Author: Natalia Sienko
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 59-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017204
PDF: so/12/so1204.pdf

The Chinese-Taiwanese conflict in realist paradigm – three levels of Kenneth Waltz’s analysis

This article attempts to systematize the possible sources and causes of the Chinese-Taiwanese conflict based on the three levels of analysis presented by Kenneth Waltz. The author discusses the assumptions of realism theory (structural realism) on the basis of the modes of functioning of the individual, state, and international system. Through this analysis, it will be possible to assess the location of the various elements (forces) driving the war in the international system.

Сино-тайваньский конфликт в реалистической парадигме – три уровня анализа Кеннета Уолтца

В этой статье делается попытка систематизировать возможные источники и причины конфликта между Китаем и Тайванем на основе трех уровней анализа, представленных через Кеннета Уолтца. Автор обсудит предположения теории структурного реализма на основе способов функционирования уровня индивида, государства и международной системы. Благодаря этому анализу можно будет оценить местоположение различных элементов (сил), ускорящих войну в международной системе.

BIBLIOGRAFIA:

 • Albert E., China-Taiwan Relations, 7.12.2016, https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations.
 • Antonowicz L., Status prawnomiędzynarodowy Republiki Chińskiej na Tajwanie, [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997.
 • Bógdał-Brzezińska A., Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Simonides, Warszawa 2009.
 • Bush R.C., A One-China policy primer, „East Asia Policy Paper” 2017, No. 10.
 • Cheng P.C., Taiwan under Chiang Kai-shek’s era: 1945–1976, „Asian Profile” 1988, Vol. 16, No. 4.
 • Chow P.C.Y., The “one China” dilemma, New York 2008.
 • Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 • Dillon M., Chiny. Historia współczesna, Warszawa 2012.
 • Donnelly J., Realism and international relations, Cambridge 2000.
 • Dumbaugh K., Taiwan’s political status: historical background and its implications for U.S. policy, 3.11.2009, https://fas.org/sgp/crs/row/RS22388.pdf.
 • Eastman L.E., Who lost China? Chiang Kai-shek testifies, „The China Quarterly” 1981, No. 88.
 • Elleman B.A., High seas buffer. The Taiwan patrol force, 1950–1979, Newport 2012.
 • Fenby J., Czang Kaj-Shek i jego Chiny. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych przywódców XX wieku, Wrocław 2003.
 • Gruszko K., Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu globalnego ładu międzynarodowego, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, t. 1, Warszawa 2013.
 • Halimarski A., Spór o Tajwan, Warszawa 1986.
 • Hobson J.A., Imperialism: a Study, London 1988.
 • Karnia K., China’s capitalism, „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, Vol. 3, No. 1 (5).
 • Koopman K.Y., Taiwan’s path to independence: resolving the „one China” dispute, http://cardozojcr.com/wp-content/uploads/2016/11/CAC107_crop.pdf.
 • Kwieciński R., Między „republiką” a „imperium”? Chiny w stosunkach międzynarodowych w ujęciu paradygmatu realistycznego, [w:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych: założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, Warszawa 2014.
 • Lenin W.I., Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu: szkic popularny, Warszawa 1949.
 • Lieber K.A., War, peace, and international political realism: perspectives from the review of politics, Notre Dame 2009.
 • Łoś-Nowak T., Państwowy poziom analizy w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, t. 1, Warszawa 2013.
 • Matsumoto H., The First Taiwan Strait Crisis and China’s ‘Border’ Dispute around Taiwan, „Eurasia Border Review 3” 2012.
 • Mearsheimer J.J., Structural realism, [w:] International relations theories: discipline and diversity, eds. T. Dunne, M. Kurki, S. Smith, Oxford 2006.
 • Men J., Globalization and cross – strait relations, [w:] Greater China in an era of globalization, eds. S. Guo, B. Guo, Lanham 2010.
 • Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, red. K.W. Thompson, tłum. R. Włoch, wydanie skrócone, Warszawa 2010.
 • Omar A.A., Is there anything ‘new’ in neoclassical realism?, 13.02.2013, http://www.e-ir.info/2013/02/13/is-there-anything-new-in-neoclassical-realism/.
 • Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
 • Singer D., The level-of-analysis problem in international relations, „World Politics” 1961, Vol. 14, No. 1.
 • Tamaki T., Levels of analysis of the international system, [w:] Encounters with World Affairs: An Introduction to International Relations, ed. E. Kavalski, Farnham 2015.
 • Tanner H.M., Where Chiang Kai-shek lost China: The Liao-Shen campaign, 1948, Bloomington 2015.
 • Tse-Kang Leng, Dynamics of Taiwan-mainland China economic relations: the role of private firm, „Issues and Studies”, 1998, https://www.forbes.com/sites/jnylander/2015/02/14/strong-support-for-independence-in-taiwan/#79b46457281d.
 • Valentini G., China and Japan’s Responses to the West in the 19th Century, 4.11.2013, http://www.e-ir.info/2013/11/04/chinese-and-japanese-responses-to-the-west-during-the-19th-century/.
 • Vradiy S., Russia’s unofficial relations with Taiwan, [w:] Eager Eyes Fixed on Eurasia, Vol. 2: Russia and Its Eastern Edge, ed. I. Akiriho, Hokkaido 2007.
 • Waltz K.N., Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, New York 2001.
 • Waltz K.N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 • William K.C., The Nationalist Regime and the Chinese Party-State, 1928– –1958, [w:] Historical Perspectives on Contemporary East Asia, eds. M. Goldman, A. Gordon, Cambridge 2000.
 • Xing L., Shaw T.M., The political economy of Chinese state capitalism, „The Journal of China and International Relations”, Vol. 1, No. 1.
 • Ya-Chen S., Ideological Representations of Taiwan’s History: An Analysis of Elementary Social Studies Textbooks, 1978–1995, „Curriculum Inquiry” 2007, Vol. 37, No. 3.
 • Ya-Chen S., Political Ideology and Taiwanese School Curricula, „Asia Pacific Education Review” 2006, Vol. 7, No. 1.
 • Zemanek B.S., Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej, Kraków 2008.
 • Zieliński P., Kryzys tajwański 1958 roku, http://www.konflikty.pl/historia/czasy-najnowsze/kryzys-tajwanski-1958-roku/.
 • Ziętek A., Aktualne problemy polityki zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie, [w:] Tajwan w stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, Warszawa 1997.

WYKAZ STRON INTERNETOWYCH:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart