Author: Kamila Rezmer-Płotka
Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 194-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020212
PDF: ppsy/49-2/ppsy2020212.pdf

Book review: Jarosław Wiśnicki, Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, pp. 249.

REFERENCES:

  • Dearing, W.J., Rogers, M.E. (1996). Agenda-setting. California: SAGE Publications.
  • Dobek-Ostrowska, B. (2008). “Przedmowa do wydania polskiego”. In M. McCombs (Ed.), Ustanawiania agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Nowak, E. (2013). “Rola mediów masowych w ustanawianiu agendy politycznej”. In E. Nowak (Ed.), Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Rezmer-Płotka, K. (2019). “Political agenda”. In J. Marszałek-Kawa, D. Plecka (Eds.), Toruń: Adam Marszałek Publishing House.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart