Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Jarosław J. Piątek

Z-ca Redaktora naczelnego: 

dr hab. Renata Podgórzańska

Instytut Politologii I Europeistyki US

Ul. Krakowska 71/79

71-004 Szczecin

Tel. 91 4443225

Fax 91 4443242

www.us.szc.pl/politologia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart