Author: Karol Kościelniak
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8240-5858
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 71-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201904
PDF: rop/2019/rop201904.pdf

The main objective set by many countries is ensuring security. The means to accomplish this goal are the armed forces, obliged to guarantee safe functioning of the state and its citizens. There are states, for which maintaining a powerful, modern army has enormous significance for their superpower status, for their preparedness to a potential conflict or as a deterrent for the neighbouring states. Therefore, in the following text I will deal with the Socialist Republic of Vietnam, because of its history, and especially due to the region where it is situated - one of the hottest places on Earth, full of misunderstandings, disputes and conflicts causing that the states situated there, including Vietnam, are modernising their armies.

REFERENCES:

 • Bojko, J., Piwnicki, G. (2010). Mocarstwowa polityka Chin na morzach Azji PołudniowoWschodniej. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka (pp. 107-137). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Fehler, W., Dziubek, I. T. (2010). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Warsaw: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ho Thanh, Ł., Behrendt, P. (2014). Zbrojenia morskie a mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa w progu XXI wieku (pp. 247-259). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kościelnia, K. (2014). Czy Wietnam może się czuć zagrożony w XXI wieku? Próba odpowiedzi. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa w progu XXI wieku (pp. pp. 247-259). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kościelniak, K. (2013). Wpływ „doi moi” na bezpieczeństwo wewnętrzne Wietnamu w XXI wieku. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa (pp. 102-124). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kościelniak, K. (2015). Modernizacja sił zbrojnych Socjalistycznej Republiki Wietnamu w XXI wieku. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji (pp. 148-165). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kościelniak, K. (2016). Międzynarodowe implikacje sporu na Morzu Południowochińskim. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku (pp. 112-127). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pietrasiak, M. (2017). Wietnam - ewolucja sytuacji regionalnej i stosunki z mocarstwami. W cieniu sporu na Morzu Południowochińskim. Azja-Pacyfik, 20, pp. 162-175.
 • Pietrasik, M. (2015). Rosyjsko-wietnamskie partnerstwo strategiczne - nowy etap rewolucji dwustronnych. In: J. Marszałek-Kawa, E. Kaja (eds.), Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim (pp. 9-30). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Skulska, B., Skulski, P. (ed.) (2010). Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stach, Ł. (2012). Rozwój zbrojeń morskich na Dalekim Wschodzie na początku XXI stulecia. Implikacje dla sytuacji militarnej i politycznej regionu. In: J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski (eds.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa (pp. 335-371). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stach, Ł. (2015). Małe, ale czy niegroźne? Floty wojenne mniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej. In: J. Marszałek-Kawa (ed.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji (pp. 85-119). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szumski, K. (2017). Azja Południowo-Wschodnia w polityce USA: nowe rozdanie. AzjaPacyfik, 20, pp. 133-161.
 • Ta Minh Tuan (2012). Polityka zagraniczna Wietnamu w okresie „odnowy” (doi moi): źródła i ewolucja. Azja-Pacyfik, 5, pp. 51-62.
 • Vietnam National Defence, Hanoi 12-2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart