Author: Jarosław Piątek
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4754-3371
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 44-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201803
PDF: rop/2018/rop201803.pdf

Asymmetry of warfare, or more often asymmetric warfare, is an issue often referred to in descriptions of contemporary political and military relations affecting the state. It is even presented as an entity threatened by these hostilities. Meanwhile, these acts are a form of an armed conflict in which opposing sides have different military potentials. One of the potentials is the power of the state. We must wonder then how the state uses it. Is it not an entity who uses it in a way disproportionate to the situation of conflict? The paper argues that a contemporary state is not without sin and it is not just that it is not able to protect its interests from asymmetric threats. Warfare still is, which many forget, the basis for hostilities (war). In the author’s understanding (erroneous perhaps?) asymmetry does not only occur at the level of war, but it also happens in its key dimension – warfare. It has emerged not only through the change in the status of the fighting party, but also through the time of warfare and using the warfare terrain.

REFERENCES:

 • Annual reports, Reports to the Human Rights Council, A/HRC/34/61 HRC report on Recent developments and thematic updates (2017). Downloaded from: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.aspx.
 • Berntsen, G. (2005). Jawbreaker: The attack on bin Laden and al-Qaeda. London: Crown Publications.
 • Białek, T.(2005). Terroryzm manipulacja strachem. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Bolechów, B.(2010). Aktorzy, statyści, widownie. Warszawa: Wydawnic­two Naukowe PWN.
 • Cole, A., Drew, P., McLaughlin, R., Mandsager, D. (2009). Rules of Engagement. San Remo: International Institute of Humanitarian Law.
 • Górak – Sosnowska, K.,Cegielski, W. (2016). Rozmowy o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Harris, W. (2017). Quicksilver War: Syria, Iraq and the Spiral of Conflic. London: C. Hurst & Co Publishers.
 • Irving, N., Brozek, G. (2016). My Greatest Untold Missions and the Art of Being a Sniper. Way of the Reaper. New York: St. Martin’s Press.
 • Kaldor, M. (2006). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 2nd edition. Cambridge: Polity Press.
 • Keegan, J. (2010). The Iraq war, London: Hutchinson.
 • Kopeć, R.(2015). Dyplomacja dronów. Kultura i Polityka, 17.
 • Kościelniak, K., Piątek, J. (2014)., Fenomen walki partyzanckiej. Aspekt historyczno-wojskowy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kozak, A., Mamcarz, P. (2010). Profil socjopsychologiczny terrorysty. In: Terroryzm dawniej i dziś, (collective work), Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego.
 • Koziej, S., Łaski, W., Sznajder, R. (1980). Teren i taktyka. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 • Kuźniar, R.(2006). Polityka i siła, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Lawrence, T. E. (1920). The Evolution of a Revolt. The Army Quarterly,
 • Liedel, K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T. R. (2011). Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat. Warszawa: Difin.
 • Münkler, H.(2004). Wojny naszych czasów, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Natorski, R. (2016). Kim są kobiety-terrorystki? (04.01.2016). Downloaded from: https://kobieta.wp.pl/kim-sa-kobiety-terrorystki-5982322476995713a.
 • Pawłowski, K. (2006). Spory i konflikty międzynarodowe. In: M. Pietraś (ed.). Międzynarodowe stosunki polityczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Phillip, C. (2016). The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East Hardcover. London: Yale University Press.
 • Piątek, J. (2008). Wojna jako rzeczywistość. O prowadzeniu starych i nowych wojen. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piątek, J. (2015). Global void and Chinese leadership. In: J. Marszałek-Kawa (ed.). Aspects of contemporary Asia. Politics, law, media. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Słownik terminów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego (2002),Warsaw: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Soros, G. (2004), Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • White, K.C. (1998). Cyber Terrorism: Modern Mayhen, Pennsylvania: Carlisle U.S. Army War College.
 • Zajda, M. (2014). Badanie wpływu aktów terroryzmu indywidualnego na stan bezpieczeństwa w państwie na podstawie wybranych zamachów. Security, Economy & Law, 5.
 • Zięba, A. (2015). Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych. In: P. de la Fuente, W. Gizicki, C. Taracha (eds.). Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Zulczyk, M. (2015). Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Żebrowski, A. (2017). Terroryzm – wybrane aspekty. In: A. Indraszczyk, M. Lipińska – Rzeszutek (eds.). O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart