Author: Anna Utrata
Institution: University of Warsaw (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2970-9123
Published online: 20 June 2022
Final submission: 15 November 2021
Printed issue: 2022
Source: Show
Page no: 16
Pages: 96-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202225
PDF: ppsy/51/ppsy202225_8.pdf

This article aims to answer the question about the legality of the selected measures implemented by the Polish government during the first wave of the coronavirus pandemic, which resulted in constitutional rights and freedom restrictions. The study focuses on examining selected restrictions implemented in the spring of 2020 in the light of the Polish Constitution, especially in the light of Article 31 (3), which defines the premises of limitation of citizens’ rights and freedoms. It indicates the lack of legal basis and incompatibility with constitutional premises of many restrictions. The study further examines the premises of the introduction of the state of emergency, indicating that the government's decision not to impose such a state was legal and why. The study considers legal status from March 13 to May 16, 2020.

REFERENCES:

 • Act on the woods from 28 September 1991. (Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 poz. 444)).
 • Act on preventing and combating infections and contagious diseases of people from 5 December 2008. (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570) wraz z ustawami zmieniającymi).
 • Act on legal solutions associated with preventing, countering and combating COIVD-19, other diseases and crisis situation triggered by them, from 2 March 2020. (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) wraz z ustawami zmieniającymi).
 • Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997. (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483)).
 • Regulation of the Minister of Health on the announcement of the state of epidemic threat on the territory of Republic of Poland from 13 March 2020. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi).
 • Regulation of the Minister of Health on the announcement of the state of epidemic on the territory of the Republic of Poland form 20 March 2020. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. (Dz. U. 2020 poz. 491) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi).
 • Regulation of the Council of Ministers from 31 March 2020, on the establishment of certain limits, orders and bans in connection with the epidemic state. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi).
 • Regulation of the Council of Ministers from 10 April 2020, on the establishment of certain limits, orders and bans in connection with the epidemic state. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658)).
 • Regulation of the Council of Ministers from 19 April 2020, on the establishment of certain limits, orders and bans in connection with the epidemic state. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 697)).
 • Regulation of the Council of Ministers from 2 May 2020, on the establishment of certain limits, orders and bans in connection with the epidemic state. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792)).
 • Regulation of the Council of Ministers from 16 April 2020, on the establishment of certain limits, orders and bans in connection with the epidemic state. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878)).
 • Tuleja, P. (Ed.). (2019). Constitution of the Republic of Poland. Commentary. Wolters Kluwer Polska.
 • Garlicki, L., & Zubik, M. (Eds.) (n.d.). Constitution of the Republic of Poland. Commentary. Wydawnictwo Sejmowe.
 • Haczkowska, M. (Ed.). (2014). Constitution of the Republic of Poland. Commentary. LexisNexis.
 • Marszałek-Kawa, J., & Plecka, D. (Eds.) (2019). The Dictionary of Political Knowledge. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Śledzińska-Simon, A. (2019). Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. E-wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart