Author: Łukasz Święcicki
Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-2825
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 531-542
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019401
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019401.pdf

The article aims at restoring local self-government as a research problem of political theory. In contemporary political science literature, local self-government is not treated as one of its normal, standard research problems. The main obstacle of its ambiguous position within political theory is, as I argue, the forced and imposed apolitical character of local self-government considered as a part of public administration. Despite some degree of organizational, especially institutional and legal, self-determination, the local self-government is not a political, i.e. sovereign entity. However, its non-sovereign status, which is legally established, does not exclude the existence of political potency in it.

REFERENCES:

 • Almond, G., Verba, S. (1995). Problem kultury politycznej. In J. Szczupaczyński (Ed.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Aristotle. (2004). Polityka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bosiacki, A. (2006). Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warsaw: Liber.
 • Chandler, J. A. (2008). Liberal justifications for local government in Britain: The triumph of expediency over ethics. Political Studies, vol. 56, No. 2, pp. 355-373.
 • Chandler, J. A. (2010). A rationale for local government. Local Government Studies, vol. 36, No. 1, pp. 5-20.
 • Erlingsson, G. Ó., Ödalen, J. (2013). How Should Local Government Be Organized? Reflections from a Swedish Perspective. Local Government Studies, vol. 39, No. 1, pp. 22-46.
 • Erlingsson, G. Ó., Ödalen, J. (2017). A normative theory of local government: Connecting individual autonomy and local self-determination with democracy. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, vol. 15, No. 2, pp. 329-342.
 • Estreicher, S. (2000). Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Faliński, S. (2014). Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(41), pp. 70-81.
 • Gadamer, H.-G. (2013). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Haus, M. (2016). In which sense is there something like ‘local government legitimacy’?. Paper presented at the ECPR General Conference in Prague 2016.
 • Hobbes, T. (2009). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Warsaw: Aletheia.
 • Hoppe, H.-H. (2006). Demokracja - bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego. Warsaw: Fijorr.
 • Jouvenel, B. (2013). Traktat o władzy. Warsaw: Fijorr.
 • Mackenzie, W.J.M. (1975). Theories of Local Government. In: Explorations in Government. London: Palgrave Macmillan, pp. 68-88.
 • Leoni, B. (2016). Wolność i prawo. Warsaw: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Lidstrom, A., Baldersheim, H. (2016). A comparative approach to local government legitimacy. Paper prepared for the ECPR general conference in Prague 2016.
 • Locke, J. (2015). Dwa traktaty o rządzie. Warsaw: Aletheia.
 • Müller, J.-W. (2017). Co to jest populizm? Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Paziewska, E. (2011). Samorząd terytorialny. Wczoraj i dziś. Warsaw: Wydawnictwo Vipart.
 • Porębski, C. (1999). Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rothbard, M.N. (2016). Etyka wolności. Warsaw: Fijorr.
 • Schmitt, C. (1957). Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff. In: Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Schmitt, C. (1999). Epoka neutralizacji i apolityzacji. In W. Kunicki (Ed.), Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 429-435.
 • Schmitt, C. (2007). The Concept of the Political. Expanded Edition. Chicago: University of Chicago Press.
 • Schmitt, C. (2012). Teologia polityczna i inne pisma. Warsaw: Aletheia.
 • Schmitt, C. (2013). Nauka o konstytucji. Warsaw: Teologia polityczna.
 • Schmitt, C. (2017). Dodatki do Pojęcia polityczności. Pro Fide Rege et Lege, 1-2(77-78), pp. 30-54.
 • Strauss, L. (1952). Persecution and the Art of Writing. Chicago & London: University of Chicago Press.
 • Święcicki, Ł. (2015). Carl Schmitt o państwie jako monopolu polityczności (a nie przemocy). Civitas. Studia z filozofii polityki, No. 17, pp. 163-182.
 • Taylor, C. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Kraków: Znak.
 • Tocqueville, A. de (2009). Dawny ustrój i rewolucja, Warsaw: Aletheia.
 • Tocqueville, A. de (1976). O demokracji w Ameryce. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewski, M. (2015). Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce - próba oceny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVII(3), pp. 321-334.
 • Wolman, H., Goldsmith, M. (1990). Local Autonomy as a Meaningful Analytic Concept. Urban Affairs Quarterly, vol. 26, No. 1, pp. 3-27.
 • Voegelin, E. (1992). Nowa nauka polityki. Warsaw: Aletheia.
 • Ziętek-Wielomska, M., Wielomski, A. (2017). Nowoczesność. Nacjonalizm. Naród Europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. Warsaw: Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart