Author: Anna Hadała-Skóra
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6432-5651
Author: Sabina Grabowska
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 103-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201907
PDF: rop/2019/rop201907.pdf

According to the Polish constitutional tradition, regulations concerning the duties of man and citizen can be found in chapter II of the Constitution of the Republic of Poland devoted to the rights and freedoms of the Polish Constitution, specifically in Articles 82-86 inclusive. The Constitution devotes relatively little space to its duties, and the catalog indicated therein is not extensive. The purpose of articulating obligations in the Constitution of the Republic of Poland is primarily to emphasize the most important ones from the point of view of the state, society and individual. In each country, some constitutional obligations are addressed only to citizens, while others are imposed on all who are subject to the authority of a given country. The Constitution of the Republic of Poland also does so. Indicated in art. 86 the obligation to care for the state of the environment and responsibility for its deterioration is in the group of universal obligations in terms of subject, which are imposed on every person who is within the jurisdiction of the Republic of Poland. This study is an analysis of the concept of environment, care for the state of the environment and the provisions of the constitution on this subject.

REFERENCES:

 • Banaszak, B. (2017). Prawo konstytucyjne, Warsaw.
 • Black’s Law Dictionary (1979). St. Paul, Minnesota.
 • Dalka, S., Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 March 1988, IV CR 64/88.
 • Działocha, K. (2003). Commentar to Art. 86 [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, L.  Garlicki (ed.), Warsaw.
 • Garlicki, L. (2017). Polskie prawo konstytucyjne, Warsaw.
 • Górski, M. (2016) [in:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, Art. 1-86, M. Safj an, L. Bosek (eds.), Warsaw.
 • Gronokowska, B. (2015) [in:] Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (eds.), Toruń.
 • Haczkowska, M. (2014) [in:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, M. Haczkowska (ed.), Warsaw.
 • Jabłoński, M. (2010). Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska, Studia ecologiae et Bioethicae, No. 8/1.
 • Lang, W. (1968) Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, No. 31.
 • Matwiejuk, J. (2014) [in:] Prawo konstytucyjne, S. Bożyk (ed.), Białystok.
 • Radecki, W. (1987). Filozoficzne i polityczne podstawy prawa człowieka do środowiska, In: Prawo człowieka do środowiska naturalnego, J. Sommer (ed.), Wrocław.
 • Radecki, W., (2000). Konstytucyjny obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, Ochrona środowiska. Prawo i polityka, No. 1.
 • Rakoczy, B., Komentarz do art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX.
 • Siemieński, F. (1976). Prawo konstytucyjne, Warsaw.
 • Słownik języka polskiego (1984). vol. 2, Warsaw.
 • Słownik współczesnego języka polskiego (1998). vol. I, E. Wierzbicka (ed.), Warsaw.
 • Wierzbowski, B., Rakoczy, B. (2007). Podstawy prawa ochrony środowiska, Warsaw.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart