Author: Andrzej Kiepas
Institution: Silesian University of Technology (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5279-5288
Published online: 10 July 2021
Final submission: 11 April 2021
Printed issue: December 2021
Source: Show
Page no: 12
Pages: 21-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202135
PDF: ppsy/50/ppsy202135.pdf

The article addresses selected problems related to the perspective on the development of Industry 4.0 and social and cultural changes that accompany this development and lead toward the so-called post-digital society. In the field of industry, the changes concern, among others, the functioning of various organizations, and in the perspective of post-digital society – human beings and their relations with the world of technology. These changes lead to an increase in the role of technological factors, hence the current revival of technological determinism, and this, in turn, has to do with questions regarding human subjectivity. In this context, questions regarding humans also revolve around the need to acknowledge their increasing capabilities and scope of freedom, and on the other hand, their loss of autonomy in relation to the world of technology.

REFERENCES:

 • Assimov, I. (2013). Ja, robot (I, Robot). Rebis.
 • Banse, G., Thelen, J., and Lingner, S. (2019). Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität. Ein Ländervergleich. Trafo Verlag.
 • Berry, D.M., & Dieter, M. (Eds.). (2015). Postdigital Aesthetics. Palgrave Macmillan.
 • Ford, M. (2016). Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? (Rise of the robots: technology and the threat of a jobless future). Cdp.pl.
 • Campa, R. (2011). Kodeksy etyczne robotów; zagadnienie kontroli sprawowanej przez człowieka (Two Roboethics Approaches: The Problem of Human Control). Pomiary-Automatyka-Robotyka, 3, 66-70.
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci (Rise of the network society). PWN.
 • Frase, P. (2018). Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie (Four Futures: Life After Capitalism). PWN.
 • Gehlen, A. (2001). W kręgu antropologii i psychologii społecznej (Anthropological and Social Psychological Studies). Czytelnik.
 • Granrath, L. (2017). Japan’s society 5.0: Going beyond industry 4.0. https://www.japanindustrynews.com/2017/08/japans-society-5-0-going-beyond-industry-4-0
 • Grunwald, A. (2019). Der unterlegene Mensch. Die Zukunft der Menschheit im Zeitalter der Algorithmen. Riva Verlag.
 • Kehl, Ch., & Coenen, Ch. (2016). Technologien und Visionen der Mensch-Maschine Entgrenzung. TAB-Arbeitsbericht, 167.
 • Kiepas, A. (2000). Człowiek wobec dylematów filozofii techniki (Man and the Dilemmas of Philosophy of Technology). Wydawnictwo Gnome.
 • Kiepas, A. (2017a). Filozofia techniki w dobie nowych mediów (Philosophy of Technology in the Age of New Media). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kiepas, A. (2017b). Zrównoważony rozwój w perspektywie “przemysłu 4.0” (Sustainable Development in the Perspective of “Industry 4.0”). In R.F. Sadowski, & Z. Łepko (Eds.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju (Theoria and Praxis of Sustainable Development) (pp. 533-546). Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Lizut, R. (2014). Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów (Technology and Values. Dispute Over Value-neutrality of Technology). Wydawnictwo Academicon.
 • Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne (Social Systems). Zakład Wydawniczy “Nomos”.
 • Mersch, D. (2010). Teorie mediów (An Introduction to Media Theories). Sic!
 • Miller, M. (2016). Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat (The Internet of Things: How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World). PWN.
 • Neil, C.O., (2007). Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji (Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy).
 • Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych (The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism). Studio Emka.
 • Zacher, L.W. (Ed.). (2016). Moc sprawcza ludzi i organizacji (The Causal Power of People and Organizations). Poltext.
 • Yannick, J. (2019). Rezension. Der unterlegene Mensch. Digitalisierung zwischen Hoffen und Bangen. Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis, 3, 76-77.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart