Author: Renata Podgórzańska
Institution: University of Szczecin (Poland)
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 67-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019104
PDF: ppsy/48-1/ppsy2019104.pdf

Analyzing Poland’s current activity regarding the influx of refugees and the formulated attitude towards action in the field of restriction and control of the influx undertaken by European and international institutions, one should notice increasing reluctance to accept immigrants. What is more, there is a growing trend in the public debate in Poland to identify (to correlate) the influx of refugees with the problem of security. Although Poland is neither located on the main transit routes nor a destination for immigrants (including refugees), there is a process of systematically including this issue in the public discourse and analyzing the consequences of the potential increase in the influx of immigrants in the context of state security. Relationships that arise at the interface between migration and security point to the process of securitization of immigration, which involves integrating migration issues into a catalogue of state security threats and considering them through the lens of possible threats to the receiving societies.

References:

 • “Andrzej Duda w “Kawie na Ławę” (18.10.2015). Wirtualna Polska. Retrieved from: https://bit.ly/2Lu1Dmu.
 • “Beata Szydło o uchodźcach: nigdy nie zgodzimy się na narzucenie kwot przez UE” (2017). Wirtualna Polska. Retrieved from: https://bit.ly/2IPGBAY.
 • Ewa Kopacz: Możemy przyjąć więcej niż 2 tys. uchodźców” (8.09.2015). Retrieved from: https://bit.ly/2IMxeCp.
 • “Kopacz: Polska gotowa pomagać uchodźcom, nie imigrantom ekonomicznym” (8.09.2015). Puls Biznesu. Retrieved from: https://bit.ly/2JasV2U.
 • “PiS “partią wolności”? Oto najmocniejsze cytaty z prezesa” (2017). Polityka.pl. Retrieved from: https://bit.ly/2KXOotp.
 • “Polska jest drugim krajem Europy pod względem… przyjmowania uchodźców”. (23.03.2017). Salon24. Retrieved from: https://bit.ly/2xlcrR8.
 • “Polska przyszłości – Program Platformy Obywatelskiej RP 2015” (2015). Mamprawowiedziec.pl. Retrieved from: https://mamprawowiedziec.pl/file/22970
 • “Premier Morawiecki: Pomoc uchodźcom na miejscu jest najbardziej realna i konkretna” (2018). TVP Info. Retrieved from: https://bit.ly/2LsWV8u.
 • “Program wyborczy KORWiN. Populizm (LISTA NR 4)” (22.10.2015). pl. Retrieved from: https://bit.ly/2IQGeCi.
 • “Syryjczycy, których sprowadziła do Polski Fundacja Estera, żądają pozbawienia ich statusu uchodźcy” (29.03.2017). Rzeczpospolita. Retrieved from: https://bit.ly/2Lxg7ST.
 • “Szydło mówi o milionie ukraińskich uchodźców w Polsce. Ukraińskie media: Taki status otrzymały dwie osoby” (2016). Dziennik. pl. Retrieved from: https://bit.ly/1Uc6qqp.
 • “Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborc­zych” (23.10.2015). Wyborcza.pl. Retrieved from: https://bit.ly/2s9EePp.
 • “Wybory parlamentarne 2015: Nowoczesna przedstawiła hasło wyborcze” (07.09.2015). pl. Retrieved from: https://bit.ly/2Lyj7hx.
 • Adamczyk, A. (2017). “Kryzys migracyjny w Europie a Polska polityka imigracyjna”. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1, pp. 307–331.
 • Adamczyk, A. (2013). “Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego”. Przegląd Strategiczny, 2, pp. 219–237.
 • Balicki, J., Stalker, P. (2006). Polityka migracyjna i azylowa. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskigo.
 • Buzan B, Wæver O., de Wilde J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2015). “Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu. Komunikat z badań”. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_172_15.PDF.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2017a). “Oczekiwania pod adresem polskich polityków w związku z kryzysem migracyjnym w UE. Komunikat z badań”. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_065_17.PDF
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2017b). “Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań”. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_163_17.PDF.
 • Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951. United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137.
 • “Mocne przemówienie prezesa PiS. W sprawie uchodźców mamy prawo powiedzieć nie” (1.07.2017). Do Rzeczy. Retrieved from: https://bit.ly/2IOQJGm.
 • Fehler, W., Cebul, K., Podgórzańska, R. (2017). Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich. Warsaw: Difin.
 • Fijałkowski, Ł. (2012). “Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa”. Przegląd Strategiczny, 1, pp. 149–161.
 • Floyd R. (2010). Security and the Environment: Securitisation Theory and US Environmental Security Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • “Kaczyński: Nie możemy w to wchodzić” (22.05.2017). Gazeta Polska Codziennie. Retrieved from: https://bit.ly/2scBgcD.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011). “System badań migracji zagranicznych w Polsce”. Retrieved from: https://bit.ly/2sfDDdW.
 • Górny A., Grzymała-Moszczyńska H., Klaus W., Łodziński S. (2017). “Uchodźcy w Polsce Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje”. Komitet Badań nad Migrac­jami PAN. Retrieved from: https://bit.ly/2LvWgTZ.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Napierała J., Toruńczyk-Ruiz S. (2013). Raport z badania imigrantów w Polsce. Warsaw: Ośrodek Badań nad Migracjami Fundacja.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2016). “Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim”. Acta Univer­sitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 26, pp. 135–153.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2015). “Premier Ewa Kopacz: Polska jest i będzie bezpieczna, proeuropejska i tolerancyjna”. Retrieved from: https://bit.ly/2IPBzo4.
 • Keryk, M. (2012). “Abolicja dla migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce: podejście trzecie”. In M. Bieniecki, M. Pawlak (Ed.), Praktyki integracji. Doświadczenia i Perspektywy. Warsaw: Caritas Polska.
 • Klaus, W. (2017). “Security First: New Right-Wing Government in Poland and its Policy Towards Immigrants and Refugees”. Retrieved from: https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/issue/view/authority.
 • Konieczna-Sałamatin, J. (2014). “Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych”. Retrieved from: https://bit.ly/1JhrnQj.
 • Kostecki, W. (2012). Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warsaw: Poltext.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (22.03.2017). Minister Witold Waszczykowski w “La Repubblica”: UE dwóch prędkości to recepta na klęskę. Warsaw: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Musioł, M. (2018). “Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem”. Historia i Polityka, 23, pp. 39–51.
 • Newsweek Polska (13.10.2015). “Kaczyński: Pasożyty i pierwotniaki w organizmach uchodźców groźne dla Polaków”. Retrieved from: https://bit.ly/2lzl2aR
 • Okólski, M. (2004). Demografia zmiany społecznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (2015). “Różne oblicza problemów migra­cyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie”. Retrieved from: https://bit.ly/2rbNxPF.
 • Pędziwiatr K. & Legut A. (2017). “Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu”. In K.A. Wojtaszczyk & J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa (pp. 608–628). Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Pędziwiatr, K. (2015). “Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne”. INFOS BAS, 1, p. 1–4.
 • Rocznik Demograficzny 2017 (2017). Warsaw: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from: https://bit.ly/2L0w6Yf.
 • Regulation (EC) No. 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers. OJ L 199, 31.7.2007, p. 23–29. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0862
 • Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 1 April 2016 on Poland’s immigration policy. P., 2016, item 370.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2015). “Sprawozdanie Stenograficzne z 100. posiedzenia Sejmu Rzeczy­pospolitej Polskiej w dniu 16 września 2015 r.”. Retrieved from: https://bit.ly/1Fi6O3M.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2017). “Sprawozdanie Stenograficzne z 42. posiedzenia Sejmu Rzeczypo­spolitej Polskiej w dniu 24 maja 2017 r. (pierwszy dzień obrad)”. Retrieved from: https://bit.ly/2GTjkZ9
 • Squire, V. (2015). “The Securitisation of Migration: An Absent Presence?”. In G. Lazaridis & K. Wadia (Eds.), The Securitisation of Migration in the EU (pp. 19–36). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Starzyk, A. (2016). “Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 20, pp. 109–123.
 • Stritzel, H. (2014). Security in Translation Securitization Theory and the Localization of Threat Holger Stritzel School of International Relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Szalai A., Göbl G. (2015). “Securitizing Migration in Contemporary Hungary”. Retrieved from: https://cens.ceu.edu/sites/cens.ceu.edu/files/attachment/event/573/szalai-goblmigrationpaper.final.pdf
 • Szyszlak, E. (2016). “Polityczny wymiar sekurytyzacji problematyki mniejszości narodowych/etnicznych i imigrantów w perspektywie środkowoeuropejskiej”. In A. Adamczyk, A. Sakson & C. Trosiak, Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości (pp. 245–257). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2017). “Kryzys uchodźczy a przyszłość systemu Schengen”. In K.A. Wojtaszczyk & J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa (pp. 125–647). Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017a). “Podsumowanie: ochrona międzynarodowa w 2017 roku”. Re­trieved from: https://bit.ly/2ktalW2.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017b). “Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2017 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1836) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypo­spolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy”. Retrieved from: https://bit.ly/2J6iiON.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców. Typ dokumentu. Retrieved from: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/tabele/rok/2017/
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców. Typ dokumentu. Retrieved from: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/wnioski/widok/tabele/rok/20
 • Wawryniuk, A. (2017). “Migracja Ukraińców do Polski w latach 2007–2016. Podstawy prawne, przejawy i skutki tego zjawiska”. Roczniki Nauk Prawnych, 3, pp. 111–126.
 • “Witold Waszykowski: La Ue va reformata ma no all’egemonia di Aluni Paesi. Sarebbe la fine” (2017). Repubblica.it. Retrieved from: https://bit.ly/2sgnghl.
 • Wyligała, H. (2016). “Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2, pp. 163–189.
 • Ziętek, A.W. (2017). “Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy”. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN, 12/3, pp. 23–42.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart