Author: Katarzyna Molska
E-mail: k.molska@op.pl
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 92-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201607
PDF: rop/2016/rop201607.pdf

The article is based on the analysis of changes in voter turnout from 2000 to 2015. It considers all types of election, including presidential, parliamentary, local, and European parliament one within the territory of West Pomerania, detailing the municipal district of Szczecin; Police District, with Dobra (Szczecińska) commune, Kołbaskowo and Police; and Stargard District, with Kobylanka commune. Focusing exactly on this area is no coincidence and closely relates to the mobility of people. The analysis enabled the formulation of the following hypothesis: communes neighbouring cities attract politically conscious human potential; and the attempt at answering the research question referring to the observed phenomenon: whether the suburbanisation in Szczecin and neighbouring communes is a fact.

REFERENCES:

 • CBOS (2010) BS/132/2010. Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Downloaded from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_132_10.PDF (24 III 2016).
 • CBOS (2013). BS/104/2013 Powinność państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa, komunikat z badań. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Downloaded from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_104_13.PDF (24 III 2016).
 • Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • GUS (2011). Ludność ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku. Donwloaded from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_Ludnosc_2011_3.pdf (16 IV 2016).
 • Krastew, I. (2015). Demokracja: przepraszamy za usterki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Małek, J. (2011). Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, 16, pp. 231 – 242.
 • March, D., Stoker, G. (eds.). 2006. Theory and Methods in Political Science. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Molska, K. (2015). Analiza frekwencji w wyborach samorządowych na tle pozostałych elekcji. Studium przypadku Pomorza Zachodniego. In: P. Antkowiak (ed.). 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (2004). Słownik Socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • Skarżyńska, K. (2002). Aktywności i bierność polityczna. In: K. Skarżyńska (ed.). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Urząd Gmina Stare Czarnowo. Wydział spraw obywatelskich. Stare Czarnowo 2015.
 • Urząd Gminy Kobylanka. Wydział spraw obywatelskich. Kobylanka 2015.
 • Urząd Gminy w Dobrej (Szczecińskiej). Wydział spraw obywatelskich, Dobra (Szczecińska) 2015.
 • Urząd Gminy w Kołbaskowie. Wydział spraw obywatelskich. Kołbaskowo 2015.
 • Urzędu Miasta w Policach. Wydział spraw obywatelskich. Police 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart