Author: Małgorzata Krystyna Such-Pyrgiel
Institution: The Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5435-1154
Author: Anna Gołębiowska
Institution: The Main School of Fire in Warsaw (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-5047
Author: Dariusz Prokopowicz
Institution: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6383-916X
Published online: 20 June 2022
Final submission: 25 April 2022
Printed issue: 2022
Source: Show
Page no: 15
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202224
PDF: ppsy/51/ppsy202224.pdf

Information technologies, ICT and Industry 4.0 are developing particularly fast in the fourth technological revolution. During the COVID-19 pandemic, there has been an increase in the scale of digitisation and internationalisation of remote communication processes and various aspects of economic activity. Digitisation of the economy is currently taking place simultaneously in many areas of economic processes and the functioning of many economic entities and public, financial and other institutions. Many companies, enterprises and public institutions that previously operated mostly or solely offline during the pandemic have switched to remote, electronic operation via the Internet. The development of electronic banking is also increasing, including internet and mobile banking. The share of electronic, cashless payments via the Internet and payments with electronic bank cards is increasing. In addition, in recent years, the range of applications of Data Science, Big Data, and Data Analytics technologies in economics, finance and organisation management, including enterprises, financial and public institutions, has been increasing. Therefore, the importance of implementing analytical instruments for advanced processing of large Data Science data sets in enterprises, financial and public institutions is also growing, including the construction of Big Data Analytics platforms to support organisation management processes in various aspects of operations, including improvement relationship with customers. The scale of cybercrime has also increased during the pandemic, as has the importance of improving cybersecurity techniques and instruments.

REFERENCES:

 • Antkiewicz, S. (2008). Innowacje finansowe. Warszawa.
 • Bołtuć, P. (2018). Siła edukacji cyfrowej. In L. Zacher (Ed.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy. Poltext.
 • Borcuch, A. (2012). Bankowość elektroniczna w Polsce. Warszawa.
 • Bukowski, S. (Ed.) (2010). Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa.
 • Buss, A. (2008). Internet Marketing. Longman Pearson Education.
 • Dmowski, A., & Prokopowicz, D. (2010). Rynki finansowe. Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Domańska-Szaruga, B. (2013). Common banking supervision within the financial safety net. In The Economic Security of Business Transactions. Management in business. Oxford.
 • Dutko, M., & Karciarz, M. (2011). Informacja w Internecie. Warszawa.
 • Gacki, G. (2006, September 7). Przestępczość internetowa. Gospodarka.pl. Poradnik Internetu dla Twojej Firmy.
 • Gałach, A., Hoc, S., Jędruszczak, A., & Kowalik, P. et al. (2015). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym. Warszawa.
 • Gałach, A., Jędruszczak, A., & Nowakowski, B. (2013). Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym. Warszawa.
 • Golczak, K., Golinowski, K., Kamycki, J., Lewandowski, K. J., Pająk, K., Płaczek, J., Prokopowicz, D., & Wesołowski, Z. (2021). Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym. Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym. In P. Soroka, A. Skrabacz, P. Wilczyński, K. Golczak, R. Kołodziejczyk, K. Pająk, & A. Mitręga (Eds.), Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym (pp. 87–120). Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Gołębiowska, A. (2010). Kształtowanie się instytucji danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny, 24, 175–182.
 • Gołębiowska, A. (2017). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. In A. Gołębiowska & P. B. Zientarski (Eds.), Ponowne Wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji (pp. 11–29). Kancelaria Senatu RP.
 • Gołębiowska, A. (2017). Przestępstwo kradzieży tożsamości w ustawodawstwie polskim. In A. Gołębiowska, (Ed.), Kradzież tożsamości w Internecie (pp. 43–55). Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Gołębiowska, A. (Ed.). (2017). Kradzież tożsamości w Internecie. Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Gołębiowska, A., & Prokopowicz, D. (2021). Business Intelligence analytics based on the processing of large sets of information with the use of sentiment analysis and Big Data. In A. Gołębiowska & M. Such-Pyrgiel (Eds.), Socio-economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts (pp. 129–154). SGSP.
 • Gołębiowska, A., & Prokopowicz, D. (2021). Wzrost znaczenia nowych mediów internetowych jako istotnego czynnika efektywnego rozwoju gospodarczego kraju. In Such-Pyrgiel & A. Gołębiowska (Eds.), Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne (pp. 135–154). SGSP.
 • Gołębiowska, A., & Zientarski, P. B. (2017). Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji. Kancelaria Senatu RP.
 • Gołębiowska, A., Jakubczak, W., Prokopowicz, D., & Jakubczak, R. (2021a). Cybersecurity of Business Intelligence Analytics Based on the Processing of Large Sets of Information with the Use of Sentiment Analysis and Big Data. European Research Studies Journal, XXIV(4), 850–871.
 • Gołębiowska, A.,Jakubczak, W., Prokopowicz, D., & Jakubczak, R. (2021b). The Post-Pandemic Development of the Green Circular Economy and the Declarations Made During the UN Climate Change Conference (COP26) as Security Determinants. European Research Studies Journal Volume, XXIV(4B), 251–275.
 • Grzegorek, J., Prokopowicz, D., & Goździewicz, S. (2021). Wykorzystanie platform analitycznych Big Data Analytics technologii informacyjnych ICT w analizie sentymentu dla wybranej problematyki związanej z Przemysłem 4.0. In P. J. Suwaj, S. Goździewicz, & K. Samulska (Eds.), Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych. Wybrane problem (pp. 101–142). Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Grzegorek, J., Prokopowicz, D., Gwoździewicz, S. (2020). Zastosowanie zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych w dobie cyfryzacji. In A. Laskowska-Rutkowska (Ed.), Cyfryzacja w zarządzaniu (pp. 93-128). Wydawnictwo CeDeWu.
 • Grzywacz, J. (2016). Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. Warszawa.
 • Grzywak, A., & Widenka, G. (2015). Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych - Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet. Dąbrowa Górnicza.
 • Gwoździewicz, S., & Prokopowicz, D. (2016). Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej - The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace in the Age of the Internet Banking Development. In D. Gałuszka, G. Ptaszek, & D. Żuchowska-Skiba (Eds.), Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. LIBRON Filip Lohner.
 • Gwoździewicz, S., & Prokopowicz, D. (2017). Analiza bezpieczeństwa ochrony systemów informatycznych w kontekście globalnego cyberataku ransomware przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2017 r. In S. Gwoździewicz & K. Tomaszycki (Eds.), Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Międzynarodowy Instytut Innowacji “Nauka – Edukacja – Rozwój”.
 • Gwoździewicz, S., & Prokopowicz, D. (2019). The Importance and Organization of Business Information Offered to Business Entities in Poland via the Global Internet Network. International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, 4(2).
 • Harvard Business Review. (2016). You don’t need big data, you need right data. https://hbr.org/2016/11/you-dont-need-big-data-you-need-the-right-data
 • Hołyst, P., & Pomykała, J. (2011). Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologii. Prokuratura i Prawo, 1.
 • Internet Users by World Region. (2022, January 25). OurWorldinData. https://ourworldindata.org/grapher/internet-users-by-world-region
 • Jakubczak, W.,Gołębiowska, A., & Prokopowicz, D. (2021). The Legal and Security Aspects of ICT and Industry 4.0 Importance for Financial Industry 4.0 Development. European Research Studies Journal, XXIV(4B), 169–181.
 • Jakubczak, W., Gołębiowska, A.,Prokopowicz, D., & Jakubczak, R. (2021). The Key Security Problems Related to the Pro-Environmental Economic Transformation and the Implementation of the Principles of Sustainable Development into the Economy. European Research Studies Journal, XXIV(4B), 218–250.
 • Kamińska-Czubała, B. (2013). Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Nauka-Dydaktyka-Praktyka. Wydawnictwo SBP.
 • Komorowski, P., & Prokopowicz, D. (2021). Impact of the coronavirus pandemic (Covid-19) on financial markets and the economy. International Journal of Legal Studies, 10(2(10)), 85–116.
 • Krzysztofek, K., & Szczepański, M. (2002). Zrozumieć rozwój od społeczeństwa tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lakomy, M. (2015). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice.
 • Libuda, Ł. (2016). Era Big Data - zarządzanie ryzykiem z dopalaczem. Miesięcznik Finansowy, 6(278).
 • Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005
 • Machowski, K. (2016). Hakerzy i terroryści czyli kto zagraża współczesnym bankom. Miesięcznik Finansowy, 6(278).
 • Marszałek-Kawa, J. (Ed.) (2019). Państwo w obliczu współczesnych wyzwań. O cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Chudziński, P., & Miśkiewicz, R. (Eds.) (2019). Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Matosek, M., Prokopowicz, D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2(6), 219–231.
 • Microsoft. (2019). What is cloud computing. https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-computing
 • Monthly active users. (2021, June 25). Technology Progress. https://ourworldindata.org/technological-progress
 • Prokopowicz, D. (2009). Zagrożenia rozwoju i bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, XIV(1(30)).
 • Prokopowicz, D. (2017). Kwestia rozwoju technologii Big Data oraz internetowych portali społecznościowych a bezpieczeństwo transferu danych niejawnych w sieci Internet. In A. Gołębiowska (Ed.), Kradzież tożsamości w Internecie (pp. 115–139). Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Prokopowicz, D., & Gołębiowska, A. (2021). Increase in the Internetization of economic processes, economic, pandemic and climate crisis as well as cybersecurity as key challenges and philosophical paradigms for the development of the 21st century civilisation. Journal of Modern Science, 47(2).
 • Prokopowicz, D., Gołębiowska, A., & Matosek, M. (2021). Growing importance of digitalisation of remote communication processes and the internetization of economic processes and the impact of the COVID-19 pandemic on the economy. In A. Gołębiowska & M. Such-Pyrgiel (Eds.), Socio-economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts (pp. 221–250). SGSP.
 • Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: Background and overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies. https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072
 • Sanders, A., Elangeswaran, C., & Wulfsberg, J. (2016). Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3), 811–833.
 • Sarnowski, J., & Prokopowicz, D. (2015). Zastosowanie innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce. In M. Sitek & T. Graca (Eds.), Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji (pp. 135–156). Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji, Studium socjologiczne. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Such-Pyrgiel, M. (2021). Nowe technologie edukacyjne w dobie cyfrowej transformacji - wybrane konteksty. In M. Such-Pyrgiel & A. Gołębiowska (Eds.), Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji - aspekty prawne, organizacyjne i społeczne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 • Such-Pyrgiel, M., & Gołębiowska, A. (Eds.). (2021). Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji - aspekty prawne, organizacyjne i społeczne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 • Szpor, G. (Ed.). (2013). Internet Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach. Warszawa.
 • The Next Web. (2019). https://www.statista.com
 • TNW. (n.d.). https://thenextweb.com/tech/2019/06/11/most-popular-social-media-networks-year-animated
 • Trejderowski, T. (2013). Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Warszawa.
 • Wociór, D. (2016). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa.
 • World Bank Science and Technology. (2017). World Development Indicators, International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
 • Wróbel, P. (2014). Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2016). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. 12th International Conference Fuzzy Systems Knowledge Discoveries, FSKD 2015. https://doi.org/10.1109/FSKD.2015.7382284

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart