Author: Dariusz Górniak
E-mail: dargor2003@interia.pl
Institution: Instytut Politologii i Europeistyki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 13-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201701
PDF: rop/2017/rop201701.pdf

The Common Security and Defense Policy (CSDP) enables European Union to take a leading role in peace – keeping operations, conflict prevention and the strengthening of the international security. It is an integral part of EU’s comprehensive approach towards crisis management, drawing on civilian and military assets. EU Battle Groups remain important for CSDP as the only military capabilities on standby for possible EU operations and as they are helping to reinforce the effectiveness Member States’ of military forces. EU Battle Groups are multinational, military units and form an integral part of the EU’s military rapid reaction capacity to respond to emerging crises and conflicts around the world. Therefore, Polish diplomacy actively acts in various forums (the Visegrad Group, the Weimar Triangle) to bolster the CSDP. Poland actively involved in the implementation of the CSDP through participation in EU Battle Groups.

REFERENCES:

 • Ciupiński, A. (2001). Rola Francji w kształtowaniu europejskiej autonomii strategicznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Ciupiński, A. (2014). Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych. Rocznik integracji europejskiej, 8.
 • Czapliński, W., Ostrihansky, R., Wyrozumski, A. (eds.). (1996). Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty, Warszawa: Agencja Scholar.
 • Cziomer, E. (ed.), (2001). Raport o bezpieczeństwie 2000, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 • European Union External Action, Downloaded from: https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33557/eu-battlegroups_en
 • Fijałkowska, B., Żukrowski, A. (eds.) (2002). Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Gaddis, J.L. (2008). Strategie powstrzymywania, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Hamon, D., Keller, I.S. (1997). Fondements et etapes de la construction europeenne. Paris: Presses Universitaires de France – PUF.
 • Helsinki European Council, Presidency conclusion, 10 – 11 December 1999; Anex IV: Presidency Reports to the Helsinki European Council on Strengthening Common European Policy on security and Defence and on Non-Military Crisis Management of the European Union, Downloaded from: www.Europa.eu.int/council/offconclu/dec/99-en.Htm.
 • Kawałowski, M. (2007). Zaangażowanie Polski w Grupach Bojowych Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe AON, 3.
 • Lindley-French J., Headline Goal 2010 and The Concept of The EU Battle Groups: An Assessment of The Build-Up of a European Defence Capability, Paris, 9 December 2005, Downloaded from: http://www.cicerofoundation.org/pdf/lecture_lindleyfrench_dec05.pdf.
 • Stańczyk, J. (2009). Grupy Bojowe jako element polityki reagowania kryzysowego Unii Europejskie. Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 4.
 • Zięba, R. (2000). Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i brony. Koncepcja – struktura – funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Zięba, R. (2005). Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart