Author: Jarosław J. Piątek
E-mail: jarekpiatek@wp.pl
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4754-3371
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 30-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020102
PDF: rop/11/rop1102.pdf

Various social, political and economic contexts give rise to visibly different concepts of security and these differences make one ponder on the limitations of traditional concepts of democratization and political development. Scientists, politicians and activists are now ever more boldly beginning to ask difficult but necessary questions about the appropriate dynamics of the processes of creating security and about the priorities adopted within them, searching for ways on which these processes could be co-created by traditional, local visions of needs of citizens’ safe life. The review of scholarly literature and political journalism addressing security points out new spheres of debates and subjects of controversy within this discipline. In a situation where in security-related processes governments cannot be the only ones that dominate, a question about the possibility of expanding activities with non-governmental organizations arises.

REFERENCES:

 • Arczewska, M. (2007). Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 • Article 15 section 9 of the act of 8 September 2006 on National Emergency Medical Services, (Dz.U. (Journal of Laws) no. 191 item 1410).
 • Article 3 section 2 of the act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteering, (Dz. U. (Journal of Laws) of 2010 no. 234 item 1536 as amended).
 • Chełchowski, W., Czuba, A. (2017). Preppersi. Przygotowani do przetrwania!. Warszawa: MUZA S.A.
 • Ciszewski, Tomasz (2011), Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych. Zeszyty naukowe WSOWL, no. 2, pp. 363-383.
 • Drabik, I. (2015). Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, no. 20, pp. 149-162.
 • Drozdowicz, J. (2012). Preppersi, EDC i nowy millenaryzm. Przegląd Religioznawczy, no. 1, pp. 81-90.
 • Jakubczak-Krawczyńska, K. (2017). Organizacje pozarządowe w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. In: B. Pacek, T. Szmidtka, K. JakubczakKrawczyńska (ed). Organizacje pozarządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa (pp. 101-114). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo UJK.
 • Kim jest prepper?. [Access: 27.02.2020]. Downloaded from: http://preppersi.blogspot.com/2012/11/kim-jest-preppers-prepper-jest-osoba.html
 • Larrauri, Puig H., Kahl, A. (2013). Technology for Peacebuilding. Stability: International Journal of Security & Development, no. 3, pp. 1-15.
 • Latiff, H. R. (2018). Przyszła wojna. W obliczu nowego globalnego pola walki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morawski, Antoni (2014), Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarzadzania kryzysowego, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski
 • Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nagel, T. (2002). Concealment and exposure: and other essays. New York: Oxford University Press.
 • Organizacja KSRG_2019. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. [Access: 07.05.2020]. Downloaded from: https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy
 • Dz. U., 1964, No. 41 item 276 as amended. Dz. U., 1995, No. 147 item 713 as amended.
 • Prepping, survival, bushcraft- co jest czym?. [Access: 27.02.2020]. Downloaded from: https://prepperspodcast.pl/prepping-survival-bushcraft/
 • Sachs, D. J. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press.
 • Sasinowski, H. (2012). Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji. Economy and Management, no. 1, pp. 30-47.
 • Soloch, P., Żurawski Vel Grajewski, P., Dryblak, Ł. (2015). Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europejskich na tle armii polskiej Raport.Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warsaw 2005, p. 7.. [Access: 10.02.2020]. Downloaded from: http://www.europedirect-katowice.pl/ed_stara_strona/dokumenty/2/strategia-rozwojuspoleczenstwa-obywatelskiego.pdf
 • Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. Trocha, J. (2014). Działalność organizacji pozarządowych na rzecz systemu zarządzania
 • kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność. Zeszyty Naukowe, vol. 4, no. 12, pp. 105-116.
 • Yáñez, F. (2017). The Goal is Industry 4.0: Technologies and Trends of the Fourth Industrial Revolution, independently published
 • Zapałowski, A. (2014). Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Hudzikowski M., Zapalowski A. (ed.), Studia wschodnie: polityka - gospodarka - bezpieczeństwo, Częstochowa: Instytut Geopolityki
 • Zych, Jan (2017) Udział preppersów w kreowaniu postaw proobronnych, in: Organizacje pozarządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. In: B. Pacek, T. Szmidtka, K. Jakubczak-Krawczyńska (ed). Organizacje pozarządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa (pp. 291-300). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo UJK.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart