Author: Zbigniew Wiktor
Institution: Universoty of Wrocław
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 125-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020209
PDF: rop/12/rop1209.pdf

The subject of the analysis is the development of program and organizational changes in recent decades in Communist Party of China. In particular, the international context and potential opportunities for international cooperation of communist parties and the creation of a new global organization are considered. The publication also considers the historical background of the functioning of the Communist International. It is stated that Communist Party of China possess own independent way of building of socialism. Article main conclusion is that international communist movement should change its relations with the Communist Party of China and cooperate together.

REFERENCES:

 • „Beijing Review”. A News Weekly Magazin, Beijing 20017-2019.
 • „Brzask”. Pismo Komunistycznej Partii Polski. Dąbrowa Górnicza.
 • Lin, Weida (ed.) (2016). Chińskie ABC. Wydawnictwo Poligraf.
 • Communist Party of Greece. 100 years of the Communist International. Statement of the CC of the KKE, September 2019.
 • „100 years to the Communist International and tasks of the Communist movement today”. Final Declaration of the participants of international conference Communist Worker Party of Russia. September 2019.
 • Lenin, W. I. (1952-1974). Dzieła wszystkie, Wydanie 1. Warszawa.
 • Marks, K., Fryderyk, E. (1965-1975). Dzieła wszystkie.Warszawa.
 • Międzynarodowy Ruch Robotniczy (1976). T.1. Wiek XIX.-1945; T.II. 1945-1975. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Pikety, T. (2013). Kapitał w XXI wieku, Warszawa.
 • „Struggle for Communism. 100 years of Political Heritage” CP of Turkey, February 2019, September 2019.
 • Rakowski, M., Wiktor, Z. (2019). History of struggle for classless society and its perspective (from Marx until near future). Komputeropis, Warszawa-Wrocław.
 • Wiktor, Z. ( 2019). Chińska wizja budowy socjalizmu w świetle materiałów XIX Zjazdu KPCh. In. J. Marszałek-Kawa, M. Bidziński (ed.), Wektory zmian w polityce Chińskiej Republiki Ludowej w okresie rządów Xi Jinpinga. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Xi Jinping (2017). The Governance of China. T.1, 2, Foreign Languages Literature, Beijing.
 • Xi Jinping (2019). Zarządzanie Chinami I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Foreign Languages Press, Toruń.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart