śląska”. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 46, 81–102.
 • Muster, R. (2010). “Szanse bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podjęcie zatrudnienia. Diagnoza grup defaworyzowanych przez pracodawców”. In M. Gagacka, K. Głąbicka (Eds.), Lokalne sieci wsparcia. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2014–2050. (2014b). Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.
 • Puślecki, D. (2016). “Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 Plus”. Przegląd Politologiczny, 3, 79–91.
 • Robak, E. (2018). “Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y”. Studia i Prace WNEiZ US, 52(3), 245–254.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014). “Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy”. In A. Rogozińska-Pawełczyk (Ed.), Pokolenia na rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2018). “Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, 51(2), 87–96.
 • Sipurzyńska-Rudnicka, K. (2018). “Przyszłość demograficzna Polski a rynek pracy”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 24, 104–118.
 • Słownik języka polskiego. (1979). Vol. 2. Warsaw: PWN.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. (2014a). Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.
 • Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Więcek-Janka, E. (2018). “Dlaczego w Polsce tak rzadko sukcesje w firmach rodzinnych przebiegają pomyślnie. Rzecz o generacjach BB, X, Y, Z”. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 7, 23–40.
 • Wiktorowicz, J., Warwas, I. (2016). “Pokolenia na rynku pracy”. In J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (Eds.), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania międzygeneracyjnego. Warsaw: Wolters Kluwer S.A.
 • Zamorska, K. (2017). “Rola nauk społecznych w projektowaniu programów i reform społecznych”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 23, 66–78.
 • Zielińska, M., Szaban, D. (2011). “Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń. Wybrane zagadnienia”. Rocznik Lubuski, 37, 33–47.
 • Zrałek, M. (2015). “Polityka miejska wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 197–205.
 • Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). “Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415.
 • Żołędowski, C. (2018). “Przemiany ludnościowe w Polsce – zadania dla polityki społecznej”. In G. Firlit- Fesnak, J. Męcina (Eds.), Polityka społeczna. Warsaw: PWN.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart