Author: Ewelina Zalewska
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 178-197
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2018109
PDF: so/13/so1309.pdf

The perception of Europe and Europeans by refugees from Dahuk. A report from research conducted in a refugee camp in Iraqi Kurdistan

This article presents the analysis from a research project carried out by the author in Dahuk, a refugee camp in Iraqi Kurdistan in July 2016. The research project concerned the perception of Europe and Europeans by Arabs and Yazidis, who stayed in the refugee camp. Based on unstructured observations and in-depth interviews, the following images of Europe and Europeans were prominent in refugees’ narratives: a belief in the possibility of quick enrichment in Europe, relaxed relationships between family and friends in Europe, relaxed relations between women and men in Europe and the liberal lifestyle of European women. Based on the gathered data, the author analyses chances of respondents’ integration in Europe. The author focuses on factors conducive to integration and factors that impede integration. This subject has gained particular importance during the recent migration crisis. The arrival of big number of refugees from the Middle East to Europe once again sparked public debates about the possibility for their integration in Europe.

Способ воспринимания Европы и европейцев беженцами с Дахук. Отчёт о разведке проведённой в лагере для беженцев в Иракском Курдистане

Целей статьи является показание отчёта об исследованиях проведённых её автором в лагере для беженцев в Дахук в Иракском Курдистане в июле 2016г. исследование произошло на счёт воспринимания европейцев и Евро- пы арабами и курдамиезидами проживающими в лагере для беженцев.
Наблюдая жителей лагеря и ведя интервью и разговоры с беженцами, из всего создался общий стереотип Европы и европейцев, видимый глазами беженцев: убеждение в возможности быстрого обогачения, ослаблённые отношения между членами семьи и между друзями в Европе, свободные соотношения между женщинами и мужчинами в Европе, свободный стиль жизни женщин. По данным исследований автор анализирует шансы на ас- симиляцию беженцев Европе, обращая внимание особенно на интеграторы и те факторы, которые могут этому сплочению мешать. Рассмотрение дан- ного вопроса имеет значение особенно во время миграционного кризиса, когда-то вместе с нашествием мигрантов из Ближнего Востока в Европу в диспуте опять появляется вопрос о возможности объединения беженцев с европейцами.

BIBLIOGRAFIA:

 • Abu-Rub H., Zabża B., Status kobiety w islamie, Wrocław 2002.
 • Balicki J., Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii, [w:] Kryzys migracyjny w Europie. Wzywania etyczne, społecz­no-kulturowe i etniczne, red. J. Balicki, W. Necel, Warszawa 2017.
 • Budyta-Budzyńska M., Adaptacja, integracja, asymilacja. Próba ujęcia teoretycznego, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islan­dii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Cockburn P., Państwo Islamskie, Warszawa 2014.
 • Górak-Sosnowska K., Sytuacja kobiet na rynku pracy w świecie arabskim, [w:] Arabowie – Islam – Świat, red. M.M. Dziekan, I. Kończak, Łódź 2007.
 • Grzymała-Kazłowska A., „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, A. Grzymała-Kazłowska S. Łodziński, Warszawa 2008.
 • Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.
 • Nydell, M.K., Zrozumieć Arabów, Warszawa 2001.
 • Pasamonik B., Rola płci w integracji europejskich muzułmanów, Kraków 2013.
 • Schaff A., Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.
 • Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Podręcznik akademic­ki, red. J. Strelau, Gdańsk 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart