Author: Krzysztof Kowalczyk
Institution: University of Szczecin (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5910-4854
Published online: 21 June 2021
Final submission: 11 May 2021
Printed issue: December 2021
Source: Show
Page no: 9
Pages: 27-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202118
PDF: ppsy/50/ppsy202118.pdf

This article aims to analyze the approach of Polish parliamentary parties to the anti-abortion legislation in 1991-2019 on the level of their ideological programmes. Classification of political parties concerning their ideological families has been proposed. Next, the article presents a typology based on the party’s attitude to the discussed problem, distinguishing the following categories of parties: the proponents of apportioning, the opponents of abortion, heterogeneous parties, and parties that do not express an opinion on this issue.

REFERENCES:

 • Antoszewski, A. (2009). Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Chałubiński, M. (1994). Polityka, Kościół, aborcja. In. Chałubinski (Ed.), Polityka i aborcja. Scholar.
 • Chrzczonowicz, M. (2018, December 28). Według Schetyny tylko nieliczni „radykałowie” chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. To błędna kalkulacja, jest ich już dobre 40 procent. https://oko.press/wedlug-schetyny-nieliczni-radykalowie-chca-liberalizacji-prawa-aborcyjnego-bledna-kalkulacja-juz-dobre-40-procent/
 • Czas na zmiany. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki. (1994). Editions Spotkania.
 • Hennig, A. (2012). Moralpolitik und Religion. Bedingungen politisch-religiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien. Egon-Verlag.
 • Hloušek, V., & Kopeček, L. (2010). Origin, Ideology, and Transformation of Political Parties. East-Central Europe and Western Europe Compared. Ashgate Publishing.
 • Jutro bez obaw. Program dla Polski. (2011).
 • Kowalczyk, K. (2014). Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku. MADO.
 • Kowalczyk, K. (2012). Partie i ugrupowania parlamentarne w Polsce wobec postulatów Kościoła katolickiego w latach 1989-2001. ZAPOL.
 • Kowalczyk, K. (2020). Sacrum czy profanum? Partie i ugrupowania parlamentarne wboec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Maj, C., & Maj, E. (2007). Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Nowoczesne państwo. (2013). http://twojruch.eu/nowoczesne-panstwo
 • „Nie beatyfikujemy narodu”. Rozmowa z prof. Wiesławem Chrzanowskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. (1990). Biuletyn ZChN, nr 3(8).
 • Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie. (2005).
 • Nowoczesna przedstawiła swój program (2017). https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowoczesna-przedstawila-swoj-program-3694725.html
 • Nyzio, A. (2014). Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994). PiT.
 • Sokół, W. (2003). Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991–2001. In. W. Sokół, & M. Żmigrodzki (Eds.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. UMCS.
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. (1993). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930170078

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart