Author: Marcin Czyżniewski
Institution: Nicolaus Copernicus University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3227-0035
Published online: 25 September 2021
Final submission: 23 August 2021
Printed issue: 2021
Source: Show
Page no: 12
Pages: 81-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202143
PDF: ppsy/50/ppsy202143.pdf

This article aims to analyze disputes and discussions on the powers of the President of the Republic, which have been happening since the establishment of the Czech Republic in 1993. These occurred when the President tried to interpret the provisions of the Constitution, took actions beyond their framework, or considered that his powers did not impose an obligation to act automatically. The disputes over the President’s powers were, therefore, not the result of theoretical discussions on the constitutional order of the Czech Republic, but were the result of the President’s involvement in the political life of the country, and above all, the decisions that did not correspond to the opinions and actions of the government. Disputes did not have an impact on a permanent change in the constitutional order. For example, there was no reason for an amendment to the Constitution that would extend, restrict, or clarify those powers.

REFERENCES:

 • Antoš, M. (2011). Pravomoci prezidenta republiky po zavedeni přime volby. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, 57(4), 27-41.
 • Brunclík, M. (2008). Spory o zahraniční politiku ČR: Prezident vs. Premier. In M. Novák & M. Brunclík (Eds.), Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě (pp. 286-309). Dokořán.
 • Brunclík, M., & Kubát, M. (2016). Český demokratický režim po roce 2012: přechod k poloprezidencialismu?. Sociologicky časopis, 52(5), 625-646. DOI: 10.13060/00380288.2016.52.5.274
 • Brunnerová, O., & Charvát, J. (2014). Přímá volba prezidenta a její legislativní vývoj. In J. Charvát & P. Just (Eds.), První přímá volba prezidenta ČR v roce 2003, cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby (pp. 13-53). Metropolitan University Prague Press.
 • Chrastilová, , & Mikeš, P. (2003). Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. ASPI.
 • Czyżniewski, M. (2011). Idee w polityce Václava Klausa. Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Czyżniewski, M., & Witkowska-Chrzczonowicz, K. (2010). Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Studium prawno-politologiczne. Wydawnictwo Sejmowe.
 • Hloušek, V. (2013). Head of States in Parliamentary Democracies: The Temptation to Accrue Personal Power. In Presidents Above Parties. Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power (pp. 19-30). Masaryk University Press.
 • Hloušek, V. (2014). Is the Czech Republic on this Way to Semi-presidentialism?. Baltic Journal of Law & Politics, 7(2), 95-118.
 • Jirásek, J., (2009). Výkonná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 – právní stav a praxe fungování. In Z. Witkowski, V. Jirásková, & K. Witkowska-Chrzczonowicz (Eds.), Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw (pp. 95-108). Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Klíma, K. (2005). Komentář k Ústavě a Listině. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
 • Kopeček, L., & Mlejnek, J., (2013). Different Confessions, Same Sins? Václav Havel and Václav Klaus as Czech Presidents. In Presidents Above Parties. Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power (pp. 31-76). Masaryk University Press.
 • Kudrna, J. (2011). Ústavní postavení prezidenta České republiky v zahraničních vztazích. In V. Jirásková & Z. Witkowski (Eds.), Ústavní system České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU (pp. 120-142). Leges.
 • Kysela, J. (2006). Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním režimem?. Politologická revue, 12(1), 5-28.
 • Kysela, J., & Kühn, Z. (2007). Presidential Elements in Government the Czech Republic. European Constitutional Law Review, 3(1), 91-113. DOI:10.1017/s1574019607000910 
 • Marková, K. (2016). Obraz první Československé republiky při projednávání Ústavy ČR. Středoevropské politické studie, 18(2–3), 197-222.
 • Novotný, L. (2019). Mocenská struktura v pohybu? Parlament, vláda a prezident v České republice. In A. Lorenz & H. Formánková (Eds.), Politický systém Česka (pp. 109-128). Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Rozhovor prezidenta republiky pro deník Právo. (2013, July 11). http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/----rozhovor-prezidenta-republiky-pro-denik-pravo.htm)/
 • Syruček, M. (2018). Prezidenti, jejich role a odpovědnost. Brána.
 • Šimíček, V. (2008). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Masarykova univerzita.
 • Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992. (1992). https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html; English version: The Constitution of the Czech Republic, https://public.psp.cz/en/docs/laws/constitution.html
 • Vostrá, Z. (2018). Ústavně-právní aspety přímé volby prezidenta v ČR. In P. Just, O. Brunnerová, & J. Chárvát (Eds.), Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018 (pp. 21-43). Metropolitan University Prague Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart