Author: Janusz Gierszewski
Institution: Pomeranian Academy in Słupsk (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8420-7900
Author: Andrzej Pieczywok
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4531-0630
Published online: 30 June 2021
Final submission: 18 June 2021
Printed issue: December 2021
Source: Show
Page no: 14
Pages: 63-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202126
PDF: ppsy/50/ppsy202126.pdf

The publication aims to analyze public security and public order in conceptual and institutional terms as an analytical category of security sciences. The legislator defines neither public security nor public order. So far, they have been treated mainly as categories of administrative law. It is therefore important to assign them analytical content in the new scientific discipline. The research results allowed for the presentation of the thesis that public security and public order are mainly connected with protection against pathological phenomena occurring in the public space, which are minimized by institutions established to ensure it. These categories should constitute the research field (subject) of the security sciences. The research problem formulated in the form of the question: How are public security and public order treated in definitional and institutional terms? The problem was solved based on a critical analysis of the literature. The paper uses theoretical research methods, including analysis of literature and phenomena occurring in society and inference – as a cognitive factor of the subject of analysis. A critical analysis of the literature on this issue played a large role in the cognitive process.

REFERENCES:

 • Balcerowicz, B. (1997). Obronność państwa średniego.
 • Brzeziński, M. (2009). Rodzaje bezpieczeństwa państwa. In S. Sulowski, & M. Brzeziński (Eds.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia.
 • Chajbowicz, A. (2009). Bezpieczeństwo a pojęcia zbliżone. In Chajbowicz, & T. Kocowski (Eds.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji.
 • Czapska, J. (2004). Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa.
 • Czuryk, M., Drabik, K., and Pieczywok, A. (2018). Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych.
 • Dunaj, B. (2005). Słownik języka polskiego.
 • Fehler, W. (2009). Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym.
 • Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski.
 • Gierszewski, J. (2013a) Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Gierszewski, J. (2013b). Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu.
 • Gierszewski, J. (2013c). Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego.
 • Gierszewski, J., & Pieczywok, A. (2019). Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka.
 • Kamiński, S. (2012). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk.
 • Kawka, W. (1939). Policja w ujęciu historycznymi współczesnym.
 • Kitler, W. (2007). Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa Narodowego In K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, and T. Wojtuszek (Eds.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa.
 • Kwiatkowski, S. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą.
 • Lis, W. (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publiczne.
 • Misiuk, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawnoustrojowe.
 • Misiuk, A. (2013a). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Misiuk, A. (2013b). Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota, rozwój. e-Politikon, 6. http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/A.Misiuk-rzecz-o-bezpiecze%C5%84stwie.pdf
 • Pieprzny, S. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym.
 • Sienkiewicz-Małyjurek, K., & Niczyporuk, Z.T. (2010). Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki.
 • Sprengel, B. (2004). Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Słownik języka polskiego. (1978). PWN.
 • Sulowski, S., & Brzeziński, M. (Eds.). (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia.
 • Ściborek, Z., Wiśniewski, B., Kuc, R.B., and Dawidczyk, A. (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki.
 • Ura, E. (Ed.). (2007). Prawo administracyjne.
 • Widacki, J. (Ed.). (1998). Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku.
 • Widacki, J., & Sarnecki, P. (1997). Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. In Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Wiśniewski, B., Zalewski, S., Podleś, D., and Kozłowska, K. (2004). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wiśniewski, B., & Zalewski, S. (2006). Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej.
 • Zalewski, S. (2013). Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki.
 • Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe, 10.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart