Author: Marcin Orzechowski
E-mail: orzechowski.martin@gmail.com
Institution: University of Szczecin
Author: Janusz Jartyś
E-mail: janujar.eu@gmail.com
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 56-67
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201604
PDF: rop/2016/rop201604.pdf

The LGBT rights are one of the most crucial aspects of a social and political discourse in Poland and in the Russian Federation. Although in both countries there is a different system of power, and, what follows, human rights and their realization are perceived in a different way, in these two states the right of LGBT people become an instrument of politics. In the following article the authors present a comparative analysis of the way in which the rights of LGBT people are perceived in Poland and in the Russian Federation. They will depict the similarities and differences between these two countries which result from historical conditions, and will provide an analysis of the current perception of non-heterosexual people in Poland and in Russia.

REFERENCES:

 • Bulsa, M., Jartyś, J. (2015a). Polityka edukacyjna i prozdrowotna ruchu Lesbian Gay. Bisexual, Transgender (LGBT) w Polsce. Hygeia Public Health, 1(50), pp. 75 – 79.
 • Bulsa, M., Jartyś, J. (2015b). Problem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w raportach ruchu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w Polsce, Hygeia Public Health, 1(50), pp. 80 – 83.
 • Friszke, A. (2004). Miejsce Marca 1968 wśród innych „polskich miesięcy”. In: K. Rolicki, S. Stępień (eds.). Oblicza Marca 1968, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Geje na Sybir! (2013). Downloaded from: http://www.forumdwutygodnik.pl/artykuly/1553533,1,znak-teczy.read (20 IX 2016)
 • Grzybowski, S. (1980). Henryk Walezy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jartyś, J. (2007). Wybrane aspekty przestrzegania europejskich standardów praw człowieka wobec gejów i lesbijek w Polsce. In: J. Jartyś, A. Staszczyk (eds.). Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
 • Jartyś, J. (2015a). Kwestie obyczajowe w postępowym liberalizmie na przykładzie działalności Twojego Ruchu. In: A. Wojtaszak (ed.). Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Wokół polskiej myśli politycznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa.
 • Jartyś, J. (2015b). Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia i rozwoju praw osób Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej. In: L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska (eds.). W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jartyś, J. (2016). Udział kandydatów Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w wyborach samorządowych 2014 roku w Polsce. In: K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (eds.). Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych. Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i partyjnym, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lasecki, R. (2013). Rosyjski aktor: miejsce gejów jest w piecach. Downloaded from: http://konserwatyzm.pl/artykul/11366/rosyjski-aktor-miejsce-gejow-jest-w-piecach/ (27 IX 2016).
 • Leszczyński, A. (2016). Być gejem w PRL. Downloaded from: Wyborcza.pl/ale historia, http://wyborcza.pl/alehistoria/1,127747,12202336,Byc_gejem_w_PRL.html (6 III 2016).
 • Matuszewski, S., Molisiak, A., Pruss, A. (2003). Przełamać milczenie. Łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną. Gdańsk: Amnesty International Press.
 • Najtwardszy propagandysta Kremla zmienił zdanie w sprawie gejów. Downloaded from: http://wyborcza.pl/1,75399,18292672,Najtwardszy_propagandysta_Kremla_zmienil_zdanie_w.html (27 IX 2016).
 • Polska–Ukraina. Strategie, dobre praktyki doświadczenia na polu aktywizmu LGBT. Downloaded from: https://ligadlatolerancji.wordpress.com/o-sytuacji-osob-lgbt-na-ukrainie/ (6 III 2016).
 • Prus, J. (2016). Gejropa i inne „odchylenia”. Downloaded from: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1603131,1,rosja-znow-na-cenzurowanym-jest-raport-o-sytuacji-homoseksualistow.read (15 IX 2016).
 • Конституция Российской Федерации. Downloaded from: http://constitution.kremlin.ru/ (12 IX 2016)
 • Кочетков, И., Кириченко, К. (2009). Дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России. Московская Хельсинская группа [МХГ] : Российская ЛГБТ-сеть.
 • Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации. Последняя четверть 2011 — первая половина 2012. Downloaded from: http://lgbtnet.org/sites/default/files/doklad-monitoring.pdf (02 X 2016).
 • Путин подписал закон о «нежелательных в России» НПО. Downloaded from: http://www.bbc.com/russian/russia/2015/05/150523_putin_law_undesirable_ngo (22 IX 2016).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart