Author: Paweł Ślaski
Institution: Military University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1950-9910
Author: Małgorzata Grzelak
Institution: Military University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6296-7098
Published online: 30 December 2021
Final submission: 19 November 2021
Printed issue: 2022
Source: Show
Page no: 21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202208
PDF: ppsy/51/ppsy202208.pdf

The article consists of two parts. The first part describes the essence of the national security system and its structure. Using the Ishikawa diagram and the value chain, the authors presented the shortcomings of the national security system and a sequence of actions that can improve it. The second part of the article is devoted to material stocks and their role in the analyzed system. The survey research presented in this part of the article confirmed the importance of material stockpiles in ensuring national security. In addition, the research highlighted the need for government organizations to cooperate in the continuous replenishment of material stocks during a crisis.

REFERENCES:

 • Botezatu, C., Condrea, I., Oroian, B., Hriţuc, A., Eţcu, M., & Slătineanu, L. (2019). Use of the Ishikawa diagram in the investigation of some industrial processes. 10th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 682. 012012 IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/682/1/012012
 • Huzarski, M., & Wołejszo, J. (2014). Słownik terminologiczny z zakresu obronności. AON.
 • Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Koziej, S. (2006). Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń.
 • Majer, P. (2012). W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 7.
 • Maslow, A. (2014). Motywacja i osobowość. PWN.
 • Miłosz, M., & Miłosz, E. (2014). Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych: modele i przykłady. Logistyka, 3.
  1. Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne Aspekty Bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
  2. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki. Statsoft.
  3. Stanisz, A. (2016). Modele regresji logistycznej: zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych. StatSoft Polska.
  4. 2022 Strategy for the Development of the National Security System of the Republic of Poland, as adopted by the resolution of the Council of Ministers 2013.
  5. Shuai, R. (2020). Research on Strategic Cost Management of Enterprises Based on Porter's Value Chain Model. Journal of Physics: Conference Series, 1533. 022056. DOI: 10.1088/1742-6596/1533/2/022056
  6. Szlachta, A. (2006). Zapasy materiałowe wojska i ich miejsce w strukturze rezerw państwowych. Logistyka i Transport-zeszyty. Wrocław.
  7. White Book on National Security of the Republic of Poland. (2013). BBN.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart